Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Landskab

Når der er fest i Elverhøj

with 6 comments

Har jeg nogensinde set Elverhøj på Det Kongelige Teater? Det mindes jeg ikke, selv om jeg husker en skuespiller klædt som Christian d. 4. der står med sit rejsehold og træffer en vigtig beslutning som redder nogle unge mennesker – eller hvordan var det nu lige det var.

Men jeg husker historierne om hvordan unge mænd, som om natten går hjem fra et stævnemøde med den udkårne, hvordan de bliver lokket af festerne i bakken, – og det var just det, jeg blev slået af her:

Højen har åbnet sig, det gløder derindefra,
lyset strømmer ud fra højen med de smukke piger, der holder fest og tilbyder elskov

Når jeg tænker på hvordan sådan et syn kan have virket på en ung, tændt mand, i en tid uden elektrisk lys, uden biler med stærke forlygter, uden computergenererede fantasi-landskaber osv. så tror jeg at jeg forstår noget mere af myterne og af meningen med eventyrene.

Men hvad er meningen?

Written by Donald

Thursday, June 22, 2017 at 11:45 UTC

Posted in Brok, Carpe Noctem

Tagged with , ,

Askemose set fra Saxenkol

with 5 comments

Den udsigt bliver jeg ikke træt af

Written by Donald

Friday, June 9, 2017 at 23:39 UTC

Posted in Mark

Tagged with ,

Strandskoven ryddes

with 4 comments

De skilte, som man gennem nogen tid har set ved skov-parkeringspladserne, med besked om at Naturstyrelsen arbejder på at hjælpe på artsrigdommen ved at rydde især Rosa Rugosa, men også Pinus mugo i området mellem klitterne og stranvejen (det, som man ofte kalder en strandskov).

De her bjergfyr, Pinus mugo, er det en art eller bare en underart – en art er den bredeste mængde af individer, som kan producere frugtbart afkom, siger Wikipedia. Kan Pinus mugo ikke få kogler med en almindelig fyr? Jeg troede det var en “underart”, subspecies.

Man ser vandet til højre, klitrækken med stier og til venstre var der efterhånden uigennemtrængelig krat, det er nu ryddet. Da der ikke ligefrem er blødt mos eller græs, men en masse stubbe, vil området først og fremmest tiltrække turgængere, ikke cross-cykler, ikke løbere, ikke picnic-på-et-tæppe

Men man skal helt tæt på for at se, hvor meget der voksede førhen –

Fodspor efter larvefødder

Written by Donald

Sunday, March 26, 2017 at 17:42 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with

Til lokal orientering … eller hvad

Forud for så stort et gravearbejde må der da have været nogen planlægning. Vores lokalforening har markeret og annonceret et stisystem for motionister, Kløverstierne (fordi der er fire runder, som mødes samme sted). Lokalforeningen klagede til kommunen over at banen bare kom og gravede. De har stipligt.

Man sendte så et gravehold ud igen, og de skrabede sammen og klappede på volden, så banen bruger så lidt plads som muligt til grøften. Men jeg (vi) har stadig ikke fået noget at vide om hvad formålet er, eller i hvert fald kun i en bisætning fra en beboer, som måske er bedre informeret end undertegnede. Formålet er (måske, forhåbentlig) dræning – som man godt kunne gætte, eftersom sporet fundament (ballasten) har lidt under vand.

6.Marts, jorden er skubbet sammen – en skelpæl er flyttet ind midt i volden

Written by Donald

Thursday, March 9, 2017 at 23:36 UTC

Posted in Byggeri

Tagged with , , ,

Vinterens andet lillebitte snefald

Var der ikke et eneste snefnug i November eller December? Eller Januar?

Morgen 24.Feb. Så faldt der også lidt sne her på Nordkysten - men ikke så meget som i København og Sønderjylland

Morgen 24.Feb. Så faldt der også lidt sne her på Nordkysten – men ikke så meget som i København og Sønderjylland

Snelaget dækker knap nok afgrøden

Snelaget dækker knap nok afgrøden

Men det begyndte hurtigt at tø - tagrenden løb over, må se om der skal gøres noget

Men det begyndte hurtigt at tø – tagrenden løb over, må se om der skal gøres noget

Træerne langs banen er fældet - udsigten er stor

Træerne langs banen er fældet –
vid udsigt!

