Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Strand

Borehuller til dynamit

Geologisk set er placeringeren af de store sten her ikke interessant. Stenene er transporteret hertil af mennesker, som bruger stenene til kystbeskyttelse. Jeg var lidt i tvivl om hvorfra de store granitsten kom, indtil jeg faldt over denneher (i går – lige før jeg fik støvlevand).

Sten med riller, som må være bore huller til dynamit

Sten med riller, som må være bore huller til dynamit

Nu har jeg jo ikke været på sight-seeing i et stenbrud, men jeg har set klippevægge ved rastepladser langs E6, med lignende striber efter borehuller, hvor der er sprængt stykker væk for at gøre plads til vejanlægget.

Written by Donald

Monday, January 2, 2017 at 0:29 GMT+0000

Posted in Jordens Historie

Tagged with ,

Rågeleje Strandpromenade efter stormen Urd: Dønningerne – sandet er skyllet væk

b61227-raagstorm-urd-saltbelegning-ruder-m-6744

b61227-raagstorm-urd-sten-skylop-rampe-rm-6745

b61227-raagstorm-urd-sand-skylvek-rm-6747

b61227-raagstorm-urd-doenninger-arm-6750

b61227-raagstorm-urd-sandfej-ventede-paa-mig-rm-6751

b61227-raagstorm-urd-doenning-heltoptilmur-xrm-6760

b61227-raagstorm-urd-vand-korebane-m-6762

b61227-raagstorm-urd-stormsky-skib-kulla-hrm-6765

Written by Donald

Wednesday, December 28, 2016 at 0:03 GMT+0000

Posted in Vandbyggeri

Tagged with , , ,

Stormen Urd kom fra Nordvest vinkelret ind på kysten ved Rågeleje og Vejby Strand (mv)

I går eftermiddag gik vi en Juletur i Gribskov før en lille julefrokost. Undervejs kom der vindstød, ikke korte “slag”, men større pust som varede nogle minutter, og som havde godt fat i trækronerne – sikken en oplevelse, “3D surround sound – ha!” tænkte jeg, intet kan slå virkelighedens lydindtryk.

Senere, hjemme: Stormen Urd rev i taget, og jeg må indrømme at jeg savnede mine fyrretræer, der tidligere har bevirket at jeg kunne sidde i min stue i stormvejr uden at huset knagede og peb. Jeg kunne se at det ville toppe mellem 2 nat og 6 morgen, så kl.3 (nat) kørte jeg til Rågeleje Strandvej.

Kameraet løb tør for strøm, jeg blev gennemblødt af bølgesprøjt, blandet med sand i fra de sandbunker, som var skrabet sammen af entreprenørmaskiner, se indlæg fra Torsdag d. 22. December.

26-27. December kom stormen Urd, og skyllede strandsandet op på Rågeleje Strandvej. se indlæg af 22. December - Her ses Feriebolliger, Rågeleje Klit (rækken af lamper) og man kan se vand hvor der skulle være vej, ca. 10 cm. vand

26-27. December kom stormen Urd, og skyllede strandsandet op på Rågeleje Strandvej. se indlæg af 22. December –
Her ses Feriebolliger, Rågeleje Klit (rækken af lamper) og man kan se vand hvor der skulle være vej, ca. 10 cm. vand

Her ses kantsten, vand, og trafikchikane - det er ikke så galt med lidt vand, problemet er at det ikke kan løbe væk

Her ses kantsten, vand, og trafikchikane – det er ikke så galt med lidt vand, problemet er at det ikke kan løbe væk

Her ses vandet foran Feriecenteret fra den anden side af vejen

Her ses vandet foran Feriecenteret fra den anden side af vejen

Længere fremme kastes et blik tilbage på Feriecenteret - her giver gadelygten indtryk af vandet

Længere fremme kastes et blik tilbage på Feriecenteret – her giver gadelygten indtryk af vandet

Her ses ud mod strandpromenaden hvor cementvæg og gelænder danner et bolværk mod bølgerne (undtagen i stormvejr)  -- Ser man godt efter, kan man skimte gelænderet

Her ses ud mod strandpromenaden hvor cementvæg og gelænder danner et bolværk mod bølgerne (undtagen i stormvejr) —
Ser man godt efter, kan man lige akkurat skimte gelænderet når billedet kommer op i 24 tommer fuldskærm

Her bliver Deres udsendte oversprøjtet af bølger - også ned i gummistøvlerne

Her bliver Deres udsendte oversprøjtet af bølger – også ned i gummistøvlerne

Her er det eneste billede, hvor man kan ane hvor langt ind bølgesprøjtet når - nogle af bølgerne ramte husmuren på den anden side af vejen, men det kunne jeg ikke fange med kameraet

Her er det eneste billede, hvor man kan ane hvor langt ind bølgesprøjtet når – nogle af bølgerne ramte husmuren på den anden side af vejen, men det kunne jeg ikke fange med kameraet

Dette var en sørgelig fortsættelse af indlæg fra Torsdag d. 22. December. 

