Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for the ‘Ord’ Category

Et par klip og de spørgsmål, der melder sig

Mr. Schröder scoffed at the notion of now distancing himself personally from Mr. Putin, 69, whom he considers a friend and sees regularly, most recently last month in an informal effort to help end the Ukraine war.

Mr. Schröder refuses to resign from his board seats on Russian energy companies, despite calls to do so from across the political spectrum, not least from Chancellor Olaf Scholz, a fellow Social Democrat, who worked closely with Mr. Schröder when he was chancellor.

Distancing himself now, Mr. Schröder said, would lose him the trust of the one man who can end the war: Mr. Putin. Even so, after all of his years of close relations with Mr. Putin, he walked away with nothing during his one brief interlude trying to mediate in the Ukraine conflict.

https://www.nytimes.com/2022/04/23/world/europe/schroder-germany-russia-gas-ukraine-war-energy.html

Det er ikke sikkert at man kan bruge ovenstående link uden abonnement.

Og så et klip fra DW:

The trip was not coordinated with the German government, which is headed by Schröder’s party, the center-left Social Democrats (SPD). SPD co-leader Lars Klingbeil said he had received no information on such a trip, but said that in his view any attempt to stop the war was good.

https://www.dw.com/en/germanys-gerhard-schr%C3%B6der-meets-with-vladimir-putin-over-ukraine-reports/a-61093927

Deutsche Welle (DW) is Germany’s international broadcaster …

Og – forhåbentlig meget neutrale – Wikipedia om Schöder:

During a heated dispute between Russia and Estonia in May 2007 over the removal of a Soviet-era war memorial from the centre of the Estonian capital Tallinn to a military cemetery, […]

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der#Criticism_and_controversies

Første spørgsmål: Troede Schröder at det nyttede at besøge Putin i Marts måned (1.citat)?

Andet spørgsmål: Nytter det at have Putin’s tillid? (en mand, der lyver om sine aktiviteter?) Underforstået: Burde Schröder have taget afstand fra Putin?

Tredie spørgsmål: Kan man se noget om Schröders mentalitet ud fra historierne omkring ham tidligere, fx. Estonia War Memorial historien? Nikkedukke for Putin?

Fjerde spørgsmål: Hvordan kan det være at der er så langt imellem Schröder og det nuværende Socialdemokrati – eller sagt på en anden måde, hvordan kan en mand blive leder af Tyskland uden at have forståelse for faren ved despoter og autokrati?

Schröder’s kone anlægger sag pga den nedgørende overskrift herover

Written by Donald

Wednesday, April 27, 2022 at 10:12 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Jeg tror ikke mine egne ører! eller øren.

En video fra Polsk station “Polish Daily Life” – er den højredrejet eller er den værd at tale om?

Er det rigtigt at fhv. Gerhard Schröder har omfavnet Putin?

Er det rigtigt at Schröder besøgte Putin i Marts – altså efter invasion i Ukraine?

Det er ikke til at finde et review/omtale of bias i “Poland Daily Live”, som muligvis er en del af et større selskab som promoverer Polske produkter, kultur og politik. Det er godt, hvis det bare er sådan; men denne omtale af Schröder og Putin uden en undrende kritik eller forklaring af de større perspektiver, der kan være i videregivelse af en (måske dement) Schröders besøg og vurderinger er helt uacceptabel.

Raw materials needed by Germany … ! ?

Written by Donald

Monday, April 25, 2022 at 15:28 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Tale til bogstaver – /talegenkendelse/

Indlægget udtrykker ikke redaktionens holdning.

Der findes flere betegnelser for analyse af digitaliseret lyd indeholdende menneskelige stemmer som taler. Det mest danske er vist “talegenkendelse”, men det er conceptuelt forkert, det er ikke gen-kendelse, men analyse og omsættelse af digitaliseret lyd til bogstavering af de ord, der mest sandsynligt er repræsenteret af lyden.

En kortere og tilfredsstillende betegnelse er trans-skript af video-snak.

