Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Teknologi-politik

Blå Rejsekort overførsel annulleret … men hvorfor?

with 16 comments

Da min bil var på værksted om fredagen, måtte jeg tage toget til Herlev (for en mindre behandling). Det Blå Rejsekort fungerede, da jeg begyndte rejsen; ved afslutning i Herlev så jeg et kort glimt “saldo 32 kr.” og tænkte, at så er alt vel i orden. Det viste sig at være minus 32 kr. fordi den indbetaling, som jeg foretog sidst i August, var blevet annulleret.

Da jeg steg på en bus for at komme hjem igen, vrissede den blå automat ad mig, og jeg måtte købe en billet. Det kan man heldigvis stadig i en bus, men chauffeuren var godt nok ked af at skulle give tilbage på 200 kr. Det kostede 36 kr. at komme til Lyngby, og der måtte jeg købe en billet til toget; der var ikke noget billetkontor! så jeg måtte spørge i kiosken, hvor den rare expedient fortalte, at der var en forklaring til SMS-billetter på stoppestedet udenfor.

SMS billet: 84 kr. Rejse Herlev-Vejby ialt: 120 kr. (Det er langt mere end det ville koste i benzin, nemlig ca. 44 kr.)

Hvorfor var den indbetaling dog annulleret? Hjemme fik jeg hentet rejsekortets hjemmeside og loggede ind, fandt ud af at når man har overført penge fra en konto til rejsekort-saldoen, så skal man hen på en station og checke ind og ud for at overførselen bliver effektueret.

En besked om netop dét, blinkede lige en kort overgang efter at jeg igen havde overført et beløb – det havde jeg overset sidst. Det er nemt at overse sådan en besked, der kommer efter at éns pengeoverførsel er godkendt og der står “Alt OK” eller noget i den retning.

—oooOOOooo—

Det Blå Rejsekort kan fungere som en praktisk backup for uforudsete situationer, hvor man skal med tog eller bus. En fordel er, at man som pensionist får rabat; man kommer altså ikke til at betale den underligt høje fulde pris for en enkelt billet. En rejse fra Herlev til Vejby vil koste 48 kr. med Rejsekortet mod de 84 kr. (eller ialt 120 fordi jeg ikke kunne betale med SMS i bussen) som jeg kom af med.

Desuden har man altid billet, også når det ellers kan være umuligt at skaffe en billet, nu da der ikke er billetkontorer og automater mv. kan være gået i stykker eller smadret ved hærværk –

Hvorfor jeg ikke har “automatisk optankning”? Der var for nogle år siden advarsler, Rejsekort-serveren var begyndt at hente penge, uden at det var nødvendigt, og iflg. avisartiklerne var det besværligt at få pengene tilbage. Som IT-programmør ved jeg, at sådanne historier ikke behøver at være falske skræmmebilleder.

Men det er nogle år siden.

Det Blå Rejsekort er ellers en god ting at have blandt de andre “kreditkort”, især fordi der gives rabat – pensionistrabat og tidspunkt-rabat mv.

Advertisements

Written by Donald

Sunday, November 11, 2018 at 10:57 UTC

Posted in Brok

Tagged with ,

Undersøgelser, diagnose, resultater, helbredelse

with 12 comments

En gruppe musikpædagoger på Facebook – den sociale webservice, hvor man skal holde tungen lige i munden og filtrere på det kraftigste – har dannet en gruppe, som de kalder “Music Teacher Warriors, Cancer Fighting Support Group, Closed Group”.

Jeg har jo undervist i musik fra jeg gik i skole til jeg blev 37 i 1983 og igen et årstid i 1995-96, og derfor føler jeg mig selvfølgelig stærkt forbundet med musiklærere.

Jeg kunne se at der var livshistorier, som var dybt rørende og som belyste mit eget forløb (kort fortalt: Smerter siden Januar i år, troede nerver var i klemme i rygsøjlen, derefter pludselig erkendelse af at det måtte være noget andet, undersøgelse, diagnose og derefter kemo-behandling for lymfekræft, som har en god prognose – med andre ord, stor chance for helbredelse, og jeg er allerede ude af de værste dele af sygdommen takket være behandlingerne).

