Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Politik

Jurastudiets sammensætning

leave a comment »

Billedet viser et skur på Stejlepladsen ved Tisvildeleje. Der var erhvervsfiskeri fra kysten frem til 1980, dog kun tre fiskere de sidste år. Det er klart at trawl og moderne fangstmetoder totalt umuliggjorde kystfiskeri som erhverv (med mindre man tæller halvtidsfiskere/fuskere med i dag, er der ikke ret meget kystfiskeri af konsumfisk, eller hvad?)

Men hvem ejede så stejlepladsen? Hvem ejede kyst-engene længere henne? sådan nogle spørgsmål ligner det, vi slås med i dag – hvem ejer stierne omkring Vejby? Er de matrikulerede? Er det bare “hævd”? Hvordan laver man en landevej – sådan, ejerskabsmæssigt set – hvordan skal jord til fælles brug betales?

Er der en consensus om, hvad Jura er? Er det udenadslære om love og regler? er det måske også et studium, som graver ned i sprogets mekanismer?

Det samme kan man spørge om vedrørende andre fag. Ved vi egentlig nok til at kunne sige, at en, der har studeret musikvidenskab ikke ved noget om fysik? Hvad med akustik? Hvad med musikhistorie versus politisk historie? Hvad ved man om kombinatorik, når man har studeret musikteori?

(Du kan nok gætte at jeg har været udsat for nogle trakasserier, det er længe siden, men jeg føler hele tiden at det er min pligt at bringe overvejelser og erfaringer videre – og denne private platform er jo en glimrende forpost.)

Jeg havde engang en idé om at det ville være godt for mig at have jura som et levebrød og musik som en hobby. Jeg blev ikke ligefrem støttet af min familie, men det samme gjaldt jo, da jeg ville studere violinspil og måske kunne opnå en orkesterplads –

Jeg elsker min familie, men lad mig forklare på denne måde: Da jeg første gang optrådte med musik var min familie ikke tilstede for at heppe. Heller ikke anden gang … eller n+1 gang. Engang da jeg var ved at opgive det hele spurgte en kollegianer hvordan det kunne være at min familie aldrig havde været til den teaterforestilling, hvor jeg spillede (og den blev optaget til TV) osvosv.

På samme måde med Jura-studiet – ingen opmuntring eller diskussion af de elementære spørgsmål, som fx. at de gamle konger fik deres værdighed blandt andet ved kloge afgørelser af tvister mellem mennesker. De ældste Romerske love handler om ejendomsret, hvor skal skellet være. Der er naturlige grænser, men vandløb kan flytte sig – og hvor er ejendomsretten til vandet, hvis man laver vandmøller?

I Femmøller var det Overmøllen, som kunne drille de andre fire møller ved at lukke for vandet, så mølledammen blev større. Da min barndomsfamilie besøgte Femmøller i ca. 1957 var der stadig møllehjul og de gamle opstemnings-brætter.

Jeg tjente rimeligt med penge på at undervise i musik, så da en advokat rådede mig fra at læse jura (formentlig fordi jeg virkede naiv, og tak for det) – så var det ikke et stort tab for mig.

Men i dag synes jeg at jura burde være et spændende studium i retsfilosofi, forvaltningsprincipper, ansvar, arveret, skatteret, og ikke bare udenadslære.

Written by Donald

Tuesday, January 18, 2022 at 22:01 GMT+0000

Posted in Brok, Byggeri

Tagged with ,

Sidste år – d. 6.Januar

with 6 comments

Hører vi nok om 6. januar? Helligtrekonger? Det er i dag, at man i Armenien fejrer jul, eller altså: igen fejrer Jul, man kan vel ikke få for mange festlige helligdage med god mad.

Men det er nu ikke det, jeg tænker mest på i dag.

Jeg synes vores medier har bidraget for lidt med oplysning om hvor sårbar USA’s demokratiske grundlov er. The Constitution var under angreb sidste år. Det vides at der var tale om et regulært, topstyret kup-forsøg og trods det har man ikke fængslet nogen fra toppen endnu.

