Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Historie

Nå hænger det sådan sammen …

Pasta alla carbonara – hvor kommer det fra og hvad betyder det? Nej det var ikke mester kokken (“chef” på fransk, capocuoco på italiensk) Mario Carbone, som lagde navn til.

Some connect it to pasta cacio e uova, a Neapolitan dish of pasta tossed with melted lard, beaten raw eggs, and cheese, as documented in Ippolito Cavalcanti’s 1839 Neapolitan cookbook. Because the name comes from the word carbonaro, “coal burner,” some believe the dish was created as a hearty easy-to-make meal by men working outdoors for long periods. Others trace it to the Allied liberation of Rome in 1944, with American GIs bringing their daily ration of eggs and bacon to local restaurants to add to the limited Italian menu. Supporting this story is the first written reference to the dish in newspaper La Stampa in 1950, describing it as a dish prized by American servicemen. Shortly after, carbonara also appears in Elizabeth David’s classic 1954 book Italian Food.

https://www.lacucinaitaliana.com/italian-food/italian-dishes/carbonara-origins-and-anecdotes-of-the-beloved-italian-pasta-dish

Den forklaring finder man elaboreret i en anden artikel, som nævner en capocuoco fra Bologna – men historien med de allierede soldaters rationer går igen her (se til allersidst):

Pasta Carbonara – Who invented it?

[…] But there’s another version of the history of this popular dish, that seems to be the most accurate. Apparently, it was Renato Gualandi, a chef from Bologna who, history teaches us now, invented pasta alla Carbonara. When I heard this story I was astonished, as I had never heard of him, even though he was – I have now learned – one of the most influential chefs and restaurant owners of post-war Italy.

And yes: apparently Renato Gualandi invented carbonara, guys!

Renato Gualandi: more than pasta Carbonara

Born in 1921, Renato Gualandi started early to work as a delivery boy for one of Bologna’s best-known butchers. In 1932, he was an assistant at a local deli shop, Palmirani. Aged 18, he won his first culinary prize in Catania, Sicily. Towards the end of the Second World War, he cooked both in Bologna, at Baglioni’s, and Imola, at the Albergo Grand’Italia: it was in this period, Gualandi says, that he created Carbonara.

In 1952, he opened his own restaurant in Bologna, the legendary 3G. Gualandi’s approach to food was quite innovative for a time when culinary trends were largely dictated by the kitchens of Europe’s most famous five-star hotels. He ditched novel ingredients and complex flavors to return to the simplicity and authenticity of the dishes of his land, Emilia Romagna, and of Bologna in particular. He certainly had a lot to take inspiration from, considering the culinary patrimony of the region.

In 1959, his restaurant could sit 150 and by the time it closed, 12 years later, there were 7 “sfogline” (women who rolled pasta and pasta dough by hand) working in its kitchens. Very popular was also the 3G deli, annexed to the front section of the restaurant: with its large spit always going, this was where the bolognese went to pick up Gualandi’s creations to bring home.

[…]

it was Gualandi himself to tell how carbonara came to be. It was 1944 and Italy was still torn by the war. In those months, Gualandi had been working in Riccione, a seaside town on the Riviera Romagnola, today is known for its beaches and nightlife. When Riccione was freed, the Allied decided to celebrate with a banquet: Gualandi was put in charge of it.

There were quite some names attending, among them Harold Mac Millan, at the time in charge of the British forces, stanced in the Mediterranean (who was to become Prime Minister 13 years later) and UK generals Harold Alexander and Sir Oliver Leese. With such guests, and for such an occasion, Gualandi had to put together something tasty, but only with what was available in town, mostly army rations of dried foods and a little meat. 

Gualandi admitted he wanted to create something new, that could bring together Italian and Anglo-Saxon cuisine; with a bit of help from Slovenian culinary tradition (he said to have been inspired by a soup popular in Isdria, called “spikrofi”), he concocted a sauce for spaghetti made of bacon, cream, processed cheese, and dried egg yolk, topped with a sprinkle of freshly ground pepper.

Needless to say, Gualandi’s dish was a success!

https://lifeinitaly.com/who-invented-carbonara/

Advertisement

Written by Donald

Thursday, February 23, 2023 at 11:40 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

Vi burde høre mere og sprede mere information

Når jeg ser denne video undrer jeg mig over at Putin-styret kan holde et helt folk i uvidenhed. Skyldes det samarbejdet med Trump? Har de krigs-bekæmpende interesser ikke været i stand til at spred information om tingenes tilstand?