Den gruppe på Facebook er “lukket”, d.v.s. at man ikke skriver offentligt (denne weblog kan i teorien læses af alle, der har lyst). I en lukket gruppe risikerer man ikke så meget støj og negativitet, så det er nok en god idé. Der vil ofte være kommentarer som “du skulle have levet sundere” osv.

Men da det har så stor betydning at se andres historier, lægger jeg min en lille del af min historie i dette weblog-indlæg. Hvis det kan hjælpe nogen, er det godt. For mig er det også en markering af en vigtig begivenhed: Bedring.

For en udenforstående kan det være svært at forstå, at man har det bedre og så alligevel ikke har det bedre, er dødtræt eller ligefrem syg af hoste eller blodmangel og deraf følgende åndenød; men det skyldes jo, at måden man behandler lymfoma (international betegnelse for lymfe-kræft eller lymfe-cancer) består i at sende et celledræber stof rundt med blodet; stoffet rammer især celler, som formerer sig hurtigt det gør kræftceller jo, og derfor bliver de ramt mest.

Men kroppen har også andre celler, som deler sig hurtigt, først og fremmest blodceller (derfor får man blodmangel); desuden celler i tarmen og i slimhinderne i mund og ved øjnene; huden generelt bliver tyndere, når man er under kemobehandling, ligesom smags- og lugteceller påvirkes kraftigt. Alt det er bekendt for én, hvis man har haft en nærstående person, som undergik kemo-behandling.

Men hvad der måske ikke er så bekendt er, at man de sidste årtier har arbejdet med genetikken for kræftdannelser. Herlev Hospitals websider (og til dels andre regioners websider mv.) er flinke til at give oplysninger på patient-plan, men der er også fri adgang til professionelle websider. Det betyder, at man kan se, at der er tale om “work in progress” (undskyld anglicismerne). Det har betydet, at man nutildags har langt mere styr på bivirkningerne (der er nogle farlige bivirkninger imellem).

Den nye medicin, man bruger … sagde hun virkelig det, sygeplejersken? Hver behandling koster ca. 50 kkr? Og så mindede hun mig om at jeg har betalt skat hele livet (hvilket faktisk er rigtigt) – På Odense Universitetshospital har man lige anskaffet en ny supercomputer-styret kombineret stråle- og scanne-maskine, som kan reducere 35 strålebehandlinger til 7 – 60 mio. kr.

I mandags fik vi set sidste scanning, som viste at alt var væk (der kan godt være usynlige rester, så behandlingerne fortsætter) – og i dag fik jeg så en advarsel om en mere alvorlig bivirkning, nedsættelse af hjertets pumpefunktion, som man skal reagere på ved strax at ændre kemo-sammensætningen (kemo-behandlinger består af flere forskellige medikamenter, som en efter en injiceres i en vene.) Jeg vidste godt at jeg skulle passe på hjertet og er ikke så bekymret; chancen for bedring når man strax reagerer er ret god – og man kan efterbehandle med medicin.

(Med udtrykket “pumpefunktion” ligger der – vistnok – at det er en nervefunktion til motorikken i hjertet, som påvirkes). Det kan også klares – det vigtigste er, at de angrebne lymfenoder er forsvundet – skyllet ud, så at sige – og at kroppen har det bedre.

Som sygeplejersken sagde: For 10 år siden kunne vi ikke have gjort det.

Written by Donald

Thursday, October 25, 2018 at 20:48 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with ,

Er arkitektur og farver med til at sætte en stemning?

with 18 comments

Sådan er farverne i et hospitalsrum på Herlev Hospital – Gernes farver

Written by Donald

Saturday, October 6, 2018 at 14:51 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with ,

Dette er ikke en nyhed!

with 5 comments

I kommentarerne til “Kolde Vinde” blev det nævnt, at der har været en “Lille Istid”, en klima-forandring, som fra ca. 1250 til 1850 betød kolde vintre og korte somre i vores del af verden.

