Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Politik

Barbarian Wars – 28000 sea passes

with 8 comments

https://www.jstor.org/stable/25758863?seq=1#page_scan_tab_contents

Hvad er jstor? At gøre: find ud af.

http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/white-slaves-barbary-002171

Mere?

https://da.wikipedia.org/wiki/Hark_Olufs

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbary_pirates

The Barbary pirates, sometimes called Barbary corsairs or Ottoman corsairs, were pirates and privateers who operated from North Africa, based primarily in the ports of Salé, Rabat, Algiers, Tunis, and Tripoli. This area was known in Europe as the Barbary Coast, a term derived from the name of its Berber inhabitants.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/de-glemte-islandske-slaver-i-algier

Specielt Vestmannaøerne blev hårdt ramt. Af øernes 400 indbyggere blev små 250 taget til fange. Over 30 øboere blev dræbt, mens det lykkedes godt 100 at skjule sig i klippehuler eller ro over til fastlandet.
De tilfangetagne blev roet ud til piraternes skibe. Først da skibene satte sejl og lagde kursen sydover, blev islændingene klar over, hvem deres overfaldsmænd var. De troede en overgang, de var englændere, for englændere havde tidligere overfaldet og plyndret øerne, og nogle af sørøverne og mandskabet ombord talte engelsk og så engelske ud.

Written by Donald

Friday, March 17, 2017 at 22:13 UTC

Posted in Brok

Tagged with

Tranquebar i dag — Tharangambadi

with 18 comments

På websitet http://www.foreningen-trankebar.dk/ kan man se hvordan denne danske forening har støttet udvikling i den gamle danske handelsstation, i Danmark kaldet Trankebar, i India Tharangambadi.

Fra vor korrespondent har vi modtaget disse fortællende billeder fra Tranquenbar, Tharangambadi:

Lidt nyt fra UdkantsDanmark: det er mig og står og taler, ved kaffen efter frokosten på Neemrana’s non-hotel Hotel Bungalow on the Beach, vis a vis fort Dansborg. Det er fortet, der ses bag ambassadørerne.
Jeg havde ærligt talt lidt travlt, da jeg med meget kort varsel blev kaldt til for at give et rids af Trankebars historie, og foreningens arbejde med at retablere og restaurere bygningerne fra den danske tid før 1845. Det gik ret fint, Taksøe-Jensen og hans kone er flinke og lydhøre, ligesom broderfolkenes repræsentanter. Men jeg var egentligt på vej ud af byen mod Karur, 6 timers kørsel i tog på 3.klasse: så sidder man 5-6 mand på en bænk beregnet til 4, 3 mand sidder i baggagehylden, og 1 ligger under bænke, resten af gulvpladsen er nemlig optaget af siddende mennesker, der snakker, drikker te og spiser samosas, købt fra de handlende på perronen. Kort sagt: der hygges!
Der følger mere efter.
Med venlig hilsen
Aage

Her er så lidt mere. Vor lokale mand var ude, så det blev konen, Merinal, som fortjent fik chancen. Hun er læreruddannet, taler et fint engelsk, har besøgt Danmark, og gennem årene suget til sig og sat sig ind i stedets historie. Så hun strålede som en lille sol, dagen efter, da jeg var kommet hjem og fik et referat. På et af billederne iklæder hun Hans Excellence, Majestætens Ambassadør Peter Taksøe-Jensen, det traditionelle velkomstklæde.
Aage

Billederne 2, 3 og 4 viser en mand i blåternet skjorte, – det er AagePK.

Jeg mindes at have læst et sted, at den første dansker fra min generation, som ledte efter “Trankebar”, ikke kunne finde noget, men dog var heldig at få at vide at der lå nogle gamle ruiner i et lille fiskerleje.

Man taler i øjeblikket om en retfærdiggørelse til slavernes efterkommere på De Vestindiske Øer. Kunne man forestille sig lignende projekter på Saint John, Saint Croix og Saint Thomas øerne?

Written by Donald

Wednesday, March 15, 2017 at 12:24 UTC

Posted in Byggeri, Liv

Tagged with , ,

Kan en grundejerforening overgå til kommunal forvaltning?

with one comment

Kan en grundejerforening overgå til kommunal forvaltning?

Grundejerforeninger er vistnok et krav i visse områder. Grundejerforeninger tager sig af vedligehold af fællesarealer og belysning. Har GrF også andre ansvarsområder? Jeg ved det ikke. Elforsyning og kloakering er normalt kommunens ansvar. Dræning ligeledes. Sikkerhed hører ind under forsvarlige vedligehold, tror jeg.