Written by Donald

Tuesday, December 27, 2016 at 11:01 GMT+0000

Posted in Blogosofi, Vandbyggeri

Tagged with ,

Sandkasse eller kystbeskyttelse

Kystvejen ved Rågeleje huskes som en smuk strandpromenade – i en sommerlig dragt, sol og blå himmel. For 50 år siden var der Rågeleje Jazz med de bedste musikere, og unge mennesker fra København samledes.

Men kysten tæres af stormene. Selv cementmuren (“glacis”), som skal sikre Strandvejen, blev smadret af bølgerne.

Sandfodring har derefter fået en helt ny betydning! man lægger med maskiner i dyre domme sand foran murene, så holder de nok en storm mere. Og sandet bliver da liggende, gør det ikke?

Nej det gør det nok ikke! hvad er meningen?

Kystvejen ved Rågeleje har fået en cementmur, som skal beskytte mod bølgernes gnav - for nogle år siden skyllede bølgerne en sektion ned i havstokken, og så byggede man en ny, der heller ikke stopper for bølgernes hærgen af strandpromenaden (det er jo egentlig mærkeligt at man ikke har lært af forrige storm)

Kystvejen ved Rågeleje har fået en cementmur, som skal beskytte mod bølgernes gnav – for nogle år siden skyllede bølgerne en sektion ned i havstokken, og så byggede man en ny, der heller ikke stopper for bølgernes hærgen af strandpromenaden (det er jo egentlig mærkeligt at man ikke har lært af forrige storm)

Måske kan man bedre se det i denne vinkel

Måske kan man bedre se det i denne vinkel

Man kan se maskinernes spor

Man kan se maskinernes spor

Lidt på afstand

Lidt på afstand

Man kan med nogen ret sige at det er et af Danmarks smukkeste steder. Om sommeren. I vindstille.

Om vinteren, eller efterår – forår, kan der være nogle storme og gråvejrsdage, som ikke er så spændende, med mindre man er interesseret i hvilke fugle, der søger tilflugt dér, forbipasserende skibe mv. og hvis det er gråvejr her, er det jo også gråvejr andre steder, og så er det stadig et godt udflugtsmål til en større eller mindre tur langs kysten, frokost i restaurant “Ved Stranden” til en rimelig pris. Dér kan man også være heldig at der er lidt musik fredag-lørdag.

Written by Donald

Thursday, December 22, 2016 at 10:48 GMT+0000

Posted in Vandbyggeri

Tagged with

Naturhus — Naturrum ved Tisvildeleje Strandparkering

Så er man igang! Den tømrer, som har fået opgaven, har arbejde til en måned eller to – eller hvor meget mon?

Jeg har svært ved at huske formålet med bygningen: Er det for at have et sted hvor man kan have materialer til naturvejledning eller er det et kajak-hus?

Sidste år så jeg planerne for opførelse af et naturrum til erstatning af “Tissehuset” – det lille hus for enden af Tisvildeleje Strandparkeringsplads, som har stået der i 30-40 år (Dog er det blevet fornyet/renoveret en gang eller to).

Tissehuset i Tisvildeleje lå på forlængelsen af Strandparkeringen - denne blev lavet i 1960'erne eller 70'erme, da hele København i tog og biler kørte til Tisvildeleje, så man var nødt til at spærre vejene af og sælge parkeringsbilletter -- her ser man også den smukke strand og klitterne

Tissehuset i Tisvildeleje lå på forlængelsen af Strandparkeringen – denne blev lavet i 1960’erne eller 70’erme, da hele København i tog og biler kørte til Tisvildeleje, så man var nødt til at spærre vejene af og sælge parkeringsbilletter — her ser man også den smukke strand og klitterne

Hus-model indsat i foto af stedet, toilet-huset på Parkeringspladsens forlængelse

Hus-model indsat i foto af stedet, toilet-huset på Parkeringspladsens forlængelse

