Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Posts Tagged ‘Havn

Skibe fra en svunden tid

(Regler om indrejse til Sverige nedenfor.)
(Jeg ved godt at der kan være fornuft i at hindre folk i at krydse grænser, men jeg kan ikke lide regler, som skyder med spredehagl. Jeg kunne lige akkurat snige mig ind i Sverige under regel om sygetransport eller noget i den retning, + at polisen må udøve et skøn, + at tandlægen havde talt med polisen i dagen før og gjort opmærksom på nødvendigheden af tandbehandling hos den faste tandlæge; det viste at der heldigvis stadig er fornuft tilbage trods panik-stemning.)

Når jeg går fra bil til færge i Helsingør glæder jeg mig altid over så meget, der er at se på. Det virker helt anderledes end Sverige, dette område, smukt på en helt anden måde end Helsingborgs overdådige bygninger langs Drottninggatan, formentlig fordi man bare på det lille stykke fra Kronborg til stationen ser bygninger, som har rod i traditioner fra 1700-tallet og måske fra før det. Ikke kun kirken, Sct. Mariæ kirke fra 1500-tallet, men også de omliggende bygninger er gamle, og de er små og ydmyge, så de ikke tager pippet fra den store kirke, som er en del af et kloster fra 1500-tallet.

Men det er skibene, som fanger min interesse.

Når min børnehave en gang imellem tog os ud på tur, hændte det, at vi gik til Christiansborg, tog en turbåd i havnen. Her sejlede man forbi et sort skib af træ, “det er fregatten Jylland” forklarede de voksne, lidet vidste vi hvad det betød. Den lå dér i mange år, men for at den ikke skulle gå helt til blev der langt om længe rejst penge til at få den slæbt til Æbeltoft og dér blive restaureret – dette minde om Danskernes skibsbyggeri, Danmarks flåde, Danmarks stolthed. Men udover den så man også indtil for 20 år siden et fyrskib af træ ved Kalvebod Brygge, og andre skibe. Jeg håber nogen har dokumenteret de gamle skibe. Eckersberg har lavet skibsbilleder, der er så smukke og præcise, så man kunne frygte at de er en forskønnelse af virkeligheden.

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark

Sverige införde ett särskilt inreseförbud vid resor från Danmark och Storbritannien som har förlängts till 31 januari 2021. Skälet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset. (Uppdaterad 2020-01-15).

Förordningen infördes 22 december 2020 men har vid flera tillfällen uppdaterats. Från och med den 16 januari gäller följande.

Inreseförbudet gäller utlänningar som reser till Sverige från Storbritannien och Danmark med undantag för:

  • personal som transporterar gods eller annan personal inom transportsektorn,
  • diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda,
  • främmande staters kurirer,
  • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och som behövs för organisationernas verksamhet,
  • personer som kan styrka att de bor eller arbetar, eller ska bo eller arbeta, i Sverige t.ex. med ett giltigt uppehållstillstånd,
  • brittiska medborgare som har beviljats eller ansökt om uppehållsstatus, eller som på annat sätt kan styrka att de bor eller arbetar i Sverige,
  • personer med trängande familjeskäl i Sverige,
  • barn under 18 år som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm, samt den person som ledsagar barnet,
  • hälso- och sjukvårdstransporter från Danmark.

Krav på covid-19 test före ankomst

Personer som reser från Storbritannien måste även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Personal inom transportsektorn är undantagna från detta krav.

Provsvaren ska komma från ett auktoriserat laboratorium. Det är resenärens ansvar att styrka att använt laboratorium är auktoriserat i det aktuella landet.

Lista över auktoriserade brittiska laboratorier.

Även provresultat från NHS godtas.