Kort fortalt fortæller en russisk soldat at han troede de kæmpede mod Nato styrker syd for Kherson, ved Krim halvøen. I videoen fortælles meget mere, men i samme toneart.

Men når Trumpister kan få halvdelen af USA til at tro på løgne, især “The Big Lie” der er en af de værste konspirationsteorier, så bør man jo ikke blive forbavset over at det samme kan ske i Rusland. Man kan åbenbart få en befolkning til at tro på løgne ved at gentage dem. Ja, det ved jeg godt vi lærte af WW2, men alligevel, – jeg er vred.

Jeg har ikke tænkt mig at skrive mere om politik, men denneher kunne jeg ikke bare overse.

Iøvrigt må jeg informere at “Warthog” (Vortesvin) YouTube er en amatør gruppe, som simpelthen tapper information fra nettet, men de er gode til det; de henter bl.a. viden fra UK-Ingelligence Bureau, som ca.hver dag offentliggør status for Ukraine, som kun lejlighedsvis ellers blive nævnt i de almindelige nyhedskanaler.

Der er mange andre kilder på nettet, og det er godt at “Warthog” finder dem og præsenterer dem samlet.

At de så bruger “stock footage”, gentager video-clip, og den slags, det er vel fordi man ønsker flere views; og gruppen får lidt penge af YouTube for hvert “view”. Men trods det ser det ud som om de arbejder på at forbedre sig. De gode video får flere views.

Written by Donald

Monday, August 29, 2022 at 11:04 GMT+0000

Posted in Brok, Foto

Tagged with ,

Istid, opvarmning, jordens historie, strøtanker

Global opvarmning i million-års perspektiv. Kan I huske om jeres skolelærer i Geografi fortalte at Møens Klint, og Stevns, var dannet på et tidspunkt, da Danmark var dækket af hav – 70 meter hav, tropisk hav? Vi gættede at den forståelse kom af analyse og viden om de små dyr, plankton agtige småkryb, som havde svømmet omkring i tusinder af år i dette varme vand og når de døde havde deres kalk-skeletter dannet kalklagene i Danmark – som (vistnok) er overalt, når man kommer 100 meter ned, ikke kun ved Klinterne.

Nu skrev Erik Hulegaard noget om en turist-sight-seeing langs Lillebælt, og et billede viste en skrænt, som tydeligvis var skredet for nylig, den var helt bar. Og lagene i den var også tydelige (se https://hulegaard.dk og søg efter hvalsafari med M/S Fortuna eller posting https://hulegaard.dk/hvalsafari-med-m-s-fortuna/ – et direkte link til billedet bliver blokeret, men her er en kopi fra Hulegaards historie: )

Erik Hulegaard responderede til min kommentar med et link til en artikel om det plastiske ler – det viser, sig, at der er mange slags og at en mere international betegnelse er Smectite, men det er altså det samme som Plastisk Ler. Artiklen fortæller bl.a.:

Dengang var det globale klima markant varmere end i dag, der var stort set ikke is ved polerne, og det globale havniveau var flere hundrede meter højere end i dag.

Det areal, der nu er Danmark, var dengang dækket af dybhav, som i løbet af millioner af år blev fyldt op med mikroskopiske lerpartikler.

På samme tid var der heftige vulkanudbrud i Nordatlanten, da Amerika og Europa begyndte at glide fra hinanden på grund af pladetektoniske bevægelser. Asken fra vulkanudbruddene endte i havet sammen med lerpartiklerne. Senere hen er asken blevet omdannet til et lermineral, kendt som smectit.

Smectit er den helt store synder i denne sammenhæng [nemlig ved fundering af bygninger, broer]. Lermineraler har nemlig en helt speciel opbygning, som gør, at de kan udskifte nogle af deres ioner under de rette omstændigheder – man taler om et lerminerals ionbytningskapacitet.