Når et samfund er så længe om at fange forbrydere, så er det et sygt, sårbart system.

Written by Donald

Thursday, January 6, 2022 at 13:41 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with

Observationer på en aftentur

with one comment

Ud skal man. I det øjeblik vejrmeldingen lød “Ingen sol – skydække over det hele” brændte en solstråle ind gennem gardinerne. Det var dejligt og jeg skulle selvfølgelig bruge det gode vejr mens det var der.

Først gennem min egen lille have hvor mine øjne så de nøgne grene mod himlen så skarpt som havde jeg ikke fået grå stær. Det kan åbenbart ikke være så slemt endnu. Selv de mindste kviste stod knivskarpt mod de søde lammeskyer.

Udstykningen med 50-m² Statsstøtte-huse ligger på en bakkekam og skuer ud over Askemosen. De nye huse, nede på det gamle rangér terrain til Vejby Station ligger derimod på det, der var Vejby Å, og den løber jo over sine bredder, fordi afløbet til renseanlægget, som ligger på den anden side af stationen, åbenbart stopper til.

Klart nok har det lavere prioritet end så meget andet, skoler, vuggestuer, social hjælp, vejvedligehold, osv, men det medfører jo større og større skader, underminering af vejbelægninger mv hvis man ikke dræner.

På dette sted fik jeg for nogle år siden en snak med naboerne, han havde købt en pumpe, som kunne tømme oversvømmelsen (det sker hver vinter) og havde også kontakte kommunen. Han havde jo håbet at kunne plante smukke ting i sin have, men rødderne rådner, – undtagen for el og pil og det vil man jo ikke dyrke i sin prydhave.

Men den slags regnes for petitesser i kommunens prioritering af opgaver.

Written by Donald

Wednesday, January 5, 2022 at 13:31 GMT+0000

Posted in Naturpleje, Vandbyggeri

Tagged with ,

Er vores dilemma større end emigranternes?

with 9 comments

På billedet ligger avisen “Politiken”, Fredag d.3 December 2021, ved siden af en pakke røget torskerogn pakket ind i en “fake news” avis, som er lavet af solidt papir med en voksbehandling, således at den er mere egnet til fiske-indpakning end nutidens aviser med giftig tryksværte.

Da jeg så den overskrift, løb det mig koldt ned ad ryggen.

Udvandringen til Amerika

I sine udvandreromaner sætter Vilhelm Moberg ansigter på den masseudvandring, der fandt sted fra Sverige i midten af 1800-tallet. I løbet af ca. 75 år emigrerede over en million svenskere til Amerika. Mange gik til bunds i det nye land, men nogle få klarede sig så godt, at de kunne vende hjem med penge på kistebunden.

Written by Donald

Monday, January 3, 2022 at 16:29 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Nedslidte nyheder

with 8 comments

Det er de samme nyheder i 12-radioavisen som i går.

Jeg abonnerer på Politiken og forsidestoffet er ikke det vigtigste i verden men ting, som direkte vedrører en masse Danskeres hverdag, OK – det er forståeligt i en tid, hvor avisernes salgstal daler.

Men det er heller ikke nok at bladre om til side 5 eller 7, udenrigsstoffet.

De vigtigste begivenheder i vor tid er anslaget mod det demokratiske princip.

Og det står der ikke noget om, dér skal man fx. have fat i NBC og CNN og MSNBC og lytte til Ari Melber, Lawrence O’Donnel og Rachel Maddow, som siden 2016 har været klar over, at vor tid har lighedspunkter med 1933.

Nu har jeg fulgt med i Trumpismen siden 2016, hvor DR sendte en dokumentar, der viste de kriminelle sider af Trump’s aktiviteter, og det fremgik af andre nyheder, at vælgerne ikke havde forstået, hvad det var for et menneske, de satte i Det Hvide Hus.