Automatisk transkript af tale er en videnskab/teknik, som jeg blev introduceret for for 19 eller 22 år siden, idet nogle computer-fabrikanter af forbruger elektronik (Mobil-telefoner, Appe iPads osv) drømte om at få flere analfabeter og dovne med i kundemængden.

Disse virksomheder drømte også om en verden i stil med Rumrejsen 2001, og lignende science fiction, hvor man råber kommandoer og slavecomputere udfører ordrerne uden at mukke.

Med mit kendskab til dansk udtale afslog jeg trods manglende andre opgaver at deltage i arbejdet på transskript af danske sproglyde. Jeg opfatter dette projekt som et udtryk for “digitaliserings megalomani”.

Megalomani

Jeg er ved at læse om Alexander Den Store (en lille mand <170), som var myndig og viljestærk, dygtig til at iværksætte myrderier og et militær-strategisk geni, som gentagne gange overraskede sine modstandere og overvandt hære af betydelige størrelser. Udstråling eller charisma er frygt for hvad folk kan finde på, han havde charisma.

Han havde til tider 30,000 mand under våben. Håndtering af kommandovejen i en verden uden mobiltelefoner må være noget nemmere end i dag, hvor man dog kan få informationer andre steder fra. Men det er også andre udfordringer, en sådan oldtids-hærfører mødte, og der var til stadighed modstand og kritik af hans enorme felttog (336 fvt til 323).

En bog fra 2005 af Bengt Liljegren, oversat af Finn Abrahamowitz, udgivet som bogklub-bog, fortæller i detailler om Alexander d.Stores 10 år som øverstkommanderende erobrer, og det afsløres, at han efter sine erobringer stadig tænkte længere og mere, han ville erobre Indien efter en tur hjemad og underlæggelse af landene omkring Sortehavet!

Hans erobringer, eller skulle man sige underlagte territorier, omfattede Lille-asien (dengang en del af Persien) og sletterne omkring Eufrat og Tigris, Persien og Afghanistan (dengang også kaldet Persien).

Liljegrens læsning af mange gamle kilder viser at der var modstand, naturligvis, mod en sådan skør erobrer, men at frygten for at blive myrdet var større end frygten for midlertidig at være besat, især når besætteren faktisk også havde sans for civiliserede by-anlæg.

—oooOOOooo—

Så den svage parallel der er mellem en megaloman Alexander og de teknologi-fixerede mennesker i 1990’erne og især i 2000-2010 som arbejdede effektivt på “talegenkendelse”

Engelsk er et stort sprog og der er ofret mange penge og kræfter på transskript af Engelsk tale til skriftsprog (English: Transcript med 1 s redaktionens bemærkning). Men exemplet her viser en af de vanskeligheder, som man ikke endnu har overkommet. Ukrainian bliver transscriberet til “korean” (En.transcripted to “Korean”).

Jeg gætter på følgende fremgangsmåde (i programmerne, som transciberer):

1. Lydgenkendelse,

2. stavelses-genkendelse med lydskrift,

3. flere “homonymer”, findes, prioriteret efter frekvens (forekommer mest almindeligt øverst)

4. Emne og evt. sprog bestemmes (måske for anden gang, idet selve video-titel og udgiver vil være med i bestemmelse af emneområdet). Resultatet er et domæne, ordet betegner emneområde, og det kan være afgørende for valg af homonymer;

5. De almindeligste strukturbærende dele af sætningen genkendes og sættes op i et skelet: Modalverber, på Engelsk yderligere de vanskelige elisioner is, are, he’s, she’s, it’s, og vigtige ord som then, though, not, which, who (+bøjninger), of, …

6. Derefter kan man formentlig bestemme navneordene og tillægsordene.


Det, der sker i ovenstående exempel, er formentlig (som følge af ovenstående rækkefølge):

Domæne: Politik, krig, Russere og angreb

Tillægsord “Ukrainian” udtalt totalt utydeligt høres/analyseres som “krinian” og algoritmen sørger for opslag i næsten enslydende tillægsord, og gerne et som har noget med politik og handel at gøre – ergo: Korean.