Smectit har den højeste ionbytningskapacitet af alle lermineraler. Og det er blandt andet i den egenskab, vi finder forklaringen på lerets opførsel.

https://videnskab.dk/naturvidenskab/forskere-til-kamp-mod-lumsk-jordtype-i-undergrun

Nu ved vi jo godt at forskning ikke kan svare på alle spørgsmål med det samme, og at man udleder facts fra observationer i flere led. Men jeg kunne ikke lade være med at studse over at artiklen i Videnskab dk skriver at havet var flere hundrede meter dybt, mens min erindring om kridthavet var ca. 70 meter tropisk hav.

Er Kridthavet og Smectonitehavet det samme? Nej, kridttiden (70-mio fvt) er før den tid hvor lerlagene dannes (40-mio fvt), så vidt jeg kan læse ud af alle de artikler, man falder over – se fx.

Stevns Klint er formentlig Danmarks mest berømte geologiske lokalitet. Som et af få steder i verden findes her mellem den hvide skrivekridt nederst i klinten og den bølgede bryozokalk ovenpå rester fra det gigantiske meteornedslag, som for 65 mio år siden udryddede dinosaurerne. Tak til Niels Elgaard Larsen og Wikipedia for dette fremragende illustrerende billede og text.

Aha, der kan jo have været nogle millioner års forskel på tiden, hvor der dannedes kridt og tiden, hvor der dannedes plastisk ler, – men i begge perioder var det globale havniveau altså højere, meget højere end i dag. Men der var jo god tid til at tilpasse sig, og Dinosaurerne kunne sådan set være ligeglade med om et område, som engang blev til Hamburg eller London blev oversvømmet, der var plads nok i Alperne og Pyrenæerne.

Klimamæssigt er det ikke så frygtindgydende at der på millioner af år kan ske en forandring af klimaet … altså tanken om at det globale havniveau var flere hundrede meter højere end nu. Det er hastigheden, hvormed forandringer sker, som vi skal vide mere om – iskappen på Antarktisk har givet viden 600,000 år tilbage i tiden – med tegn på voldsomme og hurtige klimaforandringer indlejret i de luft-bobler, som ligger i isen.

Men selv om vi så nøjes med vores viden om de sidste istider så kommer forandringerne ikke på 10 år men på 1000 år. Den sidste istid ebbede ud fra ca. for 40,000 år siden til 12,000 år siden (10,000 fvt) da Skandinavien blev isfri, og temperaturerne muliggjorde at træer invaderede denne zone.

https://en.wikipedia.org/wiki/Weichselian_glaciation

https://da.wikipedia.org/wiki/Weichsel-istiden

Termen istid refererer til alle istider i Jordens historie, især dem fra den pleistocæne epoke fra 2,6 millioner år siden til 9.600 f.Kr. I populærbrug refererer ‘istiden’ normalt til den seneste istid, Weichsel-istiden. For ca. 20.000 år siden var Danmark atter isfrit, og landet var hovedsagelig arktisk steppe, hvor planterester, der fløj rundt, blev aflejret i søer og moser. Den hyppigst fundne planteart i disse aflejringer er rypelyng, som på latin hedder dryas. Af den årsag benævnes Weichsel-istidens sidste krampetrækninger for Ældste, Ældre og Yngre Dryas.

Der er virkelig ingen bagtanke eller morale med dette notat fra d.15. August 2022, det er blot strøtanker om hvordan vores tid ser ud med en større målestok.

(Tilføjelse:) I kommentarerne henviser Erik Hulegaard til DR dk Deadline nyheder Søndag d.14.August 2022, herfra ses bl.a.:

Written by Donald

Monday, August 15, 2022 at 10:39 GMT+0000

Posted in Jordens Historie, Videnskab

Tagged with ,

Hvornår skal man opgive demokratiske rettigheder?

Spørgsmålet lyder helt fjollet, men jeg kan ikke finde på bedre. Men lad mig så i stedet formulere spørgsmålet på flere måder:

  1. Hvornår kan det ikke betale sig at kæmpe med livet som indsats for demokratiske rettigheder?
  2. Hvonår kan det betale sig at kæmpe med livet som indsats for demokratiske rettigheder?
  3. Hvornår skal man være snu som en ræv?
  4. Hvornår skal man stædigt demonstrere, at man ikke er bange?
  5. Hvordan skal man passe bedre på?

