Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Teknologi-politik

Lidt mere om kystsikring

with 6 comments

Som man kan se på indlægget om Fynske Øhav versus Kattegat og Nordsjællands Kyst

På tur i dag fik jeg lidt mere at vide om planerne for kystsikring her ved Tisvilde Hegn Strandparkering. Jeg mødte en mand, som har boet dér i 20 år efter at han kom fra Chile, som har en Stillehavskyst på 5000 km. plus alle udsving, fjorde, halvøer osv. Der laver man kystsikring med cementblokke (X-blocks og lignende) som lægges en kilometer ude, under vandoverfladen, så bølgerne mister lidt af kraften, fortalte han. Så samler der sig sand inde bagved. Desværre kommer der også hestehuller, så man skal have advarsler og snore mv. for at sikre folk på de populære badestrande.

Molen i Tisvildeleje havde også tidligere en træbro, men når det stormede, kastede bølgerne sten op på broen og den blev smadret. Man ser rester af den gamle bro på første billede.

Opslag på Tisvilde Hegn Strandparkering om arbejdet på Tisvildeleje Mole

Forstørret, så man kan læse texten: Tisvildelejes eksisterende mole står til renovering. Udover renovering vil der blive etableret en træbro, med rekreative formål, på indersiden af molen (noget af texten er uskarp pga. regndråber – Det regnede skomagerdrenge 1/1, men jeg trængte alligevel til en tur

Advertisements

Written by Donald

Tuesday, January 2, 2018 at 21:21 UTC

Posted in Blogosofi, Hav, Vandbyggeri

Tagged with

Nytår, Same procedure

with 5 comments

Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg læste at der var 6 alvorlige øjenskader i år

Hele dagen i går hørte man en øjenlæge i nyhedsudsendelser. Det var også på sin plads. Der var 39 øjenskader rapporteret fra skadestuer og heraf var 6 alvorlige.

I Norge var der færre ulykker. En kommentar på socialt website læste “det er fordi bejerne (bayerne) er så dyre oppe hos fjeldaberne!”

Det tror jeg nu ikke er hele forklaringen. Mage til upassende bemærkning skal man lede længe efter.

Written by Donald

Sunday, December 31, 2017 at 23:45 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with

Den første subway

with 2 comments

Kan man sammenligne modstanden mod investering i at gøre S-togsnettet computerstyret med modstanden mod den første Metro i Nordamerika, Boston Subway – udtænkt fra 1888, åbnet i 1897?

Det kommer nemt til at involvere en form for kontrafaktisk historieskrivning: “Kunne Boston have klaret sig økonomisk uden den at være så tæt bebygget og uden Metro?”

Men mit spørgsmål er faktisk et andet. Hvad er omkostningen for ombygning til computerstyrede tog (som fejlagtigt kaldes “førerløse”)? og hvilke jobs vil det give/fjerne? Er der kompromisser?

Computer-assisteret bilkørsel findes i dag, og man kan nu forske i hvad slags fejl der nu opstår ligesom man burde have gjort med mobiltelefoner i biler. Chauffører falder i søvn, biler stopper af forkerte grunde osv.

Jeg er faktisk ikke maskinstormer, men ville gerne have at pengene blev brugt så man fik mest muligt for dem, og tror at der er andre, bedre og endda mere moderne løsninger, hvor omkostningerne er lavere.

Written by Donald

Sunday, December 17, 2017 at 12:34 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with ,

Vandkraft baseret på tidevand

with 9 comments

I forbindelse med Havgus og Sandflugt kom Seagen på tale.

Der er mange billeder på Wikipedia, og jeg låner med tak til Wikipedia. Det ser ud til at initiativ-tagerne bag Seagen gerne vil have at man viser billeder af produktet, og det ser ud til at der ved kyster som den Irske og Skotske vil være store muligheder, se kortet herunder (og klik for større billeder i bladrings-“galleri”).