Himlen er så blå - ikke kun på billedet :)

Himlen er så blå – ikke kun på billedet 🙂

Mosen, vores fællesareal, er en mergelgrav. Jordforbedring med hvad man nu havde, moræneler, som isbræerne havde skubbet henover kridt-underlaget, så det er blevet til ler med 10% kalk, godt for sur jord.

Written by Donald

Friday, February 24, 2017 at 20:24 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Der graves efter dræn

Det må være vanskeligt at grave efter dræn. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle noget mere om det, men udover at se at der graves et sted hvor vandet har samlet sig hver sommer, og at jeg kunne se et knust drænrør, (om det var sket under gravningen eller før, det kan jeg ikke sige) – og at manden fortsatte med spade efter at have lavet det første hul med gravemaskinen.

Efter at have gravet 70 centimeter ned var der vand i jorden. Drænet skal repareres

Efter at have gravet 70 centimeter ned var der vand i jorden. Drænet skal repareres

Der er kloaklåg langs skellet og der er også et låg ved jernbanen, men der må jo være noget galt, når jorden ikke bliver drænet

Der er kloaklåg langs skellet og der er også et låg ved jernbanen, men der må jo være noget galt, når jorden ikke bliver drænet

Written by Donald

Monday, February 13, 2017 at 2:01 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Drænrørene er klemt i stykker for længe siden

Ved denne skrænt er der et drænrør

Ved denne skrænt er der et drænrør

Og der kommer lidt vand ud gennem drænrøret

Og der kommer lidt vand ud gennem drænrøret

Sidste år faldt der meget regn, her 27. Januar 2016, højdedraget er oversvømmet, lerlagene forhindrer at vandet synker

Sidste år faldt der meget regn, her 27. Januar 2016, højdedraget er oversvømmet, lerlagene forhindrer at vandet synker

Der er ikke faldet så meget regn i år, men der har stadig været nok til at rørskoven vokser

Der er ikke faldet så meget regn i år, men der har stadig været nok til at rørskoven vokser

For et år siden var hele højarealet oversvømmet - man kan skimte vandet mellem græsstråene

For et år siden var hele højarealet oversvømmet – man kan skimte vandet mellem græsstråene

Kommunen har fået ros for kystbeskyttelse i den anden ende af kommunens område, ved Tinkerup (Gilleleje). Et læserbrev i Ugeposten 24.Januar 2017 fortæller at kommunen har optimeret adgangsforhold og vil benytte relevant kystsikring som basis for fremtidigt badeparadis. Stenene i skrænterne overdækkes med sand, og at der skal kompensations-sandfodres [bindestreg indsat af undertegnede] for at undgå uheldig indkærvning ud for feriebyen øst for (“Burkadirektivet”) – påbudt sidste år af Kystdirektoratet.

Det lyder interessant, og det vil jeg undersøge. Kommunens tekniske forvaltning gør, hvad de kan, men skal navigere efter både stat og kommunal-politikere og – ikke mindst – pengekassen. Måske er det derfor, at man gør for lidt ved de usynlige problemer.

Efter at have taget billeder i forgårs, mødte jeg min genbo (HEJ!) og fik en lang sludder, hvor han bl.a. fortalte at grunden til at Kaprifolievej og andre steder langs kysten er så våde trods at det er højmarker, er at dræningen blev smadret, da man byggede sommerhuse.

Det var også forklaringen på en række våde pletter (vandhuller) ved åløbet for den gamle Maglemose Å: Entreprenørmaskiner har trykket gamle lerdrænrør i stykker. Der er ikke faldet så meget regn som sidste år, men alligevel ses vandhullet på den høje mark, 30 meter over havet.

Sidste år faldt der meget meget mere regn i februar-marts:

Nu har jeg så fundet nogle billeder fra sidste år som viser, at der var meget mere vand ovenpå skrænterne sidste år, d.v.s. lerlaget kan ikke tage det hele, og dermed ses det, at vandet presser sig ud gennem jordlagene og – som det ses på følgende billede – skyller ler ud i Kattegat og dermed destabiliserer skrænten (den må jo være gennemvåd, og plastisk ler bliver jo deformeret når det er vådt.)

Vandhullets udstrækning 4 marts sidste år, helt ud til parkeringsplads og vej

Vandhullets udstrækning 4 marts sidste år, helt ud til parkeringsplads og vej

Ler siver ud i Kattegat

Ler siver ud i Kattegat
Udsivningen er ikke det sted, hvor der er udløb af drænrør

Written by Donald

Thursday, January 26, 2017 at 10:47 UTC

Posted in Byggeri

Tagged with , , ,