Navalny siger i et par af klippene i den dybt gribende dokumentar, som DR dk har liggende til at afspille on demand for tiden – for alle, som har en internet forbindelse med en browser, computer, som kan afspille video-klip (dvs derfor ikke for alle) – Navalny siger i et par scener i den video, at han har så mange følgere, der er så mange, der er enige med ham og ønsker at han skal kæmpe for retfærdighed og mindre korruption at Putin og Kreml simpelthen ikke kan tillade sig at arrestere ham endsige slå ham ihjel.

Forkert!

WRONG – FAUX – FALSCH – MIS – INCORRECTO – SBAGLIATO –

Du milde himmel, hvordan kan en politiker være så historisk uvidende, så naiv, så rent ud dum? Kunne han have gjort større nytte som landflygtig politiker? Måske, måske ikke, men i det mindste kunne han EFTER at være kommet sig ovenpå forgiftnings-mordforsøg have haft en virkning i Rusland, ved at være samlingspunkt trods at han ikke var i landet.

Jeg prøvede at tage nogle billeder fra dokumentaren om Navalny, lavet af hans støtter, men først dérfra hvor det virkelig var dumt, uhyggeligt dumt, hvor han med et glad-naivt smil sagde at med så mange støtter kunne der ikke ske ham noget, tværtom tænkte vi, inclusive hans politiske assistenter.

Jeg kunne evt. se filmen på min workstation computer og dér tage bedre screenshots af nøjagtig de steder, hvor det forfærdeligt naive tager form. Lige efter det har redaktionen lagt nogle klip med Putin som faktisk scorer lidt point på at sige at Navalny er naiv.

Putin også er naiv, men har magten, så det er en helt anden historie.

Written by Donald

Friday, May 13, 2022 at 13:04 GMT+0000

Posted in Videnskab

Tagged with ,

Fik Zelensky sagt detteher?

Man bedes erindre at Russerne ved WW2’s begyndelse var allierede med Tyskerne og tog godt halvdelen af Polsk område.

Kom igen, Putin, slut med det vrøvl om at Russerne var imod nazister.

Written by Donald

Monday, May 9, 2022 at 20:29 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

Hvem har bildt dem ind at der skal to til at starte en krig?

Marie Krarup, et byrådsmedlem i Ballerup, en politiker i Aarhus, forskellige mennesker rundt omkring i vores sprogområde blev citeret i P1-Bagklog Påskelørdag udsendelsen (16.April – NU og på podcast) udtrykker en bekymring for at Ukrainerne har en del af skylden for at det udviklede sig sådan, som det har udviklet sig nu. [Rettet – det er jo en sætningsknude det ovenstående!]

Marie Krarup og en del andre gav udtryk for at Ukraine har en del af skylden for at russernes angreb. Det var udsendelsen “Bagklog på P1” 16.April, som citerede Krarup og andre for disse synspunkter.

Jeg har noteret mig at Ukrainerne stoppede en folkeafstemning om at gøre Russisk til officielt sprog (på linie med Ukrainsk) i Donetsk, Dombas, Luhan – kort sagt Østlige dele af Ukraine. Det forekom mig så meget mærkeligere som at Russisk og Ukrainsk er så meget i slægt med hinanden; [ville jeg protestere mod at gøre Skånsk til officielt sprog i Køge?]

En filosof undrer sig over om der er flere, der deserterer fra de russiske tropper?

Det er som om de begge glemmer at hele det russiske folk er vildledt med falske informationer, demagogi af værste skuffe.

Det fik mig til at mindes hvor god min barndoms undervisning egentlig var – tak for den, Danmark, – men også at der trods alt var grænser for hvor god. Man lærte os om krige og nationale grænser, som om det var en naturnødvendighed. Man hører et ekko af dette, når filosoffen og militær-analytikeren siger at krigsforbrydelserne skal dokumenteres, og man kan først sætte retten, når krigen er slut.

Da tænkte jeg “krige slutter ikke, men diplomati kan skabe et bedre liv og nedbryde landegrænser.”

Eller noget i den retning … er det helt galt eller har jeg fat i noget, som kan bruges i historieundervisning og i de bøger, der beskriver “historiens gang”?

Written by Donald

Saturday, April 16, 2022 at 9:56 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

Tag på besøg i Kiev (udtales Kijev)

Det var godt at Rasmus Jarlov og Marcus Knuth tog til Ukraine og talte med parlaments-medlemmer, militærfolk og almindelige mennesker. Se aftenshowet fra i dag 13.April 2022.