Sidste år i Marts blev jeg anmodet om at træde ind i bestyrelsen af den lokale grundejerforening, som er udvidet fra kun at omfatte en udstykning fra 1978 eller 1980 til at omfatte to, nemlig Saxenkol og Kælderbjerg.

Jeg blev anmodet, fordi bestyrelsen ville blive undertallig. Nu flytter kassereren og en anden melder fra, og så er vi højst 3 tilbage, hvad skal vi gøre. Hvis ikke der melder sig minimum to frivillige, kan vi stå med en bestyrelse på to mand – og det må man vel ikke?

For at få andre frivillige til at indtræde, vil jeg foreslå at vi på generalforsamlingen hæver kontingentet med 500 kroner, som ubeskåret går til rekreation af den overanstrengte, stressede bestyrelse. Hvis der er 100 medlemmer, skulle vi kunne rejse 50 tusinde kroner til en lille ferie.

Mere i alvor: Kan en kommune overtage administration af en grundejerforening? Google: viser kun oprettelse af GrF og overtagelse af fællesarealer. Derefter er det en bestemmelse om hvad der sker, hvis ikke der oprettes en GrF hvor der er pligt:

Det bemærkes, at foreningens manglende overtagelse af driftsansvar kan medføre, at forgæves afholdte udgifter kan opkræves hos én grundejer alene, da samtlige pligtige medlemmer hæfter solidarisk. På tilsvarende vis kan der påføres udgifter til en privat administrator. Alternativt kan et søgsmål føres som et anerkendelsessøgsmål.

Det sidste læser jeg sådan, at en grundejerforening i tilfælde af manglende bestyrelse med lidt forhandling kan overgå til privat administration mod betaling, – gad vide, om nogle kommuner tilbyder kommunal forvaltning? Mod betaling? Over skattebilletten?

Da mosen var blevet ryddet og kanterne renset

Da mosen var blevet ryddet og kanterne renset – arbejde købes af grunderforeningen

Written by Donald

Tuesday, January 31, 2017 at 0:28 UTC

Posted in Byggeri

Tagged with , ,

Natte-aktivitet bekræfter sløsede officersuddannelser 72 år for sent

11.Dec.2016
Dagbog for Fredag d. 9.December – uprivat

Søvnrytmen helt forskudt. Efter at have sendt bladet til trykkeriet sov jeg et par timer om formiddagen og gik tidligt i seng. Men så vågnede jeg kl.2:30 om natten, som man jo gør, når man har søvn-arytmi.

Om natten så jeg lidt video om slaget om Aachen i 1944, og desværre giver den dokumentar på Youtube ikke indtryk af de problemer og de kampe, som De Allierede måtte udføre for at gøre en ende på det tyske diktatur.

Derfor er jeg mere og mere glad for, at jeg ofrede 230.- kroner på bogen “Ardennes 1944” af Antony Beevor, for han bekræfter de formodninger, jeg gjorde mig som barn og ung om krigens natur, plus noget senere viden om at De Allieredes generaler og Churchill ikke ligefrem var geniale krigsherrer.

For at give et indtryk af, hvad Antony Beevor finder frem fra arkiver og erindringer (der er kilder bag i bogen):

The German front in Belgium and Holland appeared completely broken […]
Feldjäger Streifengruppen, literally punishment groups, seized genuine stragglers and escorted them to a collection centre, or Sammellager. Then were then sent back into the line under an officer, usually in batches of sixty. Near Liége, around a thousand men were marched to the front by officers with drawn pistols. Those suspected of desertion were court-martialled. […]
Each Feldjäger wore a red armband with “OKW Feldjäger” on it and possessed a special identity card with a green diagonal stripe which stated: “He is entitled to make use of his weapon if disobeyed.” […]

Og så har jeg i de sidste par dage korresponderet med en mand, som har givet de bedste år af sit liv til den amerikanske hær og føler at han er blevet snydt. Der er også skyldfølelser, som skyller henover ham.

Historien om den fortabte søn rinder i hu – tak for hver én, der finder tilbage til familien (og kærligheden og de fredelige sysler)

—===oooOOOooo===—

Undskyld mig den underlige overskrift – den skulle bare ramme emnet for disse linier:

In all, there were some 160,000 casualties. Beevor does not overlook poor generalship, or the pivotal role of the Soviet forces or the importance of the Allies failure to open the recaptured port of Antwerp.[…]
The battle caused severe tensions between Eisenhower and Montgomery whose all too typical arrogance upset the American generals. A brilliant tactician who, unfortunately, could be insufferable. Later studies have suggested that much of Monty’s behaviour was due to being autistic. The evidence for this is not yet conclusive.