Written by Donald

Monday, April 25, 2022 at 12:03 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Hvem har bildt dem ind at der skal to til at starte en krig?

Marie Krarup, et byrådsmedlem i Ballerup, en politiker i Aarhus, forskellige mennesker rundt omkring i vores sprogområde blev citeret i P1-Bagklog Påskelørdag udsendelsen (16.April – NU og på podcast) udtrykker en bekymring for at Ukrainerne har en del af skylden for at det udviklede sig sådan, som det har udviklet sig nu. [Rettet – det er jo en sætningsknude det ovenstående!]

Marie Krarup og en del andre gav udtryk for at Ukraine har en del af skylden for at russernes angreb. Det var udsendelsen “Bagklog på P1” 16.April, som citerede Krarup og andre for disse synspunkter.

Jeg har noteret mig at Ukrainerne stoppede en folkeafstemning om at gøre Russisk til officielt sprog (på linie med Ukrainsk) i Donetsk, Dombas, Luhan – kort sagt Østlige dele af Ukraine. Det forekom mig så meget mærkeligere som at Russisk og Ukrainsk er så meget i slægt med hinanden; [ville jeg protestere mod at gøre Skånsk til officielt sprog i Køge?]

En filosof undrer sig over om der er flere, der deserterer fra de russiske tropper?

Det er som om de begge glemmer at hele det russiske folk er vildledt med falske informationer, demagogi af værste skuffe.

Det fik mig til at mindes hvor god min barndoms undervisning egentlig var – tak for den, Danmark, – men også at der trods alt var grænser for hvor god. Man lærte os om krige og nationale grænser, som om det var en naturnødvendighed. Man hører et ekko af dette, når filosoffen og militær-analytikeren siger at krigsforbrydelserne skal dokumenteres, og man kan først sætte retten, når krigen er slut.

Da tænkte jeg “krige slutter ikke, men diplomati kan skabe et bedre liv og nedbryde landegrænser.”

Eller noget i den retning … er det helt galt eller har jeg fat i noget, som kan bruges i historieundervisning og i de bøger, der beskriver “historiens gang”?

Written by Donald

Saturday, April 16, 2022 at 9:56 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

Tag på besøg i Kiev (udtales Kijev)

Det var godt at Rasmus Jarlov og Marcus Knuth tog til Ukraine og talte med parlaments-medlemmer, militærfolk og almindelige mennesker. Se aftenshowet fra i dag 13.April 2022.

Det som Jarlov sagde om at se tingene selv, det synes jeg ikke kan understreges nok (han gjorde et stort arbejde for at få den pointe frem:) Man danner sig et mere velvisende billede når man ser tingene i realtid, 3D, 360° og så iøvrigt kører 20 km ad en udfartsvej og ser 90% af bygningerne er skadede, de fleste totalskadede.

Jeg havde ikke troet at jeg kunne være SÅ enig med Jarlov og Knuth. Men de har fået en tilhænger her.

Hjælp. Send våben.

Der er meget få billeder, hvis man søger med fx. Google eller CNN efter ødelæggelserne i forstæderne til Kiev. Måske skyldes det at det er en sikkerhedsrisiko at vise hvor og hvordan russerne har smadret ting og liv. Måske er det fordi vi ikke forstår hvor alvorligt det er.

Selv om Zelensky gentager budskabet at dette er en kamp for demokratiet og friheden, så har vi bekvemme mennesker jo ikke forberedt os på krig, så …

Nej, der må være flere billeder, som viser det bedre, men som Jarlov siger, så er det ikke nok med en lille skærm på in mobil eller computer, 3D og 360° vision er det eneste, der kan give en forståelse.

Engelsk stavning “Kyiv” skal forstås på den måde, at ‘y’ kan optræde som den halv-vokal-konsonant, vi har i ord som “øje”, “løg” (bemærk at Sv. stavemåde er öga, og at nordmennerne har ‘y’ i nogle ord som fx. høyde og … nå jeg kan ikke lige huske flere).