Således sagde nogen “Endelig en præsident, der har sine egne penge”, lidet havde de forstået, at det var hans fars penge og at han faktisk havde forødet en formue.

Er det kun mig? Brokkehovede? Som synes at medierne skal give mere plads til de momenter i det storpolitiske aspekt, som kan ende med at vi kommer i krig uden rigtig at ville det, uden at have forstået, hvorfor det sker? Migrant-kriser, som kommer som en overraskelse? Christiansborg sprængt i luften af fjendtligsindede opportunister?

I parentes bemærket, min arbejdsgiver i 1990, H.C. Bagh i Hundested, var stolt af at hans far havde leveret nødstrømsanlægget til Christiansborg i 1940, så at “Borgen” kunne stå for modstå sabotage (hvadenten den var tysk eller noget andet.)

Written by Donald

Saturday, November 27, 2021 at 11:26 GMT+0000

Posted in Brok, Ord, Tidsmaskinen

Tagged with , ,

Indkøb til to

with 17 comments

Det er svært at købe ind til én person. Det er økonomisk for alle parter med lidt større portioner, og så må man jo lave mad, hvor halvdelen kan gemmes og varmes næste dag.

Det er utroligt at priserne stiger så meget, som de gør, målt af Danmarks Statistik og gengivet i nyhederne DR.dk flere gange i løbet af ugen.

Især fordi jeg ikke rigtig kan se, at mine udgifter stiger.

Men man har jo ikke lyst til at offentliggøre at man har det så godt og at det er OK at priserne stiger, når man ved at det er vigtigt at pensioner, bankrenter mv. skal justeres efter den tilstand, som riget er i, rent økonomisk set. Man skulle jo nødigt skubbe til den opfattelse at pensionister har det for godt.

Written by Donald

Saturday, November 13, 2021 at 11:51 GMT+0000

Posted in Liv

Tagged with ,

Processen er helt Kafka-agtig

with 4 comments

Carl Sagan’s spådom ovenfor drejer sig om politikere, der ikke ved nok; – men den drejer sig også om forbrydere, som ved lidt mere og bilder politikerne en historie på ærmet.

Fx. har vi fået at vide at “globalisering er godt, alle får en fordel, og selv om der går arbejdspladser tabt, så bliver vi alligevel rigere, fordi verden som helhed er mere effektiv.”

Allerede dengang vi var unge, i 50’erne og især 1960’erne, forlød det at man udnyttede / misbrugte billig arbejdskraft ved at få produktionen lagt i mindrebemidlede lande. Det er OK hvis man betaler en ordentlig løn og opbygger forsyninger (vand, strøm, transport, sundhed), men det gjorde man jo ikke.

Vi oplevede, at politikerne kun hørte “Atomkraft er godt og billigt, og der er nok af det”, mens videnskaben sagde “atomkraftaffald henfalder først efter 100,000 år og vi har kun glæde af energien derfra i 10-20 år.”

Kernen i de fire citater er: “when people have lost the ability to set their own agendas or knowledgeably question those in authority; …[cut]… we slide back into superstition”.

Den slags overordnede dystre forudsigelser skal omsættes til praksis: I øjeblikket truer EU med at falde fra hinanden, først Polen, forhåbentlig ikke flere, så kan det reddes, men truslen er der. Retssystemet i Polen er blevet korrumperet af politikere, som ønsker mere magt.

Kan retssystemet i EU hjælpe med at kurere den sygdom? nej vel? Der skal økonomisk pres til. Og hvis det heller ikke hjælper, så kommer grænsebommene op, og så videre, krig, hvis der er tilstrækkelig mange stormagter, som ønsker at “afprøve” deres våben.

Man har anset Trumpismen for at være en parallel til nazismen, og det har været problematisk at nævne det, fordi der er SÅ mange Amerikanere, som har stemt T. Kunne man dog bare have ramt Trump på kriminelle finanstransaktioner. Man har arbejdet på det i 4 år mindst, men stadig er vi kun ved begyndelsen. Hvad kan det føre til?