For at undgå hærværk vil man bruge skodder

For at undgå hærværk vil man bruge skodder

Det er nødvendigt at afspærre for at undgå hærværk og tyverier - gad vide hvordan det vil gå på sigt

Det er nødvendigt at afspærre for at undgå hærværk og tyverier – gad vide hvordan det vil gå på sigt

Tømret skelet - smukt

Tømret skelet – bag lås og slå

Farvel til det gamle

Farvel til det gamle

Written by Donald

Tuesday, October 11, 2016 at 0:01 GMT+0000

Posted in Park

Tagged with ,

Vidste du det: Bjergfyr er en invasiv art

Vores landskab i klitterne og mellem klitterne og skoven er truet af tilgroning med invasive arter i form af hybenroser (Rosa rugosa) og bjergfry (Pinus mugo).

Det måtte jo lige undersøges, men det er jo ikke alting, som Internet-leksikonnet “Wikipedia” kan svare på.

Anvendelse

Bjergfyr er meget almindeligt dyrket i haverne, hvor den dog har en begræset levetid. Bedre trives den på den jyske vestkyst, hvor den dækker store områder sammen med den lidt større klitfyr (Pinus contorta).

Arten (men ikke underarten uncinata’) betragtes som en invasiv art i Danmark og er på Naturstyrelsens sortliste, hvor det vurderes at den “kan bekæmpes lokalt til acceptabelt niveau, men kan ikke udryddes nationalt”.

Invasive species

Pinus mugo is classed as a wilding conifer, an invasive species that spreads in the high country of New Zealand, in coastal Denmark and other Scandinavian areas.

Naturstyrelsen har ansvaret for statsskovene og strandene udfor disse, som her ved Tisvilde Hegn og Asserbo og Melby Overdrev - og nu bekæmper man invasive arter i stedet for at have skovdrift

Naturstyrelsen har ansvaret for statsskovene og strandene udfor disse, som her ved Tisvilde Hegn og Asserbo og Melby Overdrev – og nu bekæmper man invasive arter i stedet for at have skovdrift

[I parentes bemærket synes jeg sproget i opslaget er underligt knudret, jeg ville skrive: Der er to invasive arter i landskabet her, i klitterne og mellem klitterne og skoven: Hybenrosen() og bjergfyr(). osv.]
(Kommentar-link:)
Read the rest of this entry »

Written by Donald

Monday, October 10, 2016 at 11:12 GMT+0000

Posted in Skov og have

Tagged with , , ,

Eftersommerens smukke øjeblikke

En tur op og ned ad trapperne ved Kaprifolievej er god motion - der er altid mennesker omkring den offentlige trappe

En tur op og ned ad trapperne ved Kaprifolievej er god motion – der er altid mennesker omkring den offentlige trappe

Silhouetter

Silhouetter

Mennesker

— forestillingen begynder snart —

Det er ikke snyd, det er zoom

Det er ikke snyd, det er zoom

Written by Donald

Sunday, August 14, 2016 at 11:52 GMT+0000

Posted in Hav

Tagged with , ,

Rådner trykimprægneret træ indefra?

Det er næsten ikke til at afgøre om denne stolpe har været trykimpregneret, men det tror jeg - ville kommunen bygge en trappe af naturtræ?

Det er næsten ikke til at afgøre om denne stolpe har været trykimpregneret, men det tror jeg – ville kommunen bygge en trappe af naturtræ?

Som uvidende ikke-håndværker undrer jeg mig: Er denne træstolpe (sammen med alle de andre) rådnet indefra fordi man har savet den over uden at behandle endetræet med træ-imprægnering (fx. tjære med kreosot eller Gori ™ ) 🙂

Written by Donald

Sunday, February 14, 2016 at 17:47 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with

Naturens mad til fuglene

Jeg kunne godt lide farverne på bærrene, og prøvede at indfange synet selv om det var ved at blive mørkt

Jeg kunne godt lide farverne på bærrene, og prøvede at indfange synet selv om det var ved at blive mørkt

Jeg er ikke naturforsker eller fuglekender. Jeg kan ikke se eller gætte (og slet ikke gætte kvalificeret) på hvad det er for buske.

Men det slog mig, at det ville være rigeligt med mad til småfugle, hvis de så bare var på stedet. Men det er formentlig for koldt ved kysten for fuglene.

Eller hvad?