Advertisement

Written by Donald

Wednesday, January 20, 2021 at 1:01 GMT+0000

Posted in Foto

Tagged with ,

Påske i Havnen

Written by Donald

Monday, April 13, 2020 at 5:59 GMT+0000

Posted in Carpe Diem

Tagged with ,

Er i tvivl om jeg bedst kan lide billede 1 eller 2

Først tog jeg billedet med bilen i forgrunden, så blev jeg bekymret over en sådan prosaisk nutidsting lige foran et nobelt gammelt militær-anlæg, og besluttede at tage et billede mere – mest for himlens skyld (altså billedmæssigt at have et lille slot med en stor himmel over).

Jeg er i tvivl om billede 1 eller 2 er bedst. Efter at have set dem, synes jeg at tidscrashet på billede-1 måske måske alligevel …

Kronborgs omgivelser er ændret radikalt de sidste 20 år: Efter at værftet blev nedlagt er der nu frit udsyn fra kajerne

På en opfordring trans-perspektiverede jeg billede nr.2 – Jeg synes stadig nr. 1 er min favorit, fordi det er “grimt” med en bil i forgrunden eller måske fordi jeg ikke bryder mig om militærinstallationer. Forvirret? Så hæng på …


Et par andre billeder fra spadsereturen til færgen – med den dagsorden at det ikke måtte være samme motiver som på sidste fototur.

Helsingør Værft er som bekendt nedlagt og bliver nu brugt til mange andre ting under fællesbetegnelsen Kulturværft; højbedene her får formentlig krydderurter i løbet af sommeren, og står udenfor Værftets Madmarked bemærk skiltet med Street Food Lover; Markedet har en konto på FBook

Tælling af cyklister, der har passeret havnefronten kl.8 om morgenen

Written by Donald

Monday, March 18, 2019 at 23:51 GMT+0000

Posted in Foto

Tagged with ,

Butiksskib H.V. Ravn

H.V.Ravn, en damper, har fundet plads ved en kaj lidt længere væk fra lysbådebassinerne, her ligger et par fiskere, som bruger bådene, og de lystbåde, der ikke var plads til på den anden side af værftsmolen

Mens skibet venter på bevillinger til bevaring, bruges det som besøgsskib og butik for blomster og potteplanter. Wikipedia:

M/S H. V. Ravn (fyrinspektionsskib) blev bygget på Nakskov Skibsværft fra 1938-1945.

Den var næsten klar ved 2.verdenskrigs udbrud, men blev med vilje forsinket til efter krigen.

Skibet er opkaldt efter fyrdirektør Hans Viggo Ravn.

Skibet er bevaringsværdigt, da det er et jernnittet skib og udstyret med en seks cylindret hovedmaskine på 664 HK fra Frichs. Den eneste bevarede.

H. V. Ravn er bygget som inspektionsskib til Fyr- og Vagervæsnet og passede efter befrielsen, afmærkningen af de sydlige dele af Nordsøen, med base i Esbjerg.

Det sejlede også proviant og mandskab til de gamle fyrskibe.

I 1986 blev skibet udfaset fra Farvandsvæsnet (Fyr- og Vagervæsnet senere Farvandsdirektoratet), og solgt til private.

Efter forskelligt ejerskab, endte skibet 2002 på Masteskursvej, Holmen i København, som en form for cafeskib med selskaber og events.

Efter 2002:
I 2007 lå skibet på Havnegade for enden af Nyhavn i København, hvor “Spritruten” til Sverige i sin tid lagde til.

Skibet blev i 2008 flyttet, og lå en tid i Maskingraven ved Kedelsmedjen på Frederiksholm på Holmen i København.

I januar 2009 lå skibet ud for Nordatlantens Brygge (Grønlands Handels Plads) for enden af Strandgade i Kbhvn.

I juli 2009 lå skibet i Frederikssund Havn, hvor det var planen, at det skulle være kulturskib, men denne plan løb ud i sandet. Det blev i stedet uden søfartstilladelse flyttet til Hundested.

I oktober 2010 (se foto) lå skibet fortsat ved kaj i Hundested havn med en særdeles usikker fremtid.

Vedr. skibets historie se da især Ove Hermansen: “Danmarks Fyrtårne og fyrskibe”, som udkom første gang i 2001. Den blev genudgivet i maj 2011 i en forbedret og udvidet version.