Mine tanker om det:

For mange mange år siden lærte jeg at retsvæsenet er lavet for at holde de små skurke på dydens smalle sti. De store fisk kan svømme udenom.

Hvis en retssag kan tage et år og der er bemanding til at klare 50 af den slags om året, hvad sker der så, når der (pludselig) kommer 1050 sager, det kan være om racehad, mord, antisemitisme, eller misbrug af banksystemet.

Jaja jeg ved godt at jeg ikke er alene om at have forudset at det dejlige demokratiske system, vores retsvæsen, vores retsstat, ikke kan holde til stress. Men jo flere ondsindede eller egoistiske personer, der opdager det, desto farligere er det.

Og hvorfor gør man ikke noget for at stoppe hullerne?

Hvis en retssat mod fx. tidligere præsident Trump vil tage 3 år, så er der stor sandsynlighed for at han dør inden, og det er vel også i orden. Men så har man spildt en masse penge på et retssystem, der var for langsomt.

Written by Donald

Saturday, November 6, 2021 at 11:45 GMT+0000

Posted in Blogosofi, Videnskab

Tagged with

Sådan som jeg ser det, er det migration, som skal organiseres

with 11 comments

BTW er oplæserens stemme ikke meget anspændt, presset, og går det ikke alt for hurtigt?

https://go.nasa.gov/3nQQWyk

Der burde vel stå “Could Affect Global Agriculture More Than Usual”.

En af forudsigelserne er, at hvedehøsten i tempererede områder kan forventes at stige med 17%. Jeg kan ikke lide at de siger 17% i stedet for ca. “15%” fordi tallet 17 for en matematiker signifierer en mindre usikkerhed (altså på 100-dele).

Siger man ca.15% ved de fleste, at det er et resultat, der kan være 10 eller 20% – men dog en markant stigning.

Der er alt for mange faktorer til at man kan forudsige stigningen i hvedeproduktionen om 10 år på 1 procents margin. … Mener jeg.

Stigningen, som kan forventes, når gennemsnits-sommertemperaturerne er kommet et par grader op, kommer af bedre vækstforhold. Derimod forventes ris-produktionen at blive ramt af klimaændringer på en måde, så produktionen kan falde med op til 25%

—===oooOOOooo===—

I forbindelse med dyrkning af hvede og fødevare-politik skrev AagePK en kommentar, som bl.a. fremhæver de ernæringsmæssige fordele ved rugbrød (det tror jeg de fleste er enige om).

Grunden til at man frygter store migrationsbølger er jo fødevaremangel, hungersnød. Jeg tror vi alle sammen kan overbevise os om, at man trods eventuelle klimaforandringer vil være istand til at producere fødevarer nok til 9 mia mennesker; det er ud fra DEN tankegang at jeg skrev, at avi er nødt til at *organisere* migration, således at alle får et passende sted at være, der er plads nok på planeten.

I den forbindelse har jeg prøvet at finde artikler om en vietnamesisk landsby i Fransk Guyana, som min søn besøgte i 1995-96, og igen nogle år senere, og som jeg ved opslag fandt ud af stortrievedes, men hvor naboer (tidligere beboere i området) blev knotne over, at der kom fremmede. Prøv lige at tænke på den problematik!

De tre gratier er indiske kvinder, som har fået for meget hvidt hvedebrød og/eller polerede ris

Written by Donald

Tuesday, November 2, 2021 at 12:09 GMT+0000

Posted in Jordens Historie, Mark

Tagged with

Ishuset med borde og bænke

with 2 comments

En sidebemærkning til billedtexterne:

Den dame, der havde fået forpagtningen af ishuset ved Heatherhill, som om Sommeren har rimeligt mange gæster (eller havde, måske er det ikke så meget mere?) hun og hendes forgænger fik ikke lov til at have borde og stole i det fri, så gæsterne kunne sidde og nyde øl og vand og en kop kaffe til den medbragte med – eller, nuomdage, til fast-food.