Written by Donald

Wednesday, April 13, 2022 at 17:54 GMT+0000

Posted in Liv, Ord

Tagged with

Ville EU gå i opløsning hvis alt blev sat ind på at modstå Putin-styrker i Ukraine

I denne nyhedsudsendelse – fra 12.April, men pga. tidsforskel aften 11. April i USA, hører vi at oppositionspolitiker Vladimir Kara-Murza er blevet arresteret af “politiske myndigheder” i Moskva.

Kara-Murza er to gange blevet forgiftet så lægerne sagde at hans chance for at overleve var 5%. Hans forgænger, Nemtsov, blev skudt 4 gange i ryggen på Den Røde Plads.

Dagen før (11. Apr.2022) havde Kara-Murtsov talt med MSNBC (Ali Velshi) om at putin har brugt kemiske våben i Ukraine og at han fortstatte oppositionen fordi millioner af Russere mener at det er en umenneskelig, forkert krig.

Så er mit spørgsmål: Ville en krigstilstand i EU kunne klare at etablere en modstand mod putinismen? Alt omstilles til våbenproduktion, man går i sweater, spiser mindre, hjælper de fattigste, henter ressourcer hvor de er?

Er det for sølle at sige “vi er afhængige af russisk gas”?

Er det for sølle at sige “der vil være mange flere liv i fare, hvis man går imod Putin!” — ???

Er der nogen, der (som jeg) siger at at tabene af menneskeliv vil blive endnu større jo længere man venter med at gå imod putins-russere?

Er der nogen, der (som jeg) mener faren for WW3 bliver større, ikke mindre, jo mere vi venter?

Lad nu være med at tage det for bogstaveligt, disse spørgsmål. Jeg ved at Putin har indsat en slagter-general for de russiske styrker, kendt for at få hæren til at begå krigsforbrydelser ved at skyde på civile. Han kan muligvis stoppes af velbevæbnede Ukrainere.

Vi ved også at der arbejdes bag kulisserne på kontakt med russerne om at få våbenhvile, den Østrigske Kansler talte med Putin i går — osv.osv.

Men hvad hvis fornemmelsen er rigtig: Putin diplomatiet består i at trække tiden ud (kort sagt). Hvilke indrømmelser skal Rusland have for at stoppe Putin-krigeren? Jo længere man venter, desto større indrømmelser skal Putin have med mindre man altså begynder en EU-krig nr.3.


Venligst erindre at jeg godt er klar over at denne WordPress weblog ikke er en officiel nyhedskanal; men det er MSNBC’s udsendelser.

Written by Donald

Tuesday, April 12, 2022 at 11:13 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Hvor meget skal man kunne udenad?

Somme tider siger vi: “det er ikke vigtigt at kunne alting, man skal bare vide, hvor man kan slå det op.” Det er selvfølgelig altid rart at vide hvor man kan slå op og hvordan man skal forholde sig overfor kilder.

Men man kan ikke være rigtig kildekritisk uden paratviden.

Jeg må da indrømme, at jeg selv har været forkæmper for ikke at vide ret meget. I dag kan jeg ikke rigtig forstå hvordan jeg endte dér, for jeg synes det er sjovt at lære nyt.

Men af en eller anden grund var jeg skoletræt og selv om WW2 pressede på som skygger over vores unge liv, så havde vi ligesom en fornemmelse af at fortiden ikke betød så meget. Det var vigtigere at forstå moderne teknik, videnskab, sprog og litteratur. Og for nogle var sporten også vigtig. Og sex, selvfølgelig.

Måske er det fordi vi ikke altid fik svar på vores spørgsmål, at vi blev skoletrætte. Måske var det fordi vi ikke blev behandlet som voksne mennesker, mens vores jævnaldrene blev håndværkere med nøgler, ansvar og lønninger.

Endvidere skal vi ikke glemme, at WW2 blev dysset ned af vores forældregeneration, sådan noget skulle børn ikke trækkes med, har nogle forældre måske tænkt. Og selv om der var kold krig og og sirener hver Onsdag, så var der også solskin, nye sporvogne, Radio og TV, tobak og musik og dans.