I April 2015 ligger skibet ved Sjællandsbroen. Skibet er ved at gennemgå et større ombygning til tegnestue og privat bolig.

Som det ses af billedet er skibet herefter vendt tilbage til Hundested Havn og måske har vi her et bidrag til at havnen kan leve som turisthavn.

Written by Donald

Monday, May 21, 2018 at 5:20 GMT+0000

Hvordan har Hundested kunnet ændre sig så meget?

Written by Donald

Saturday, May 12, 2018 at 15:38 GMT+0000

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with , , ,

Kunst og Hyttefad

Kan man læse nok af det første billede til at sige at dette skib aldrig har haft skrue og derfor heller ikke motor?

Written by Donald

Thursday, May 10, 2018 at 20:00 GMT+0000

Posted in Hav

Tagged with ,

Fridag når alle dage er (næsten fri)

Sidste gang sagde en pensioneret fisker at de skibe derovre på den fjerne mole lå til ophugning - men det er klart at det ikke er tilfældet i dag hvor havnen var propfuld

Sidste gang sagde en pensioneret fisker at de skibe derovre på den fjerne mole lå til ophugning – men det er klart at det ikke er tilfældet i dag hvor havnen var propfuld

Her står jeg og længes mod Sveriges kyst ...

Her står jeg og længes mod Sveriges kyst … (Citat fra Svantes Viser)

En af de morsomme ting ved Svantes Viser (“Længsel Efter Sverige” m.fl.) er at agenter og markeds-kyndige havde sagt om Poul Dissing at han var for ekstrem – han ville aldrig få succes.

Skrivefelt …

Written by Donald

Friday, April 22, 2016 at 19:57 GMT+0000

Posted in Vejr

Tagged with , ,

Dette skib var ikke bygget, da jeg gik ud af skolen

Jeg har svært ved at forstå de mange forandringer, som skyldes ny teknologi. Denne kutter var nybygget, da jeg fyldte 22 år. Den ser ud til at være i drift, og den har både radar og ekkolod, GPS og de moderne kuttere ellers har.

Kutter H 269 set i Gilleleje Havn på molen for aktive fiskere

Kutter H 269 set i Gilleleje Havn på molen for aktive fiskere

Kutter Karen Margrete af Gilleleje, L 423

Kutter Karen Margrete af Gilleleje, L 423 (Og hvad er det for én der hedder 2-356? Kan man hedde det?)

Verden var meget statisk, da jeg var barn og ung. Bygningerne i København blev stående, der kom ikke nye, sporvogne så ud som de altid havde gjort med undtagelse af linie 2, som fik nogle nye fra Düsseldorf, der kørte uden at “larme som en sporvogn”, et udtryk, som overlever i min generation endnu i dag – fx. om gearkasse, som skramler, eller en printer, der af en eller anden grund larmer i papirfremføringsmekanismen.

I går skulle jeg til Gilleleje for at hente min glemte notesbog. Formanden havde også glemt en generalforsamlingsklokke (prøv at slå det ord op) og når jeg er i Gilleleje tager jeg også forbi havnen og køber røget torskerogn eller lign. Og så tager jeg altid et par billeder.

Da jeg prøvede at finde historien om denne kutter, kunne jeg se at den er nyere end den istandsatte Karen Margrethe L 423 fra 1960, som ses på billederne til højre.

Så vidt jeg kan se, er 1968 tæt på at være sidste årgang træskibe. Den nyeste træfærge er (vistnok) fra 1972 eller -73.

Jeg ved godt at verden ikke er statisk, men jeg kan ikke beskrive denne her forventning om at tingene bliver ved med at være på anden måde. I stedet burde man tænkte mere på at alting “ruster” (også kærlighed).

Er tiden en illusion? Opstået fordi nuet er det eneste tidspunkt, hvor vi levende væsener kan skubbe lidt på den ene og den anden vej?