Det som Jarlov sagde om at se tingene selv, det synes jeg ikke kan understreges nok (han gjorde et stort arbejde for at få den pointe frem:) Man danner sig et mere velvisende billede når man ser tingene i realtid, 3D, 360° og så iøvrigt kører 20 km ad en udfartsvej og ser 90% af bygningerne er skadede, de fleste totalskadede.

Jeg havde ikke troet at jeg kunne være SÅ enig med Jarlov og Knuth. Men de har fået en tilhænger her.

Hjælp. Send våben.

Der er meget få billeder, hvis man søger med fx. Google eller CNN efter ødelæggelserne i forstæderne til Kiev. Måske skyldes det at det er en sikkerhedsrisiko at vise hvor og hvordan russerne har smadret ting og liv. Måske er det fordi vi ikke forstår hvor alvorligt det er.

Selv om Zelensky gentager budskabet at dette er en kamp for demokratiet og friheden, så har vi bekvemme mennesker jo ikke forberedt os på krig, så …

Nej, der må være flere billeder, som viser det bedre, men som Jarlov siger, så er det ikke nok med en lille skærm på in mobil eller computer, 3D og 360° vision er det eneste, der kan give en forståelse.

Engelsk stavning “Kyiv” skal forstås på den måde, at ‘y’ kan optræde som den halv-vokal-konsonant, vi har i ord som “øje”, “løg” (bemærk at Sv. stavemåde er öga, og at nordmennerne har ‘y’ i nogle ord som fx. høyde og … nå jeg kan ikke lige huske flere).

Written by Donald

Wednesday, April 13, 2022 at 17:54 GMT+0000

Posted in Liv, Ord

Tagged with

Ville EU gå i opløsning hvis alt blev sat ind på at modstå Putin-styrker i Ukraine

I denne nyhedsudsendelse – fra 12.April, men pga. tidsforskel aften 11. April i USA, hører vi at oppositionspolitiker Vladimir Kara-Murza er blevet arresteret af “politiske myndigheder” i Moskva.

Kara-Murza er to gange blevet forgiftet så lægerne sagde at hans chance for at overleve var 5%. Hans forgænger, Nemtsov, blev skudt 4 gange i ryggen på Den Røde Plads.

Dagen før (11. Apr.2022) havde Kara-Murtsov talt med MSNBC (Ali Velshi) om at putin har brugt kemiske våben i Ukraine og at han fortstatte oppositionen fordi millioner af Russere mener at det er en umenneskelig, forkert krig.

Så er mit spørgsmål: Ville en krigstilstand i EU kunne klare at etablere en modstand mod putinismen? Alt omstilles til våbenproduktion, man går i sweater, spiser mindre, hjælper de fattigste, henter ressourcer hvor de er?

Er det for sølle at sige “vi er afhængige af russisk gas”?

Er det for sølle at sige “der vil være mange flere liv i fare, hvis man går imod Putin!” — ???

Er der nogen, der (som jeg) siger at at tabene af menneskeliv vil blive endnu større jo længere man venter med at gå imod putins-russere?

Er der nogen, der (som jeg) mener faren for WW3 bliver større, ikke mindre, jo mere vi venter?

Lad nu være med at tage det for bogstaveligt, disse spørgsmål. Jeg ved at Putin har indsat en slagter-general for de russiske styrker, kendt for at få hæren til at begå krigsforbrydelser ved at skyde på civile. Han kan muligvis stoppes af velbevæbnede Ukrainere.

Vi ved også at der arbejdes bag kulisserne på kontakt med russerne om at få våbenhvile, den Østrigske Kansler talte med Putin i går — osv.osv.

Men hvad hvis fornemmelsen er rigtig: Putin diplomatiet består i at trække tiden ud (kort sagt). Hvilke indrømmelser skal Rusland have for at stoppe Putin-krigeren? Jo længere man venter, desto større indrømmelser skal Putin have med mindre man altså begynder en EU-krig nr.3.


Venligst erindre at jeg godt er klar over at denne WordPress weblog ikke er en officiel nyhedskanal; men det er MSNBC’s udsendelser.

