Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for the ‘Skov og have’ Category

Kløver i græsfrøene

with 8 comments

Græsset vokser ikke så meget der, hvor jeg har undladt at slå – der er en herlig gruppe kløver, den får lov at blomstre og sprede frø

Det siges at man blander kløverfrø i plæneblandinger for at plænen ser mere grøn, også i tørre perioder.

Written by Donald

Thursday, July 20, 2017 at 23:37 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

Skovlegeplads ved Tisvilde Hegn Strandparkering

with 4 comments

Hov – de her billeder glemte jeg at få med på bloggen 🙂

Written by Donald

Wednesday, July 19, 2017 at 23:42 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

Åkandestedet

with 2 comments

De lange bøgegrene, der hænger ud over vandet får mig til at tænke på indledningen til H.C.Andersens Nattergalen

I Haven saae man de forunderligste Blomster, og ved de
allerprægtigste var der bundet Sølvklokker, der klingede, for at
man ikke skulde gaae forbi uden at bemærke Blomsten. Ja, Alting
var saa udspeculeret i Keiserens Have, og den strakte sig saa
langt, at Gartneren selv ikke vidste Enden paa den; blev man ved
at gaae, kom man i den deiligste Skov med høie Træer og dybe
Søer. Skoven gik lige ned til Havet, der var blaat og dybt; store
Skibe kunde seile lige ind under Grenene, og i disse boede der en
Nattergal, der sang saa velsignet, at selv den fattige Fisker,
der havde saa meget andet at passe, laae stille og lyttede, naar
han om Natten var ude at trække Fiskegarnet op og da hørte
Nattergalen. “Herre Gud, hvor det er kjønt!” sagde han, men saa
maatte han passe sine Ting og glemte Fuglen; dog næste Nat naar
den igjen sang, og Fiskeren kom derud, sagde han det samme:
“Herre Gud! hvor det dog er kjønt!”

Solskin og gule blomster stikker hovedet op over vandoverfladen

Written by Donald

Saturday, July 8, 2017 at 23:36 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with , , ,

Den grønne farve er god for øjnene

with 6 comments

Den grønne farve er god for øjnene: God eller godt?

Hvorfor sagde man det i min barndom? Og hvorfor er examensborde udstyret med grønt filt? Ligesom bridgeborde?

Farven fik mig til at stoppe græsslåmaskinen og hente kameraet for at tage et billede –

Written by Donald

Friday, July 7, 2017 at 22:52 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

De hvide blomster

with one comment

De hvide blomster kommer op mellem singrønt, kaprifoleum og cotoneaster under birketræerne

Vildnis som får lov at stå sommeren over

Written by Donald

Thursday, July 6, 2017 at 23:00 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

Små glæder – selvsåede

with 4 comments

Uprætentiøse, men velkomne selvsåede stedmoder i en potte jeg ikke har vandet i år!

Denne dybrøde farve er vanskelig at fotografere – man skal kende problemet i forvejen, ved normal belysning får man en lysere rød farve, men den mørke farve kan indfanges hvis man skruer ned for kameraets tid (exponering her 1/400)

Written by Donald

Monday, June 26, 2017 at 23:52 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

Hvad man må Sct. Hansaften

with 4 comments

Det er tilladt at have Sct.Hansbål og traditionen er jo, at man brænder haveaffald. men hvis man ikke har lidt fornemmelse for det, kan man risikere at der dannes gnister – og hvis en nærliggende mark er tør og landskabet derfor fænger let, eller hvis der er stråtag og benzinstationer i nærheden, så er det farligt.

Jeg kan sådan set godt forstå at i en tid, hvor man ser flere og flere uerfarne husejere, skønner at der skal sættes skarpe grænser for hvor meget bål man må lave.

Her i sidste uge fik jeg brændt det af, et meget moderat bål under sikre omstændigheder. Det vigtigste var at landskabet ikke var tørt – det begyndte at regne (sidste fredag).

Det brændte hurtigt ned uden gnister

Nu vil det være lidt lettere at etablere et bålsted med sten eller fliser omkring og et sted til at tørre brænde og afklip.


Kommentarfelter

Written by Donald

Friday, June 23, 2017 at 23:05 UTC

Posted in Mark, Skov og have

Tagged with , ,