Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for the ‘Mark’ Category

Tilsåning tors.13

with 6 comments

Det ligger som en del af erindringerne fra barndommen at det var svært at pløje og tilså. At det ikke ligefrem er nemt, ses ved nedbrud; føreren stiger ud og tilser såmaskinen, men der er heldigvis ikke noget alvorligt i vejen.

Written by Donald

Saturday, April 15, 2017 at 18:15 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Isskyer og frost

with 4 comments

På cykeltur i går – for motionens og hyggens skyld, – blev jeg på hjemvejen “ramt” af en front af havgus og/eller frostskyer. Billederne er ikke så gode, men måske kan de demonstrere én ting, den uldne kant og at Solens lys bliver spredt på en anden måde. Men ærligt talt, ikke engang det kan billederne tydeligt demonstrere, kun antyde. Hvis man vil forbedre sine billeder er der rigeligt med problemer at tage fat på.

Det er klart at marken er alt for mørk – når man står midt i landskabet og kigger mod solen, er kontrasterne for store til at kameraet kan gøre rumme hele skalaen (det er derfor man med moderne kameraer kan tage en serie billeder og kombinere dem med bagefter med software, HDR, High Dynamic Range)

Læg mærke til den måde sollyset var spredt langs den skykant, forneden, skyer og tåge, som rullede ind fra vest

Det er noget andet at stå og se det, mens det sker. Det er en oplevelse, som gør stort indtryk.

Written by Donald

Sunday, March 12, 2017 at 11:53 UTC

Posted in Mark

Tagged with ,

Vinterens andet lillebitte snefald

with 4 comments

Var der ikke et eneste snefnug i November eller December? Eller Januar?

Morgen 24.Feb. Så faldt der også lidt sne her på Nordkysten - men ikke så meget som i København og Sønderjylland

Morgen 24.Feb. Så faldt der også lidt sne her på Nordkysten – men ikke så meget som i København og Sønderjylland

Snelaget dækker knap nok afgrøden

Snelaget dækker knap nok afgrøden

Men det begyndte hurtigt at tø - tagrenden løb over, må se om der skal gøres noget

Men det begyndte hurtigt at tø – tagrenden løb over, må se om der skal gøres noget

Træerne langs banen er fældet - udsigten er stor

Træerne langs banen er fældet –
vid udsigt!

Himlen er så blå - ikke kun på billedet :)

Himlen er så blå – ikke kun på billedet 🙂

Mosen, vores fællesareal, er en mergelgrav. Jordforbedring med hvad man nu havde, moræneler, som isbræerne havde skubbet henover kridt-underlaget, så det er blevet til ler med 10% kalk, godt for sur jord.

Written by Donald

Friday, February 24, 2017 at 20:24 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Der graves efter dræn

with 4 comments

Det må være vanskeligt at grave efter dræn. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle noget mere om det, men udover at se at der graves et sted hvor vandet har samlet sig hver sommer, og at jeg kunne se et knust drænrør, (om det var sket under gravningen eller før, det kan jeg ikke sige) – og at manden fortsatte med spade efter at have lavet det første hul med gravemaskinen.

Efter at have gravet 70 centimeter ned var der vand i jorden. Drænet skal repareres

Efter at have gravet 70 centimeter ned var der vand i jorden. Drænet skal repareres

Der er kloaklåg langs skellet og der er også et låg ved jernbanen, men der må jo være noget galt, når jorden ikke bliver drænet

Der er kloaklåg langs skellet og der er også et låg ved jernbanen, men der må jo være noget galt, når jorden ikke bliver drænet

Written by Donald

Monday, February 13, 2017 at 2:01 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Sandflugt indskrift på Tibirke Kirke, Våbenhuset

Nærbillede af indskriften over døren i våbenhuset

Nærbillede af indskriften over døren i våbenhuset

Syd og Øst for denne Kirke laa fordum Tibirke By, bestaaende af 9 Gaarde, Annekspræstegaard, Degnebolig, Kirkelade og adskillige Huse, indtil den omsider — Aar 1725 — var ødelagt af Sandflugt, hvorpaa alene 9 Gaarde opførtes nordlig paa Bymarken, deraf var nogle nye og andre herfra Stedet henflyttede, medens dette Gudshus paa Kong Frederik den Fjerdes Betaling blev opretholdt

Mindetavlens placering ses tydeligt, over døren

Mindetavlens placering ses tydeligt, over døren

Våbenhusets placering på kirken

Våbenhusets placering på kirken

Smuk granit-mindesten, ofte marksten, som bliver skåret og poleret

Smuk granit-mindesten, ofte marksten, som bliver skåret og poleret

Smukke gravsten i alderen 50+ år får lov at blive stående i en lille mindeplæne

Smukke gravsten i alderen 50+ år får lov at blive stående i en lille mindeplæne

Written by Donald

Sunday, January 22, 2017 at 23:51 UTC

Posted in Byggeri, Jordens Historie, Liv, Mark, Vejr

Tagged with ,

Det gror – det grønne er godt for øjnene (og for resten af kroppen)

Det ligner en efterafgrøde på marken, der ses til højre. Det var noget jeg lærte forrige år (af en kommentar fra Farmer) ved at følge en mark et par kilometer herfra. Olieræddike findes i flere sorter til dyrkning,

Olieræddike

Olieræddike har et dybt og forgrenet rodnet, som åbner jorden og modvirker jordpakning, ligesom efterafgrøden, forudsat at der er tilstrækkelig med kvælstof, kan berige jorden med organisk materiale.

Olieræddikke virker effektivt mod udvaskning af det kvælstof, der måtte mineraliseres i perioden fra høst og hen over vinteren.

Optimal sådybde er 2-3 cm i et veltilbedt såbed.

Nordic Seed fører bla. sorterne Siletina, Rutina, Ikarus, Guillotine og Defender:

Guillotine:

Guillotine er iflg. den Hollandske sortsliste resistent overfor roecystenematoder, resistensklasse 2.
Dvs. opformeringsraten er 0,1-0,3 max.
Resistensklasserne 1-3 betegnes alle som resistente over for roecystenematoder, hvor klasse 1 er bedst.
Guillotine har et højt indeks for hurtig dækning af jorden, en sen blomstring og høj modstandsdygtighed
over for lejesæd.
Sorten ligner Siletine bortset fra at den er resistent klasse 2.

Siletina:

Siletina har deltaget i Landsforsøget med Olieræddike gennem flere år og har såvel i forsøgene som i praksis udmærket sig ved en hurtig vækst, stor bladmasse og høj kvælstofoptagelse. Når Siletina anvendes som efterafgrøde, vil den ofte blomstre smukt fra midten af oktober.
[Klip … Find resten her på DLF – DLG Vækstforum 9. januar 2013.pdf ]

Written by Donald

Sunday, October 23, 2016 at 13:05 UTC

Posted in Mark

Tagged with ,

Afvandingskanal, randzone

Stedet er de lave marker ved Holløse Bredning, et område af Ramløse Å, som er lagt under vand af Naturstyrelsen for at skabe liv for fugle. Desværre er det især skarver, som har taget området til sig.

De lave marker (egentlig Tågerup) er meget frugtbare, – rent vand og jord-kvalitetsmæssigt, skal man vel understrege, der skal jo gødes når man dyrker.

Jeg skal komme i tanke om hvad hun kaldte de bælter som svarer til læhegn, damen fra Knuthenlund i P1 udsendelsen Natursyn i denne uge.

Ellers ingen kommentarer foreløbig …

Written by Donald

Friday, October 7, 2016 at 10:26 UTC

Posted in Mark

Tagged with