Vi fik faktisk mange gode, trygge oplevelser dengang. Tak for det.

Men det er ikke godt nok, – det var ikke godt nok. Nu er dette ikke et brokke-indlæg, så jeg vil strax gå videre med at vi fik en grundlæggende viden, som man kunne komme langt med.

Takket være vores skole, Frederiksberg Gymnasium, fik vi en viden om Guernica terror-bombningen i 1936, hvor Hitlers luftvåben hjalp de spanske højreextremister med at terrorisere befolkningen – ved at total-ødelægge byen Guernica. “Generalprøve på Anden Verdenskrig” sagde Hr. Hansen, men når vi ikke vidste nok om WW2 og der lissom ikke blev gravet i vores forældregenerations rolle, så var Guernica altså langt væk.

Og der var meget mere fra 1933-1939 som vi ikke hørte om, fx Hitlers invasion af Rhinlandet i 1936. Den er interessant fordi ingen i Europa løftede en finger. Hvis vi sammenligner med i dag, så vil der gå 3 år fra 24. Februar førend at russerne under Putin begynder at invadere de Baltiske lande, Moldovia, noget af Polen og måske mere.

The Wehrmacht marches

Not long after dawn on March 7, 1936, nineteen German infantry battalions and a handful of planes entered the Rhineland. By doing so, Germany violated Articles 42 and 43 of the Treaty of Versailles and Articles 1 and 2 of the Treaty of Locarno.[103] They reached the river Rhine by 11:00 a.m. and then three battalions crossed to the west bank of the Rhine.

https://en.wikipedia.org/wiki/Remilitarization_of_the_Rhineland#The_Wehrmacht_marches

[…klip]

The Rhineland coup is often seen as the moment when Hitler could have been stopped with very little effort; the German forces involved in the move were small, compared to the much larger, and at the time more powerful, French military. The American journalist William L. Shirer wrote if the French had marched into the Rhineland,

… in March 1936 the two Western democracies, were given their last chance to halt, without the risk of a serious war, the rise of a militarized, aggressive, totalitarian Germany and, in fact – as we have seen Hitler admitting – bring the Nazi dictator and his regime tumbling down. They let the chance slip.[108]

Written by Donald

Sunday, April 10, 2022 at 21:31 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Kan man bruge denne slags film til undervisning af børn i 10-12 års alderen?

Her er nogle stills fra TV-serien “Big Mouth”, en Netflix serie, skabt af Nick Kroll og Andrew Goldberg ud fra deres egen oplevelse af puberteten.

Billederne:

1. Nick (Nick Kroll som barn) kysser Gina, som er lidt længere i puberteten, og sød musik opstår.

2. Nick rører Gina’s arm og hun kan godt lide det.

3. Hun tager hans hånd og fører den til sit bryst. (Ja, det *er* hende der fører).

4. Hans følelser exploderer.

5. Men han vågner af sin explosion og ser tvivlende – er dette virkeligt?

6. Det er virkeligt og hans lille “hormon-monster” Tyler (en “lærling”!!!) og hendes “hormone monstress” Connie Lingus jubler, nu er alt godt.

— — —

I følgende scener bliver Gina udsat for “slut shaming”.

Undskyld jeg ikke oversætter. Har vi på dansk ord for “slut shaming”?

Written by Donald

Saturday, April 9, 2022 at 12:07 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

Gamle kort over Sortehavsregionen

Her er et par scan af kort, som viser lidt af den historiske udvikling:

Hagerups Verdensatlas fra 1935 viser en periode, hvor Sovjet dominerede totalt i den russisktalende del. Ser man mod nordvest er det desværre uskarpt, scanneren kan ikke fladtrykke atlasset og jeg vil ikke sprætte det op for at kunne scanne ordentligt. Ikke at det ellers er uerstatteligt haha.