Karen Margrethe og en moderne stålkutter

Karen Margrethe og en moderne stålkutter

Vilhelm, H 458, en smuk båd fra 1888, som blev købt af fiskere i Gilleleje i 1905 - kan laste 12 t kartofler - har fisket i Kattegat, også ved Anholt

Vilhelm, H 458, en smuk båd fra 1888, som blev købt af fiskere i Gilleleje i 1905 – kan laste 12 t kartofler – har fisket i Kattegat, også ved Anholt

Written by Donald

Monday, March 14, 2016 at 21:15 GMT+0000

Posted in Vandbyggeri

Tagged with ,

For 15 år siden fortalte han at hans 70 år gamle far havde overnattet i kajak/kayak

En underlig grill-lugt kom mig i møde - det kan ændre oplevelsen af en strand helt!

En underlig grill-lugt kom mig i møde – det kan ændre oplevelsen af en strand helt! Bemærk kayakken yderst til venstre

Det må være en lille bitte grill, der udsender den stærke lugt af grillpølser og krydderier ...

Det må være en lille bitte grill, der udsender den stærke lugt af grillpølser og krydderier …

Ude på det lave vand var der badegæster – men der var også noget, der lignede en kayak. Man skal godt nok kigge grundigt efter, men han kom nærmere og nærmere.

Ud for Strandbjerggaard vendte han langsomt kayakken - Ocean?

Ud for Strandbjerggaard vendte han langsomt kayakken – Ocean?

Ocean Kayak! står der på siden. Det fik mig til at tænke på arkitekt, grønlandsforsker og udstyrs-afprøver John Andersen, som fortalte at konstruktører af nye typer kayakker betalte ham for at afprøve fartøjerne.

Det er sikkert meget godt at man bevarer begrebet kayak i forbindelse med moderne sport og oplevelsesferier, men jeg fik en anden opfattelse af nutidens omgang med fortidens kayakker engang en kursist fra Grønland var så venlig at fortælle mig om sin far – dengang for femten år siden var faderen omkring 70 måske mere. Han havde oplevet et Grønland, som var meget tæt på de oprindelige traditioner.

Det, der går tabt, ved at popularisere forrige generations livsmåde, er stoltheden over at kunne selv. Det møder man hele vejen rundt om Arktis: Stoltheden ryger sig en tur. Unge begår selvmord ved at ud i det kolde vand, forklarede kursisten.

“Min far har overnattet til havs på kayak,” fortalte kursisten. “De unges konkurrencer om hvem der kan sejle hurtigst har ikke noget med kayak-traditionen at gøre.” Underforstået, de burde være stolte af deres forfædre i stedet for at forlange bedre Internet.

—oooOOOooo—
Skrivefelt …
Read the rest of this entry »

Written by Donald

Monday, August 24, 2015 at 10:35 GMT+0000

Posted in Hav, Ord

Tagged with ,

Gilleleje skibsværft

Skrivefelt …

Written by Donald

Monday, August 17, 2015 at 12:29 GMT+0000

Posted in Carpe Diem, Hav

Tagged with

Ida i Gilleleje

Færgen IDA sejler i sommersæsonen (og måske også andre gange) mellem Stubbekøbing og Bogø, hvorfra man kan køre over dæmning til Stege og Sjælland. På en lille tur til Gilleleje så jeg at der lå en træfærge ved værftsmolen.

Færgen Ida kan tage store lastbiler og busser (men ikke så mange ad gangen)

Færgen Ida kan tage store lastbiler og busser (men ikke så mange ad gangen)

Ida færgen er den sidste og den største af sin slags - men motorer holder ikke evigt, hvad mon de gør ved den?

Ida færgen er den sidste og den største af sin slags – men motorer holder ikke evigt, hvad mon de gør ved den?

Skrivefelt …

Read the rest of this entry »

Written by Donald

Friday, March 20, 2015 at 11:53 GMT+0000

Posted in Blogosofi

Tagged with , ,