I 2011 husker jeg at der i August måned var musik og glade dage ved Heatherhille ishus. Det måtte der altså ikke være.

Men her, Tisvildeleje Hegns Strandparkering, må der åbenbart gerne være borde og bænke – og om sommeren det glade liv med musik (Musik i Lejet, en kommerciel festival ting, som dog støtter andre lokale ting.)

Gad vide om det er fordi Naturstyrelsen ejer området (Heatherhill er kommunalt).

Written by Donald

Monday, November 1, 2021 at 10:21 GMT+0000

Posted in Park

Tagged with

Læg ikke en sten i hænderne på en kriminel

Selv om Politiken ikke nævnte det, så var Danske DR dog klar over, at det var en top-nyhed, ikke på grund af overraskelsesmoment, men fordi vi nu endnu en gang har fået bekræftet at en despot vitterlig kan være den, der er årsag til en krig med så mange tab af menneskeliv at det er ufatteligt for en lille almindelig fredelig borger.

Rachel Maddow på MSNBC omtalte i forgårs en ny bog af Woodward (Watergate-journalist) som fortæller at Kinas Li var bekymret, og General Milley, som vi har hørt om i forbindelse med sikring mod nye angreb på de politiske institutioner og bygninger i Washington DC, Milley talte med Kinas Li for at berolige ham, om Kina nu skulle tage forholdsregler mod atom-angreb fra USA 7.Januar, fordi Trump jo derved kunne forlænge sin embedsperiode? Nejnej, han skulle ikke være bekymret, det var bare demokratiet, som var lidt sjusket.

Men det var en facade, Milley stillede op, bagved den var han dybt bekymret og holdt et møde (en “Schlesinger”) hvor han sagde at ingen i Militæret måtte lyde ordrer fra Det Hvide Hus uden at konferere med ham, Milley.

Nu siger Trumpisterne så at det var forrædderisk.

Mens andre citerer Hitlers kriminelle bande: Hvis demokraterne er så dumme at give os nøglerne, så kan vi lige så godt bruge dem.

Måske burde man have indset for længe siden, at en mand, som var i stand til at få 48% af vælgerne i USA ikke kunne sværges ind som leder uden at fremlægge de skatteregnskaber og andre oplysninger, som man allerede efterspurgte i 2016 (før valget).

Written by Donald

Thursday, September 16, 2021 at 7:54 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with

Administration i planteavl – fx for MFO efterafgrøder?

Advarsel: Brok!

Min krop reagerer, da jeg hører et indslag i P1-Morgen om en, der er flyttet fra Nørrebro til Djursland, i noget, som vistnok blev kaldt udkant (Men hele Djursland er jo opland til Århus og Randers, så kom lige igen). Pointen var glæden ved at gå rundt mellem træerne når man kom hjem fra arbejde, egne æbler eller hindbær. Det er godt for sundheden, hørte jeg, og oversatte, “godt for velværet”.

Det var rørende at høre et begejstret udbrud: “herude er der så meget natur …” –ENIG!–

Derefter var der et indslag om at mindske CO2 bl.a. ved at nedlægge dyrkning af lavbundsområder; det kunne have fatale konsekvenser for den planteavler, som havde investeret med en horisont på 30 år. Men kompensation? Det vil jo løbe op i millioner pr. planteavler, så det var jo ikke noget “bare lige …”

Regulering af landbrug (lovgivning og sanktionsregler og økonomi) er ikke så ligetil, og det kan illustreres med en søgning på Google: //Landbrug planteavl såning inden 20. august//

De første svar var en rådgivningsvirksomhed, og derefter websider fra Landbrugsstyrelsen. Så for nu at ride min kæphest, så kunne jeg for mit indre blik se, hvordan en landmand investerer i maskineri og bygninger efter erfaringer og meninger fra naboer og rådgivere, altsammen risikobehæftet.

