Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Havgus og sandflugt

with 4 comments

Kan man overhovedet lave effektiv kystbeskyttelse, når der er en grænse for hvor høje barrierne må være? Det tror jeg ikke man kan.

De mennesker, jeg har mødt, synes det vil “ødelægge” den smukke kyst hvis man fik lov at lave store moler, eller stenrev, barrierer med X-Blokke, hvor vand kan komme mellem stenblokkene, så vandets inerti får lov at løbe ud i sandet.

Men det er den eneste effektive måde, siger de i England, Holland og Frankrig, hvor de selvfølgelig har samme slags problemer med Atlanten, der slår imod sandstrande.

Vinden var moderat kuling – Sandet fyger alligevel rundt om bilerne – hvis man bliver holdende længe nok vil den vel blive sandblæst, bilen
Bemærk at det ikke er storm – det er stærk vind, ca.10 m/sec + vindstød måske på 14 m/sec

Der er nu bevilget penge til kystsikring – når man lige har bygget et fint naturhus, ville det jo også være synd hvis det blev skyllet i havet

Sandet når helt op til skovbrynet – Sandet fra stranden er blæst op hertil og har lagt sig i læ af baghjulet

Havgus i modlys –

Stiv kuling, 14-19 m/sec er højere vindhastighed end her, her anslåes vinden til 10-12 m/sec; vores borgervejr målestationer er indlands og advarer mod målinger af vind – de måler alt for lave hastigheder, i dag 7 m/sec med spidser på 11 m/sec

Advertisements

Written by Donald

Saturday, December 9, 2017 at 20:56 UTC

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with

Når man snakker om Napier Deltax, kommer der billeder

with 2 comments

Written by Donald

Saturday, December 9, 2017 at 20:20 UTC

Posted in Foto

Tagged with ,

Vis mig mit køleskab

with 9 comments

Er det for lille, køleskabet? Min kusine, som også er single, syntes det var for lille

Written by Donald

Friday, December 8, 2017 at 22:02 UTC

Posted in Brok

Tagged with

Caltex idealisme og forretning

with 10 comments

En reklame for et brand fra 1953, LIFE International Marts 1953

Der må have været en anden holdning til fredsskabelse efter WWII har jeg så tit tænkt. Alle de holdninger eller værdier, som gradvist ændrede sig, den enorme vægt, som samfundet lagde på en håndfuld tossede unge mennesker i 1968 og senere må have været affødt af at den gamle generation havde fået en stor respekt for dem, der tænkte anderledes, for dem, der ville bryde konventionerne.

Den åbne holdning, som jeg mener må have existeret, kommer til udtryk i LIFE Magazine, bladet med billeder af de dygtigste fotografer og tegnere fra TIME Magazine og andre af de store publikationer, jovist, blå blok, men altså med en hel anden holdning. Newsweek var polititisk modsætning til TIME Magazine, men dengang var forskellen minimal. Husk at samtidig med denne annonce, som jo næsten er kommunistisk i sine idealer, hærgede McCarthyisme, angiveri og kommunistforskrækkelse det Amerikanske kontinent.

Udsnit af annoncen: Det besejrede Japan skal hjælpes til at hjælpe sig selv

Written by Donald

Thursday, December 7, 2017 at 10:47 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with

Hibiscus blomstrer efter at være kommet indendørs

with 4 comments

Den fik lov at stå ude, mens sommeren kom og gik, min Hibiscus. Ellers står den i bryggerset, som er den bedste plads her i huset, men om sommeren bliver den så stor, at den fylder hele vinduet og tager alt lyset, og der kommer let dug på træværket, så jeg stiller den udenfor.

Denneher er ikke den klassiske røde farve; det var vist sådan en jeg forærede min mor for mange år siden. Den er smuk ferskenfarvet med nogle mørke nuancer inde ved støvdragerne (men det er jo en hybrid, den kan ikke danne frø.)

Min mor mente at Hibiscus skal have en hvileperiode. I så fald har denne fået hvile nok mens den stod ude lige indtil frosten kom – faktisk har den oplevet lidt frost og de tyndeste, største blade frøs af, så klippede jeg den ned og satte den ind og tænkte: Den skal nok have et par måneders hvile – men nej! Den er allerede i gang igen.

Blomsterne er store og sarte, og der er nye knopper – 1 hver eller hveranden dag

Written by Donald

Tuesday, December 5, 2017 at 18:01 UTC

Posted in Carpe Diem, Stueplanter

Tagged with

Artsrigdom i skovene

with 12 comments

Jeg hørte Rune Engelbrecht fortælle glædestrålende om hvordan Gribskov (og andre skove) har områder, som får lov at ligge hen, og hvor væltede træer og rodkager får insekter og fugle til at stortrives. Og vi får “mere natur”. Natur? Hvad er “natur”?

Jeg har en fornemmelse af at der er flere ting, som spiller ind her, noget biologisk forskning i artsrigdom, og noget landskabsromantik, som om der var landskaber, som har vundet hævd på at være naturlige. Jeg tror vi i fremtiden bliver nødt til at tænke anderledes, Danmark er ikke længere et “mellemistidslandskab”, og bliver det aldrig. Det bliver måske en menneskeskabt-klimasump med myriader af insektarter, hvis mennesket uddør.

Men jeg har lidt dårlig samvittighed overfor de hundreder af mænd, som gravede grøfter i Gribskov og Valby Hegn for ca.300 år siden. Deres indsats fik jo nogle områder til at give godt tømmer, og det kunne man stadig, hvis ikke skovning og rydning i Nordsverige var så meget billigere – ingen handelshindringer, ingenting, bare kom til Nordsverige og hent fyrretræ i gode kvaliteter, lige til at bygge med!

Eller bestil det og få det leveret som et færdigt hus …

Vejen går forbi borde og bænke, træstubben ses lidt længere fremme

En træstub efter at mennesker har fældet træet — også artsrigdom eller hvad?

Marker udenfor Helsinge, skovens nabo

En sidste formaning! Nordsjællands skove og søer er specielle sammenlignet med det største landbrugsområder i Jylland som er mere præget af marker med mono-afgrøder.

Written by Donald

Friday, December 1, 2017 at 18:11 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

Heldig er den, som søger heldet

with 4 comments

Nej jeg taler ikke om at blive millionær på Euro-jack(pot) men blot om at søge nye oplevelser i gamle flasker omgivelser.

Solnedgang i skoven

Jeg kan tilføje at der ikke skulle mere end 10 cm til at solen mellem træerne forsvandt om bag træerne, og at jeg egentlig havde opgivet at få det med, det lysende punkt – og så kom det alligevel.

Written by Donald

Thursday, November 30, 2017 at 23:00 UTC

Posted in Foto

Tagged with ,