Written by Donald

Tuesday, April 12, 2022 at 11:13 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Hvor meget skal man kunne udenad?

Somme tider siger vi: “det er ikke vigtigt at kunne alting, man skal bare vide, hvor man kan slå det op.” Det er selvfølgelig altid rart at vide hvor man kan slå op og hvordan man skal forholde sig overfor kilder.

Men man kan ikke være rigtig kildekritisk uden paratviden.

Jeg må da indrømme, at jeg selv har været forkæmper for ikke at vide ret meget. I dag kan jeg ikke rigtig forstå hvordan jeg endte dér, for jeg synes det er sjovt at lære nyt.

Men af en eller anden grund var jeg skoletræt og selv om WW2 pressede på som skygger over vores unge liv, så havde vi ligesom en fornemmelse af at fortiden ikke betød så meget. Det var vigtigere at forstå moderne teknik, videnskab, sprog og litteratur. Og for nogle var sporten også vigtig. Og sex, selvfølgelig.

Måske er det fordi vi ikke altid fik svar på vores spørgsmål, at vi blev skoletrætte. Måske var det fordi vi ikke blev behandlet som voksne mennesker, mens vores jævnaldrene blev håndværkere med nøgler, ansvar og lønninger.

Endvidere skal vi ikke glemme, at WW2 blev dysset ned af vores forældregeneration, sådan noget skulle børn ikke trækkes med, har nogle forældre måske tænkt. Og selv om der var kold krig og og sirener hver Onsdag, så var der også solskin, nye sporvogne, Radio og TV, tobak og musik og dans.

Vi fik faktisk mange gode, trygge oplevelser dengang. Tak for det.

Men det er ikke godt nok, – det var ikke godt nok. Nu er dette ikke et brokke-indlæg, så jeg vil strax gå videre med at vi fik en grundlæggende viden, som man kunne komme langt med.

Takket være vores skole, Frederiksberg Gymnasium, fik vi en viden om Guernica terror-bombningen i 1936, hvor Hitlers luftvåben hjalp de spanske højreextremister med at terrorisere befolkningen – ved at total-ødelægge byen Guernica. “Generalprøve på Anden Verdenskrig” sagde Hr. Hansen, men når vi ikke vidste nok om WW2 og der lissom ikke blev gravet i vores forældregenerations rolle, så var Guernica altså langt væk.

Og der var meget mere fra 1933-1939 som vi ikke hørte om, fx Hitlers invasion af Rhinlandet i 1936. Den er interessant fordi ingen i Europa løftede en finger. Hvis vi sammenligner med i dag, så vil der gå 3 år fra 24. Februar førend at russerne under Putin begynder at invadere de Baltiske lande, Moldovia, noget af Polen og måske mere.

The Wehrmacht marches

Not long after dawn on March 7, 1936, nineteen German infantry battalions and a handful of planes entered the Rhineland. By doing so, Germany violated Articles 42 and 43 of the Treaty of Versailles and Articles 1 and 2 of the Treaty of Locarno.[103] They reached the river Rhine by 11:00 a.m. and then three battalions crossed to the west bank of the Rhine.

https://en.wikipedia.org/wiki/Remilitarization_of_the_Rhineland#The_Wehrmacht_marches

[…klip]

The Rhineland coup is often seen as the moment when Hitler could have been stopped with very little effort; the German forces involved in the move were small, compared to the much larger, and at the time more powerful, French military. The American journalist William L. Shirer wrote if the French had marched into the Rhineland,

… in March 1936 the two Western democracies, were given their last chance to halt, without the risk of a serious war, the rise of a militarized, aggressive, totalitarian Germany and, in fact – as we have seen Hitler admitting – bring the Nazi dictator and his regime tumbling down. They let the chance slip.[108]

Written by Donald

Sunday, April 10, 2022 at 21:31 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

82 år siden nu

Er det relevant nu at mindes besættelsen 9.April 1940?

At mindes, at de danske socialdemokrater i 1938-39 vidste at Hitler havde planer om at invadere Danmark og at man førte en politik, med minimal-forsvar, som skulle bevirke at der var færrest mulige dødsfald?