Desværre har Politikens historiske kortbog (formentlig et addendum til Grimbergs Verdenshistorie, men udgivet for sig selv 1972) ikke kort over Rusland-Ukraine historien specifikt, men kan kan da lige se på Balkan kortene, at Ukraine betragtes som Russisk hele tiden. Man skal selvfølgelig huske at sådan et kort ikke kan afspejle de indre forhold, spændinger mellem regioner eller lokal-styreformer. For at få dem med skal man jo læse historie (der er meget gode korte oversigter i Wikipedia, som i denne og andre sager må siges at være rimeligt upartisk og pålidelig, – men som altid, pas på kilder mv.)

En af de ting, der slet ikke fremgår af Hagerup, er den udsultnings-krig, som Stalin førte mod Ukraine (på kortet iøvrigt stavet Ukrajna; observer desuden, at Krim ikke hører til Ukrajna).

Den omtales således i Wikipedia: Holodomor … also known as the Terror-Famine[6][7][8] or the Great Famine,[9] was a famine in Soviet Ukraine from 1932 to 1933 that killed millions of Ukrainians. The term “Holodomor” emphasises the famine’s man-made nature and alleged intentional aspects such as rejection of outside aid, confiscation of all household foodstuffs and restriction of population movement.

Hagerup Atlas, udgivet i 1935 – kort hedder Øst Europa (i to ord)
Politikens Forlag, Historisk Atlas – geopolitisk historie forstås bedre, når der er kort, som viser landegrænser — men et styre har ikke altid kontrol over alle landopdelingerne, og kultur-historien er jo totalt ladt i stikken – og den er måske den væsentligste

Mere om Holodomor:

Since 2006, the Holodomor has been recognized by Ukraine[12] alongside 15 other countries as a genocide against the Ukrainian people carried out by the Soviet government.[13]

Causes

Main article: Causes of the Holodomor

The overlying causes for the famine are still disputed.

Causes of the Holodomor

From Wikipedia, the free encyclopedia

The causes of the Holodomor, the famine that ravaged Soviet Ukraine during 1932 and 1933, resulting in the death of around 3–5 million people, are the subject of scholarly and political debate, such as the Holodomor genocide question. Some historians believe the famine was the unintended consequence of problems arising from Soviet agricultural collectivization implemented to support the program of rapid industrialization in the Soviet Union in under Joseph Stalin. Other historians believe policies were intentionally designed to cause the famine.[1][2][3][4] Some of them suggest that the famine may fall under the legal definition of genocide.[3][4][5][6][7]

Written by Donald

Monday, April 4, 2022 at 11:11 GMT+0000

Bare lige en kort bemærkning

100,000 flygtninge, så kan man ikke opretholde det samme velfærdsniveau, siger regeringen ved Minister Tesfaye.

Hver gang jeg hører det, tænker jeg “der var 250,000 tyske flygtninge fra Østeuropa i januar 1945, da det var værst”. Wikipedia skriver: Mellem den 11. februar og 5. maj 1945 blev omkring 238.000 tyskere, fortrinsvis fra Østpreussen, Pommern og De baltiske lande evakueret over Østersøen til det besatte Danmark. Der kom også yderligere omkring 23.000 såkaldte allierede flygtninge …

Andre siger, der mangler arbejdskraft.

Hver gang jeg hører det, tænker jeg “Ukrainerne har allerede organiseret undervisning, skolegang, madlavning og/eller fællesspisning, så hvis vi blot kan sørge for tålelige boligforhold, så må det da være en fordel for DK at få dækket mangelen på arbejdskraft?

Andre siger at børnene jo ikke kan forstå dansk.

Hver gang jeg hører det, tænker jeg at det rige, dejlige danske sprog faktisk heller ikke har det for godt, når både høj og lav trækker ordene sammen, så jeg ikke kan forstå hvad de siger: “Ukrinerne har uddannelse, det er fortrinsvis byboer, som er kommet til Danmark.” – Ukrinere? Somme tider prøver min hjerne at kompensere for utydelig Dansk udtale med helt vanvittige resultater.

Er jeg bare et brokkehovede?