Alene mængden af regler gør at man kan nedsætte sig som rådgiver:

Fra en rådgiver:

Udover den plantefaglige rådgivning udarbejder vi miljøansøgninger, gødningsregnskaber, EB-ansøgninger og sprøjteindberetninger.

Vi har dygtige specialister inden for salgsafgrøder, grovfoder, kartofler og miljø. Vi tilbyder desuden specialrådgivning inden for produktionsrådgivning, teknik og IT i planteproduktionen.

Hvad er miljø-afgrøder?

Formålet med de pligtige efterafgrøder er at mindske kvælstofudvaskningen fra hovedafgrøden høstes, og indtil der etableres en ny afgrøde det følgende forår.

De pligtige efterafgrøder blev oprindeligt indført med Vandmiljøplan II og bidrager således til Danmarks opfyldelse af Nitratdirektivet.

Pligtige efterafgrøder kan for eksempel bestå af græs, korn eller korsblomstrede afgrøder og skal altid efterfølges af en vårafgrøde. I stedet for at etablere efterafgrøder er der mulighed for at benytte sig af en række forskellige alternativer, som for eksempel mellemafgrøder, brak eller tidlig såning af visse typer vinterkorn.

Hvad er MFO …

Kravet om udlæg af 5 procent miljøfokusområder (MFO) er et af de tre grønne krav, du skal overholde for at få den grønne støtte. Formålet med etableringen af MFO er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne samt minimere risiko for kvælstofudvaskning.

Der er skæringsdatoer og regler:

Hvis man ikke har mulighed for at etablere MFO-efterafgrøder, fordi kornet ikke er klar til høst, kan man få anerkendt vejrliget som usædvanlige omstændigheder eller force majeure og opnå dispensation fra såningsfristen for efterafgrøder. Det kræver som udgangspunkt, at der lokalt har været:

: usædvanlige nedbørsmængder på det normale såtidspunkt eller

: usædvanligt lave temperaturer hen over vækstsæsonen. 

Der skal være tale om usædvanlige vejrforhold

For at få anerkendt vejrliget som en usædvanlig omstændighed, skal der være tale om ekstraordinære og usædvanlige vejrforhold. Almindelige, mindre udsving i vejret vil ikke blive anerkendt.

Man kan fra 20. august se et kort over de områder i Danmark, som NaturErhvervstyrelsen på forhånd anerkender som ramt af disse vejrforhold. Landmænd i disse områder kan søge om dispensation fra den 20. august.

Der lægges bramfrit flere opgaver på landmanden – sådan har det altid været, landbrug, hvis det skal være effektivt, er en stor virksomhed, der skal styres med økonomisk bevidsthed, eller hvad skal man kalde det.

Det tager tid! også i travle perioder, detteher. Jeg skal ikke brokke mig, for jeg har jo ikke noget i klemme, men – jo, indirekte har jeg jo. Vi er et samfund, sammen.

Og lige nu hører jeg så en politisk omtale af lovforslag om grønnere landbrug, som i øjeblikket er oppe, og min BS-detektor siger at ræsonnementet fra Økologisk Landsforening kun er delvis rigtigt, fordi økonomiske forhold omtales i en let henslået tone. Ja, ja, jeg er lidt usaglig her, lytter på tonen (men også på de rigtig gode ræsonnementerne vedr. dyreavl, antibiotika, foderdyrkning).

Written by Donald

Friday, September 10, 2021 at 5:47 GMT+0000

Posted in Brok, Mark, Naturpleje

Tagged with , ,

Svigt, var der virkelig ikke andre muligheder?

[…] 8,500 of those who left Afghanistan in recent months were Afghans, according to numbers released by the Biden administration and estimates from advocates. […]

According to advocates, however, as many as 265,000 Afghans and their families may have had some form of eligibility to apply for a U.S. visa because of their work with U.S. governmental and nongovernmental organizations during the past two decades.

https://www.nbcnews.com/news/world/small-fraction-america-s-afghan-allies-made-it-out-afghanistan-n1278141

Written by Donald

Wednesday, September 1, 2021 at 4:02 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with