Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Liv

LIFE International 53-03-09 klip fra Miracle Of The Sea 

with 6 comments

Google Books scanning af LIFE Magazine fra 1953 er bedre end mine (som jo dog også er første forsøg med en scanner, jeg fandt på genbrugspladsen og som pladsmanden gav mig lov til at tage (man må normalt ikke “klunse”). Det minder mig om min barndoms klunsere på Vesterbro med trehjulede ladcykler.)

Der er dog forskel. International Edition kommer 28 dage senere, altså 4 uger senere, og den har andre reklamer. De ser ud som om de er besjælet af en sand tro på, at verden kan blive bedre, som i Ferguson-reklamen, der siger

   The World can live better -
      any time it wishes

Den opdagelse af de forskellige editions og reklamernes målrettethed bevirker (heldigvis) at jeg ikke behøver at scanne 20-30 numre med hver 20-25 siders mindeværdige artikler. De er mindeværdige, fordi det er en optimistisk fredstids første forsøg på at formidle videnskab på en måde, der må tiltale tale til alle. Og det fremgår af de to reklamer, jeg har scannet og delt her, at det handler om at overbevise ledere rundt i verden om at der er et valg. – Verden kan blive bedre, hvis vi ønsker det.

Er der stadig et valg? Kan vi leve med klimaforandringer? Orker vi bare ikke med alt det arbejde og de politiske rævestreger, embedsmænd uden teknisk eller biologisk forståelse, uenighed om de grundlæggende ting indenfor forsyning og økonomisk funktion?

LIFE Magazine artikel om havet – kan læses, hvis man klikker og ser i fuld størrelse

Uddrag af artiklen:

Today in the wider perspectives of man’s awareness of the universe it has become clear that the sea is in many ways a miracle. We know now that we are dependent of the sea not only for certain accessories of existence but for the very character of existence itself. The entity called life emerged from the sea […]

Anden side af artiklen – der er ialt 9 opslag (18 sider), 1 med folde-ud og dertil et par overløbskolonner

Advertisements

Written by Donald

Sunday, November 12, 2017 at 11:07 UTC

Posted in Jordens Historie

Tagged with , ,

Ferguson reklame LIFE 1953 March 9, side 2

with 8 comments

Ferguson reklamen er i skrivende stund 64 år gammel og må virke forældet – men det var det nyeste nye, da jeg var barn

Billedet er scannet i så høj opløsning, at man kan læse texten, men selvfølgelig ikke på en lille skærm eller håndholdt – så må man zoome ind

Skulle jeg tage og klippe resten af texten og læse den i parat-læselig størrelse her? Er det for besværligt at se øverste billede fuld-størrelse og zoome ind?

Written by Donald

Friday, November 10, 2017 at 12:02 UTC

Posted in Mark

Tagged with , , ,

Kafka følte sig som en lille brik i et stort spil

leave a comment »

Samme som i halvmørke forleden, skiltet, som advarer mod at gå på kanten af skrænten – de yderste stykker kan falde af mens man står på dem

I dagslys er det klart at skiltet ikke er sat der for at spærre folk inde på land, men for at sikre mod ulykker. Man ser også det lille fod-gelænder, som man kan snuble over, hvis man alligevel går ud imod kanten. Meget snedigt … nej, det er vel mest fordi der ikke var råd til mere.

Men alligevel får disse skilte mig somme tider til at tænke på temaerne i Kafkas romaner. “Vi tænker for dig! Vi ved bedre. Lad være med at udsætte dig selv for fare, bliv derinde hvor vi har tegnet en vej.”

Franz Kafka (3. juli 1883 i Prag – 3. juni 1924 i Klosterneuburg) var en tysksproget forfatter af jødisk oprindelse. Han blev født i Prag, dengang Bøhmens hovedstad lå i det østrig-ungarske dobbeltmonarki.

Temaerne for hans værker var ensomhed, frustration og undertrykkelse af individet gennem anonyme kræfter. Kafkas stil var en blanding af realisme og fantasi iblandet ironisk humor, som ofte gav en mareridtsagtig, klaustrofobisk effekt i hans værker.

Stedet er meget smukt forår, sommer, efterår og vinter – det er en gave fra en “landligger”, som mente at det skulle være et gode for alle. Der var tidligere en trappe ned til vandet, men den er smadret af stormene som så meget andet på skrænten. Selv det lille cementhus et lille stykke længere henne, med en sti og trappe af cement, er nådesløst banket fra hinanden og spredt mellem andre sten.