(Mine fremhævelser).

Written by Donald

Friday, December 9, 2016 at 20:37 UTC

Posted in Ord

Tagged with ,

Gamle nyheder er de bedste

Det var en talemåde, som min skolekammerat havde. En af hans familie havde været udstationeret på Grønland, hvor aviser var en sjældenhed, Internettet var ikke opfundet og radiotelefoni var kostbart. Men gamle aviser kunne være meget interessante – for man ser nyhederne i et andet lys, man har lettere ved at sortere det perspektivløse, tidsbundne fra. Selvfølgelig er al text tidsbunden, men noget er mere bundet end andet.

Vi er blevet rigere fordi ting er billigere

Vi er blevet rigere fordi ting er billigere
(Søndagsavisen fra 3-4. November)

Jeg synes ikke tabellerne er geniale. De viser ikke – så vidt jeg kan forstå – hvor meget et “normalforbrug” udgør af rådighedsbeløbet. Man må selv regne på at rådighedsbeløbet er steget ca. 7% mens forbrugsindex (det står øverst) er steget ca. 2.8% fra 128.8% til 131.6%

(Ja ja! jeg runder af – de sidste decimaler giver ikke mening).

Hvor meget lønnen er steget angives ikke i tal, men i procent (af hvad?!) og hvis man bare lægger procent sammen så får man noget meningsløst, – da det er små procenttal alle sammen, runder vi af og siger lønnen i den 5 års periode er steget ca. 7% og det ligner jo den stigning, jeg beregnede for rådighedsbeløbet.

Procentvis stigning i rådighedsbeløbet er større end procent-stigningen i priser – det kan man godt tillade sig at konkludere ud fra tabellen.

Sidste del af artiklen: “Der er så stor en overkapacitet af dagligvarebutikker i Danmark, at vi ville kunne brødføde en befolkning på 15-16 millioner. Det skærper fokus på priserne,” siger Jens Juul, informationschef for Coop.

Udnytter vi de fattige lande ved at købe billigt og sælge for dyrt? Er det godt for alle parter med en “globalisering”, som udnytter billig arbejdskraft i de “billige” lande?

Ved du hvordan en LO-families indkomst er sat sammen?

Jeg har aldrig haft et rådighedsbeløb på 28,554 kr. Gad vide hvad det er i 1980 kroner, dengang havde jeg en pæn indtægt.

Written by Donald

Friday, November 25, 2016 at 11:27 UTC

Effektivitet i industrialiseret sundhedssystem: Iagttagelser

Da jeg kom til Hillerød Hospital for at besøge M, som var indlagt på grund af balanceproblem og opkastning, mistanke om blodprop, fik jeg vejledning om at gå gennem to-tre røde døre.

Da kom man til en akut-modtage afdeling, som skulle sørge for at de indlagte patienter blev overført til den mest relevante afdeling.

Jeg fandt M i en seng på en stue med to andre patienter. Den ene, en ældre herre, lå og sukkede og gispede og hostede. Den anden skulle hjem. Efter nogen venten og snakken blev den ældre herre undersøgt og man begyndte at flytte ham for at få en ren seng.

Lidt senere gik vi ud til sygeplejerskeburet og spurgte de fire siddende sygeplejersker, som talte med hinanden, om hvad der nu ville ske for M. Hvis der ikke skete noget, kunne vi lige så godt køre M hjem.

En koordinator kom os i møde og fortalte at afdelingen var underbemandet, besparelser, nyt sygehus, stort! planlagt, men ikke bygget, og rationel drift var umulig, der blev skåret ned uden hensyn til funktionerne.
Read the rest of this entry »

Written by Donald

Monday, October 3, 2016 at 23:50 UTC

Posted in Carpe Noctem

Tagged with ,

Kan det virkelig passe

(En af mine yndlingsaversioner er at overskrifts-sætningen bliver brugt, når man egentlig vil sige: “Det er fandeme urimeligt! Æv!” Her betyder det: Kan denne plakats udsagn verificeres?)

Fattige børn i Irland blev solgt som slaver

Fattige børn i Irland blev solgt som slaver

Kommentarer …

Written by Donald

Sunday, September 25, 2016 at 9:26 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with