Written by Donald

Saturday, December 16, 2017 at 12:31 UTC

Posted in Hav

Tagged with ,

Sikkerhed og undervisning

with 4 comments

Jeg har forlagt en taske med tykke arbejdshandsker, og den er ikke dukket op nu efter en måned, så jeg købte nogle nye, og de er vældig gode. Det er ikke havehandsker, men “chauffør-handsker” eller “Safe-On Winter Driver”. Forhåbentlig kan jeg få de tykke læderhandsker til foråret, for det kan betyde at man undgår håndskader når man bruger motorsaven.

Nå men altså, Safe-On ville sige noget med texten på indersiden. De fleste læser det vel ikke og så er det jeg spørger:

Bliver vi (ikke) mindre og mindre kompetente i teknisk henseende, hvis vi fortsætter på den måde, med at elementære ting får en række forbehold, som ikke læses og er uforståelige, hvis ikke man lige har EU’s stof- og materialeregister i nærheden?

DK: Læs denne instruktion grundigt inden produktet tages i anvendelse
Dette produkt er klassificeret som en personlig beskyttelsesartikel (PPE) i henhold til det europæiske PPE direktiv 89/686/EEC og er i overensstemmelse med den europæiske harmoniserede standard EN420.2003. Flere af vore produkter er også testet i henhold til EN 388:2003/EN 420:2003 og EN 511 er baseret på nye produkter. Ved vask eller kemisk rensning kan egenskaberne ændres og i så tilfælde kan producenten/importøren ikke gøres ansvarlig …

Oh nej, så det handler altså om at skubbe ansvar fra sig, eller sagt positivt, at tage ansvar for et nyt produkt, der anvendes rigtigt. Skulle det virkelig være nødvendigt? Hvordan klarede man sig indtil nu? Var det direktørens, sikkerhedsmedarbejderen og sjakformanden, som instruerede de ansatte i ikke at bruge slidte hullede handsker? Var det fabrikker og arbejdsmænd, som sammen lærte noget om de farlige situationer og lærte at passe på?

Var det direktøren, som kendte de enkelte medarbejdere og vidste, at ham dér skulle man ikke bede om at klatre op i kranen, for dels ville han begynde at lege abekat, dels ville han falde ned hvis ikke de andre skyndte sig at stoppe ham?

Brugsanvisning – jeg kunne ikke læse den uden lup, derfor affotograferede jeg den for at forstørre og dermed kunne se hvad der egentlig stod

Bagsiden med regler, materialer osv siger mig heller ikke rigtig noget, jeg kan bruge til noget – det bekymrer mig, information overflow

Written by Donald

Wednesday, December 13, 2017 at 13:00 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with

Havgus og sandflugt

with 20 comments

Kan man overhovedet lave effektiv kystbeskyttelse, når der er en grænse for hvor høje barrierne må være? Det tror jeg ikke man kan.

De mennesker, jeg har mødt, synes det vil “ødelægge” den smukke kyst hvis man fik lov at lave store moler, eller stenrev, barrierer med X-Blokke, hvor vand kan komme mellem stenblokkene, så vandets inerti får lov at løbe ud i sandet.

Men det er den eneste effektive måde, siger de i England, Holland og Frankrig, hvor de selvfølgelig har samme slags problemer med Atlanten, der slår imod sandstrande.

Vinden var moderat kuling – Sandet fyger alligevel rundt om bilerne – hvis man bliver holdende længe nok vil den vel blive sandblæst, bilen
Bemærk at det ikke er storm – det er stærk vind, ca.10 m/sec + vindstød måske på 14 m/sec

Der er nu bevilget penge til kystsikring – når man lige har bygget et fint naturhus, ville det jo også være synd hvis det blev skyllet i havet

Sandet når helt op til skovbrynet – Sandet fra stranden er blæst op hertil og har lagt sig i læ af baghjulet

Havgus i modlys –

Stiv kuling, 14-19 m/sec er højere vindhastighed end her, her anslåes vinden til 10-12 m/sec; vores borgervejr målestationer er indlands og advarer mod målinger af vind – de måler alt for lave hastigheder, i dag 7 m/sec med spidser på 11 m/sec

Written by Donald

Saturday, December 9, 2017 at 20:56 UTC

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with

Når man snakker om Napier Deltax, kommer der billeder

with 3 comments

Written by Donald

Saturday, December 9, 2017 at 20:20 UTC

Posted in Foto

Tagged with ,