På vejen hjem gik jeg på indkøb og fandt disse blomkål:

Farvede blomkål

I en af vejledningerne om diæt for mindskelse af urinsyreniveauet stod at man heller ikke skulle spise blomkål eller broccoli eller asparges og en masse ting mere. Men Sundhedsstyrelsen understreger, at der ikke er evidens for virkningen af diæt. Det er – gætter man – højst 2-5% man kan sænke niveau’et på den måde.

Written by Donald

Sunday, October 15, 2017 at 16:49 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with

Ak hvor forandret

with 6 comments

Jeg gætter på at man sætter hegn op fordi man er nødt til at overholde visse regler på strækninger, hvor offentligheden kan gå lige op til banelegemet. Hvis toget skal kunne køre mere end 60km/h så skal der være afskærmning.

Jeg ved ikke rigtig om jeg skal længes efter gamle dage, hvor togene kørte langsomt og og togføreren kunne se så langt frem som det tog at standse toget.

Man kan se at der er sat hegn op for at forhindre børn og voksne i at gå over til den anden side, hvor der er en asfalteret sti

Written by Donald

Tuesday, October 3, 2017 at 23:08 UTC

Posted in Brok

Tagged with ,

105 års fødselsdag

with 2 comments

Nej fødselaren er død, men hvis hun havde levet, min mor, var hun blevet 105 år den dag. Hendes sidste år var plaget af forskellige sygdomme, mere eller mindre alvorlige, hun blev 96 år.

Hun gjorde meget for os to drenge. Efter skilsmisse eller separation, (faderen kom stadig og besøgte os) var jeg ked af at vi boede et sted på Frederiksberg lige op ad nogle gamle Københavnerhuse, som dengang var helt forslummede. Nu er der bygget om og lavet renoveringer i stribevis. Men min mor hørte mig og fik en lejlighed på Hattensens Alle, ved Peter Bangsvej station; — man kunne se himlen fra spisebordet, og solnedgangen indfandt sig præcis ved spisetid om efteråret, og vi sad alle og nød det.

Her er det min nattehimmel gennem nu 31 år.

Written by Donald

Tuesday, September 26, 2017 at 23:59 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with , ,

Udtrykskraften i sproget, når det slår revner

with 4 comments

Da salig Peter Bastian, fremragende musiker med meget mere, blev opfordret til at skrive en bog om hvorfor musik er godt, fortalte han i forordet, at han var begyndt – med sin fysikerbaggrund – at forklare toner, psykologi og musik, men havde skrottet det og var begyndt forfra. En af de ting, som gør, at vi åbner sindet, er, når et budskab, kommunikation (han tænkte både på kunst, drama, litteratur, poesi – og musik) siger noget som er selvmodsigende, så beskueren, tilhøreren, må danne mening selv. Hans exempel var:

Jeg ved en Lærkerede,
jeg siger ikke mer’

Drengen vil så gerne fortælle, men han vil jo ikke have at andre finder reden og gør fuglene bange, eller værre, stjæler æggene. Og selv om han “ikke siger mere” så hører vi jo i sangen, at han fortæller mere – “den findes på en hede! Et sted som ingen ser. Jeg lurer bag en slåen, der står jeg ganske nær …”

Selvmodsigelse, paradox

Written by Donald

Monday, August 28, 2017 at 11:03 UTC

Posted in Carpe Diem

Tagged with

Man kan næsten ikke se forskel fra dagen før

[Tilføjelse: Grunden til at man ikke kan se, at der er sket noget, er, at jeg har fjernet snerle-spirer og udløbere fra krybende potentil under Geranierne og de andre planter. Man kan måske lige ane at jeg har fjernet overskudsjord til højre i billedet til venstre.]

De små trædebrætter gør det mindre besværligt at gå ind i huset efter ting og sager, fordi der ikke sætter sig jord i skosålernes relieffer

Arbejdet fortsætter (kan man overhovedet se forskel fra i går? Der er faktisk lagt en times arbejde, men det meste er under de jordbærplanter, der fungerer som pladsholdere indtil jeg får flere selv-lugende buske eller stauder

Written by Donald

Wednesday, August 16, 2017 at 22:31 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with ,