Nationalmuseets webservice har nogle websider om klimaet i Danmark, og blandt andet omtales “Den Lille Istid”, som illustreres med at Storebælt frøs til, så den Svenske hær i 1659 kunne gå over Lillebælt og Storebælt.

https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/klima-i-historien/den-lille-istid-og-industrialiseringen/

Kortet er lavet for at vise Svenskernes stillinger udenfor København 1659, hvor tropperne var gået over Lillebælt og Storebælt ved Langeland – Lille Istid
Det er ikke lykkedes mig at finde en scanning af dette eller lignende kort med en kvalitet, så man tydeligt kan læse navne og signaturer

I en fem år gammel artikel skriver bladet Ingeniøren:

( Af Birgitte Marfelt 10. dec 2013 kl. 05:29 )

I et forsøg på at forebygge oversvømmelser som weekendens 300-, 400- og 1000-års hændelser, der bl.a. satte kystnære bebyggelser i hovedstaden og Nordsjælland under vand, har Kystdirektoratet nu i samarbejde med Geodatastyrelsen, DTU Space og Aarhus Universitet taget det første skridt til en systematisk kortlægning af landsætninger eller sætningsrater her til lands.

Oversvømmelser ved stormfloder er ikke alene betinget af vandstanden i havene omkring de danske kyster. Konsekvenserne kan også være afhængige af, hvordan landet hæver og sænker sig i det pågældende område.

»I Thyborøn sætter landet sig 7-8 mm om året, og i Aarhus, hvor der er bygget masser af nyt i havneområdet, sætter landet sig 2-3 mm årligt. Det er vanvittige størrelser,« siger specialkonsulent i Geodatastyrelsen Karsten Vognsen.

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

På Miljøministeriets webside med geologisk informations system (GIS) kan man se, hvor en havstigning vil have særlige konsekvenser. Husk at ved blot 50 cm. havstigning vil der i tilfælde af storme som “Bodil” og 1999 orkanen være mange diger og kyst-byggerier, som bliver hærget af havvand – måske helt ødelagt. På næste kort ses, at industriområdet ved Frederiksværk vil blive oversvømmet ved en havstigning på 200 cm.

Man anslår mellem 50 cm og 140 cm. havstigning de næste 70 år, men med en usikkerhed som gør det rimeligt også at se efter, hvordan det vil gå med 2 meters havstigning

Ved 3 meter havstigning (overdrivelse fremmer forståelsen) bliver de blå områder oversvømmet

Nærbillede af 3 meter stigning i Københavns-området

Written by Donald

Monday, October 1, 2018 at 20:20 UTC

Posted in Jordens Historie, Vejr

Tagged with ,

Flere små bitte bogstaver

with 8 comments

Batteri-emballagen havde så meget text at jeg tænkte det måtte være noget vigtigt, der stod dér …

Advarsel: Det er ikke ufarligt at oplade batterier (selv om de er lavet til det)

Der er ikke en Dansk text, men pyt, den Svenske vejledning er til at forstå. Gad vide om den oplader, jeg har brugt, er beregnet til NiMh batterier?

Batterierne er foropladet (det er genopladelige batterier)

Written by Donald

Thursday, September 27, 2018 at 17:14 UTC

Posted in Brok, Foto

Tagged with

Det der står med meget små bogstaver

with 5 comments

Et par (billige) læsebriller fra Apoteket var udstyret med dokumentation på flere forskellige sprog – trykt med meget meget små bogstaver

Kan man lige akkurat læse det? Fotograferet og forstørret …

En af mine bekendte bruger også fotografi-apparat til at “læse” vejledninger og andre texter som er trykt med meget små bogstaver.

Men det burde ikke være nødvendigt – og det bør ikke være ansvars-fritagende.

Written by Donald

Monday, September 24, 2018 at 17:04 UTC

Posted in Brok, Foto

Tagged with

Girokontoret ville gerne have kunder

with 9 comments

Et brev fra Girokontoret anno 1992 – man ville gerne yde service til kunderne

Nogle år senere, jeg husker ikke nøjagtigt hvornår, meddelte man at min konto var for lille og at det ville koste 30 kr. om måneden at fortsætte med at have en girokonto. Det var jo en utrolig nyttig ting, men måske nok gået lidt over gevind fordi man sendte papirbreve på stort set alle bevægelser (også små bitte posteringer, regninger, som var betalt den og den dato).

Jeg havde travlt med andre ting og fik ikke lukket kontoen og betalte vel 3-400 kr. før jeg opgav Giro-konto.

Nedenunder en lille regnemaskine, som kører på solcelle (lys-celle strøm, den kan sågar tænde på en almindelig stuelampe!) og den fungerer endnu – det er bare ikke noget, man har brug for i dag, vel?

Written by Donald

Tuesday, September 11, 2018 at 19:22 UTC

Posted in Brok

Tagged with , ,