Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Skib

Butiksskib H.V. Ravn

H.V.Ravn, en damper, har fundet plads ved en kaj lidt længere væk fra lysbådebassinerne, her ligger et par fiskere, som bruger bådene, og de lystbåde, der ikke var plads til på den anden side af værftsmolen

Mens skibet venter på bevillinger til bevaring, bruges det som besøgsskib og butik for blomster og potteplanter. Wikipedia:

M/S H. V. Ravn (fyrinspektionsskib) blev bygget på Nakskov Skibsværft fra 1938-1945.

Den var næsten klar ved 2.verdenskrigs udbrud, men blev med vilje forsinket til efter krigen.

Skibet er opkaldt efter fyrdirektør Hans Viggo Ravn.

Skibet er bevaringsværdigt, da det er et jernnittet skib og udstyret med en seks cylindret hovedmaskine på 664 HK fra Frichs. Den eneste bevarede.

H. V. Ravn er bygget som inspektionsskib til Fyr- og Vagervæsnet og passede efter befrielsen, afmærkningen af de sydlige dele af Nordsøen, med base i Esbjerg.

Det sejlede også proviant og mandskab til de gamle fyrskibe.

I 1986 blev skibet udfaset fra Farvandsvæsnet (Fyr- og Vagervæsnet senere Farvandsdirektoratet), og solgt til private.

Efter forskelligt ejerskab, endte skibet 2002 på Masteskursvej, Holmen i København, som en form for cafeskib med selskaber og events.

Efter 2002:
I 2007 lå skibet på Havnegade for enden af Nyhavn i København, hvor “Spritruten” til Sverige i sin tid lagde til.

Skibet blev i 2008 flyttet, og lå en tid i Maskingraven ved Kedelsmedjen på Frederiksholm på Holmen i København.

I januar 2009 lå skibet ud for Nordatlantens Brygge (Grønlands Handels Plads) for enden af Strandgade i Kbhvn.

I juli 2009 lå skibet i Frederikssund Havn, hvor det var planen, at det skulle være kulturskib, men denne plan løb ud i sandet. Det blev i stedet uden søfartstilladelse flyttet til Hundested.

I oktober 2010 (se foto) lå skibet fortsat ved kaj i Hundested havn med en særdeles usikker fremtid.

Vedr. skibets historie se da især Ove Hermansen: “Danmarks Fyrtårne og fyrskibe”, som udkom første gang i 2001. Den blev genudgivet i maj 2011 i en forbedret og udvidet version.

I April 2015 ligger skibet ved Sjællandsbroen. Skibet er ved at gennemgå et større ombygning til tegnestue og privat bolig.

Som det ses af billedet er skibet herefter vendt tilbage til Hundested Havn og måske har vi her et bidrag til at havnen kan leve som turisthavn.

Advertisements

Written by Donald

Monday, May 21, 2018 at 5:20 UTC

Museumsskib i Hundested

Written by Donald

Sunday, May 20, 2018 at 20:20 UTC

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with

Hvordan har Hundested kunnet ændre sig så meget?

Written by Donald

Saturday, May 12, 2018 at 15:38 UTC

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with , , ,

Kunst og Hyttefad

Kan man læse nok af det første billede til at sige at dette skib aldrig har haft skrue og derfor heller ikke motor?

Written by Donald

Thursday, May 10, 2018 at 20:00 UTC

Posted in Hav

Tagged with ,

Ad aldrig trådte stier

Overskriften må være af en art, der har et filosofisk navn, en selvmodsigelse, der prøver at fortælle noget andet end det, der står på linierne.

Den dag faldt der 8-9 mm. regn om formiddagen, og der var vindstød af stormstyrke, om eftermiddagen klarede det op og så er det om at komme ud

Kan man afslæse velstandskurverne ved at følge vedligeholdelsesgraden af lystsejlere i de mange lyst-havne i Danmark?
Eller er denneher for speciel, fordi man jo ikke kan sejle ret langt – selv om Arresø er Danmarks største sø så er den jo ikke længere end godt 15 km. på den længste led

Written by Donald

Wednesday, October 25, 2017 at 23:17 UTC

Posted in Vejr

Tagged with ,

Pastelfarvet himmel og krigsskib

Som motiv generer det mig at vejen ligesom … er i vejen. Men farverne, denne aften, det var en guddommelig fornemmelse

Hvis man ser godt efter, kan man se et dansk krigsskib, formentlig et af de nye, som er bygget i Polen med hjælp fra NordKoreanske arbejdere

Samme eftermiddag, men kamera og stærke kontraster kan misbruges til at skabe et helt andet farveregister

Written by Donald

Sunday, September 24, 2017 at 23:59 UTC

Posted in Blogosofi

Tagged with

Rystende uskarpt billede brugt til reduceret farve-billede

Hvis et billede er uskarpt, sløret, rystet, hvad man nu kalder det, er der ikke nogen måde at få det til at se skarpt ud.

Min skolekammerat sagde “Billeder er aldrig skarpe, det er et fjollet udtryk. Detailrigdom, høj opløsning, fintegning … ” Siger man ikke “billedet er skarpt” henholdsvis uskarpt?

Et uskarpt rystet billede kan have mange farvenuancer som glider over og danner en sløret overgang. Med en billedbehandlingsmåde, som hedder reduceret farve eller på Engelsk: plakat-gørelse, “posterization”, kan man få optrukket overgangen mellem farverne, så der tegnes en “skarp” linie, der hvor programmet finder at så og så mange procent afvigelse nu er nået.

Skib passerer ud for Tisvilde Hegn

Skib passerer ud for Tisvilde Hegn

Det var så bidende koldt og vinden ruskede i hænderne. Ombord på skibet havde de tændt alt lys og godt at de sejlede på GPS, vi skulle nødig have at de kom for tæt på kysten. Hvad mon man kan se sådan en nat på broen, bag rattet?

Kombineres raster med reduceret farve, får man fx. sådan et udtryk:

De små prikker, rasterne, ses kun i stor størrelse

De små prikker, rasterne, ses kun i stor størrelse

Der har før været billeder behandlet på denne måde på webloggen (kan ikke lige huske hvornår).

Written by Donald

Monday, January 9, 2017 at 11:00 UTC

Posted in Foto

Tagged with