Written by Donald

Monday, December 21, 2015 at 5:21 GMT+0000

Posted in Fugle, Vejr

Tagged with , ,

Vejr til cykeltur

Her er nogle billeder fra en cykeltur i forgårs (Torsdag; jeg glemte at tage billeder i dag Lørdag!) Vejret var godt og jeg tog en tur ad Stokkebro(-)vej. Jeg har boet her i næsten 30 år, men det var første gang jeg stoppede her og gik på på en lille høj, som næsten må være en gravhøj, der er delvis udjævnet af vejbyggeri og hegn og mark.

Udsigt fra Unnerup mod Kolsbæk ved Blistrup, Nordsjælland

Udsigt fra Unnerup mod Kolsbæk ved Blistrup, Nordsjælland

Det billede lagde jeg også på Facebook, og en maler og koncertpianist Paul Barton blev glad for at se det. Han fortæller at han savner de åbne vidder, udsigterne; han bor i Bangkok med sin kone og en nyfødt baby, Emilie. Jeg er bekymret, man kan ikke leve af at være tilbagetrukket pianist og jeg synes at hans tutorial videoer er fremragende. Han spiller på et Feurich grand (flygel) som er et skønt instrument.

Paul Barton: Portrait of a Friend

Paul Barton: Portrait of a Friend

Dette portræt af mig har han malet (De tre læsere, der også ser mine indlæg på FBook har set dette billede før – ligeså det øverste, “Landskab Set Fra Gravhøj”.)

Kommentarer …

Written by Donald

Saturday, November 14, 2015 at 21:22 GMT+0000

Posted in Skyer

Tagged with , ,

Minder fra en Søndagstur i November

Carla (fra Bassano del Grappa) skrev: Det ser så ensomt ud når du er ude at gå tur – underforstået, der er ikke nogen mennesker med på billederne, noget som jeg også andre gange får at høre. Men de situationer, hvor jeg fik snakket lidt med en anden søndagsturgænger, tager jeg naturligvis ikke billeder af, så derfor er billedserierne ofte lidt misvisende i socialt henseende.

Jeg finder klodens drama; dyrene, hvis de gider indfinde sig, eller strandtursgængere bliver fotograferet efter reglerne for fotografering på offentlige områder.

Ville Eckersberg overhovedet drømme om at “tage et billede af Tisvilde Hegn Strand”? Han havde en ven, som hjalp ham med at bryde trøstesløs ensomhed i Paris, Maleren Jens Møller. Se hvordan Møller tager fat på at “sælge” Stevns Klint (det skal måske tilføjes, at E. senere malede Møens Klint, som ikke behøver så meget forstørrelse).

Turen her var lidt speciel ved at jeg fik nogle modlys-billeder på stranden, som jeg med det samme kunne se var rimeligt sjove, bla. det med hunden og de to turgængere. Da jeg lidt efter passerede disse mennesker, var deres hund stukket af, og en anden dame kom med sine to hunde under armen og råbte “Mine hunde er ikke interesserede i at lege med deres hund! Og den kommer jo ikke når de kalder! De skal have den i snor!@#¤$½&*!!”

På toppen af Brantebjerg (bjerg?) kom en datter kravlende på alle fire op ad skrænten, udenfor stien, med sin mor efter, og jeg hjalp datteren med at få moderen – en ældre dame – op ad det sidste stykke. Det var svært. Jeg sagde at der var en sti lidt længere henne – en med trin, som ikke har det så godt, men længere inde er der brede stier, så man ikke behøver at klatre, det er jo det sikreste. Jeg håber de fandt vej! Det var allerede ved at blive mørkt!

Jens Peter Møller, Stevns Klint

Jens Peter Møller: Stevns Klint med Høyrup Kirke og et skibbrud

Skrivselv-felt …

Written by Donald

Tuesday, November 10, 2015 at 12:09 GMT+0000

Posted in Skov og have, Skyer, Vejr

Tagged with

Solspejl i bølgerne i Kattegat

Folk går søndagstur på stranden (og i bakkerne)

Folk går søndagstur på stranden (og i bakkerne)

En solstrålehistorie, fristes man til at sige

En solstrålehistorie, fristes man til at sige

Jeg gik tur Søndag aften. Da jeg vågnede dagen efter troede jeg det var søndag igen. Det er lidt underligt … men det skifter jo også hele tiden.

Skrivefelt …

Written by Donald

Monday, October 19, 2015 at 0:53 GMT+0000

Posted in Hav

Tagged with