Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Planter

Det spirer fint i Oktober

leave a comment »

Jeg har ikke været ovre for at undersøge hvad det er, men jeg gætter på byg.

Advertisements

Written by Donald

Saturday, October 14, 2017 at 23:13 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Udtynding eller fældning

with 5 comments

Hyld dominerer thujaen her – lange skud er vokset lynhurtigt op over thuja-toppene

Her er beskåret en hel del nu, men det bevirker jo at thujaerne ikke har noget grønt på det nederste og at der dermed åbnes for kokurrence – fra bl.a. hyld

Enten ryddet, bar jord og lugning under thujaërne, efterhånden med fx. vedbend bunddække, eller også fælde thujaërne helt og aldeles og plante noget, som dræber konkurrenterne. Findes det overhovedet?

Written by Donald

Saturday, September 30, 2017 at 13:00 UTC

Posted in Brok

Tagged with , ,

Efterårsoptimisme

with 2 comments

Denne Magnolia Soulangeana har sat nye blade sidst i August, først i September!

De nye blade har endnu ikke været offer for insekter

Written by Donald

Saturday, September 16, 2017 at 23:19 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with ,

Svampemylder

with 6 comments

En rønne stub er angrebet af svampe –

Man kan ikke se træstubben, stol på mig, det er den der har været vært for dette svampemylder

Written by Donald

Friday, September 15, 2017 at 23:34 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

Læhegn

with 2 comments

De selvsåede birketræer langs med banelegemet er fældet af banen, som vil sætte hegn op i stedet. Det skulle forhindre folk i at blive kørt over af tog (hvis de da ikke finder et andet sted at hoppe ud på skinnerne, typisk ved stationerne har jeg hørt). Træerne gav meget læ og i stormvejr kunne jeg sidde i stuen og høre stille musik uden at skrue op for lyden.

Havet er i nærheden – der er kystlinie mod vest og nord. Der kommer voldsomme storme med vindstød, der bøjer tykke jernstænger, blæser tagsten af og vælter træer. Det har kostet mig 2 TV antenner, 4 tagsten, en udluftningskanal og 1 væltet træ. Derfor er det godt at have læ. Indtil banen fældede de yderste forposter var der 4 rækker beplantninger til at bløde op for vinden, nu er der 3 rækker hvoraf dette sydvest-hjørne af terrassen er det ene. Det skal have lov at stå, selv om der skal tyndes ud.

Under birkene er der singrønt, skvalderkål, kaprifolium, brændenælder, bambus (elefantgræs), hvide juni-blomster (ved ikke hvad de hedder), Løvefod, krybende potentil og lidt mark-snerle
det skærmer alt sammen for vinden

Det er godt med lidt udsigt mod sydøst, det ødelægger ikke læ-effekten

Written by Donald

Sunday, August 27, 2017 at 10:45 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with ,

Kæmpeklodser

with 6 comments

Ballepresseren har været her

Written by Donald

Wednesday, August 23, 2017 at 23:23 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Grøften er ved at gro til

with 4 comments

Banens gravnng af grøfter langs banelegemet har ligget urørt i flere måneder – måske et halvt år

Nede i grøften er der en gederams, som har fået lys nok – hvem har ansvaret, hvis nogen brækker et ben ved at falde i grøften?

Written by Donald

Friday, August 18, 2017 at 9:54 UTC

Posted in Brok

Tagged with ,