Måske kan Ukrainske børn få danskerne til at tale tydeligere?

Written by Donald

Saturday, April 2, 2022 at 23:59 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

En MSNBC video fra de russisk-dominerede områder

De står og råber ad russiske hær-enheder i lastbil (markeret med Z) som er ved at forlade området. Det er en stor sejr for Ukrainerne.

Find på kortet Kherson (Richard Engel, korrespondenten, udtaler det “herson” med tydeligt lidt hæst ‘h’)

Men alle fornuftige militæranalytikere ved, at hvis Putin bliver desperat for at få en gevinst, så vil myrderierne på civilbefolkningen fortsætte. Det er ikke nok at foreholde præsidenten at hans ordrer er krigsforbrydelser.

Som der var én iagttager, der sagde, det kan godt være at Putin tror på sine egne løgne nu (og at han iøvrigt lider af mangel på ærlige informationer).

Her er dagens kort fra Politiken. Militæranalytikere mener at positionerne i nord står stille fordi forsyningslinierne ikke er sikre for de russiske tropper – det er lange tynde linier, som kan angribes fra siden. Der er heller ikke jernbanetransport mulig, banerne er saboterede og der er ikke spor fra Belarus til Kiyev.

Kyiv!? Kiyev er bedre til at angive lyden, udtalen. Ja jeg ved godt jeg vender stavningen om – hvordan skal man dog udtale Kiyv, når man er dansker eller engelsk-talende, min kæphest, indfør bare nogenlunde énsartet lydsystem for sprogene, gerne ud fra italiensk, det reneste, mest logiske sprog.

Written by Donald

Thursday, March 24, 2022 at 0:06 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Gammelrussisk — Hvad ?

Den udgave er som sagt fra 1960, men er skrevet i 1908 af P.Munch, revideret mange gange, 13.Udgave ved Aksel Strehle i 1960. Kapitlerne efter 1908 er derfor skrevet senere; der er 20 sider om WW2 og lidt om 1945-50.

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/peter-munch-1870-1948/

Peter Munch, 1870-1948

Dansk politiker og historiker; en af de mest markante og omstridte skikkelser i dansk politik i det 20. århundrede. P. Munch var født i Redsted på Mors og uddannet cand. mag. i historie, fransk og latin fra Københavns Universitet i 1895. Blev i 1900 dr. phil. Medstifter af Det radikale Venstre i 1905 og medlem af Folketinget for partiet fra 1909 til 1945. Indenrigsminister 1909-10, forsvarsminister 1913-20, udenrigsminister 1929-40.

https://da.wikipedia.org/wiki/P._Munch ::

I 1909 havde han under folketingsdebatten om Forsvarets fremtidige ordning stærkt hævdet, at et udbrud af en krig i Europa var usandsynligt under datidens høje kulturelle udvikling, og at det derfor ikke var værd at ofre store summer på militære formål. Alligevel viste han som forsvarsminister stor velvillighed overfor værnene, både til finansieringen af en talrig sikringsstyrke og til udvidelsen af Københavns Befæstning. Efter udbruddet af 1. verdenskrig fik Danmark den 5. august 1914 en tysk forespørgsel om mineudlægning i Storebælt. Munch var af den opfattelse, at mineudlægningen måtte foretages af Danmark for at fastholde vores neutralitet, men kunne ikke støtte den militære ledelses ønske om at møde et eventuelt angreb med “alle til rådighed stående midler.[9]. Efter et dramatisk forhandlingsforløb blev den tyske mineudlægning besluttet med støtte fra kongen, Christian 10., som i en fortrolig meddelelse til en engelsk gesandt forklarede det danske skridt, og den engelske regering lod herefter dette passere, muligvis fordi adgangen til Østersøen ikke indgik i den engelske flådes strategi.

Udgivelser:

Lærebøger i Verdenshistorie (1907—08, 4. Udg. 1916—19), i Samfundskundskab (1902, 8. Udg. 1917)

Written by Donald

Tuesday, March 22, 2022 at 11:36 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with