Når man læser lidt om bag linierne i December-Januar om den russiske opmarsch ved Ukraines grænser, de Amerikanske efterretninger om at en invasion var forestående (det var slet ikke øvelse iflg. Amr.efterretninger) – og så husker at man tilbød Zelensky at forberede en nødtransport (flugtmulighed) og en mulighed for en exil-regering enten i Polen eller Tyskland, så kan man måske godt forstå at der var mange, der regnede med at Russerne ville overrende Ukraine uden større modstand i en fart.

Men det betyder egentlig at man erkendte at EU, Nato og Ukraine hver især ikke havde styrke nok til at stille et ultimatum til de russiske ledere.

Analogt: Danmark kunne ikke stille noget ultimatum overfor Hitler i 1940. Skulle Danmark have oprustet efter 1933-efterretninger om arrestation af social-demokrater i den tyske rigsdag, stræk-marsch i gaderne, og senere både diskrimination og mord på både opposition og forskellige kulturelle mindretal, jødeforfølgelser, og – hvis man lyttede ordentlig efter – tydelige tegn på koncentrationslejre?

Mit gæt er at man ligesom ved den nuværende krig ikke ønskede at se fakta i øjnene; det ville være for dyrt i menneskeliv.

Men så blev det jo i stedet til WW2 hvor vi nu ved at tab og drab var i endnu større tal.

Ja jeg ved godt at jeg bevæger mig på grænsen til kontrafaktisk historieskrivning, men det, som vi hører i militærnyhederne fra Ukraine er, sådan som jeg tolker det, at man ønsker at hjælpe Ukrainerne med så mange våben som man overhovedet kan komme afsted med (incl.fly) og hvis det kan arrangeres, og der fortsat er krigsforbrydelser begået af russiske tropper, kan det blive nødvendigt at implementere et flyveforbud.

Jeg gætter, at et flyveforbud kan arrangeres på en måde, så det med rimelighed vil kunne kaldes “forsvar”.

Written by Donald

Saturday, April 9, 2022 at 12:38 GMT+0000

Posted in Brok, Liv

Tagged with

Bare lige en kort bemærkning

100,000 flygtninge, så kan man ikke opretholde det samme velfærdsniveau, siger regeringen ved Minister Tesfaye.

Hver gang jeg hører det, tænker jeg “der var 250,000 tyske flygtninge fra Østeuropa i januar 1945, da det var værst”. Wikipedia skriver: Mellem den 11. februar og 5. maj 1945 blev omkring 238.000 tyskere, fortrinsvis fra Østpreussen, Pommern og De baltiske lande evakueret over Østersøen til det besatte Danmark. Der kom også yderligere omkring 23.000 såkaldte allierede flygtninge …

Andre siger, der mangler arbejdskraft.

Hver gang jeg hører det, tænker jeg “Ukrainerne har allerede organiseret undervisning, skolegang, madlavning og/eller fællesspisning, så hvis vi blot kan sørge for tålelige boligforhold, så må det da være en fordel for DK at få dækket mangelen på arbejdskraft?

Andre siger at børnene jo ikke kan forstå dansk.

Hver gang jeg hører det, tænker jeg at det rige, dejlige danske sprog faktisk heller ikke har det for godt, når både høj og lav trækker ordene sammen, så jeg ikke kan forstå hvad de siger: “Ukrinerne har uddannelse, det er fortrinsvis byboer, som er kommet til Danmark.” – Ukrinere? Somme tider prøver min hjerne at kompensere for utydelig Dansk udtale med helt vanvittige resultater.

Er jeg bare et brokkehovede?

Måske kan Ukrainske børn få danskerne til at tale tydeligere?

Written by Donald

Saturday, April 2, 2022 at 23:59 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

Hvor længe har vi inden det brænder på for alvor?

I alvor al fortrolighed: Somme tider tænker jeg den tanke at tage hvad jeg har og rejse til Brasilien for ikke at blive ramt af en atombombe.

1936 i Polen, de fleste mennesker tænker at det går nok over. 1939: Der er nogen urolige mennesker som når at emigrere.

Isaac Bashevis Singer skriver om den stemning, man kunne ikke blive ved med at gå og være bange.

Forsidens to halvdele, den øverste del har overskrifter om brand i Valby, pilot-løn, Kristian Leth, byvandring

Written by Donald

Wednesday, March 30, 2022 at 22:47 GMT+0000

Posted in Liv

Tagged with