Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for the ‘Vandbyggeri’ Category

Grusbunker på land for at stoppe nedbrydning af cement-glacis

leave a comment »

Igen en spadseretur i gråvejr – som modtræk kommer her en billedmanipulation!

Der promeneres trods gråvejr

Svaner i det uendelige rum

Cement-barrieren, som blev skyllet væk for et par år siden er bygget lavere end den gamle mur, og ved alm. højvande og pålandsvind skyller bølgesprøjt op på vejen – det var sprøjt, som underminerede vejen for et par år siden så et stykke af vejen brækkede af

Fra denne vinkel kan man bedre se at kommunen igen har dynget sten op på stranden op ad muren, så de høje bølger forhåbentlig ikke sprøjter så meget! I stedet burde man bygge en mole, som den fiskerne byggede for 80 år siden – eller lægge sten ud som bølgebryder
Det skal fotograferes ved stormvejr

Advertisements

Written by Donald

Saturday, January 20, 2018 at 22:00 UTC

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with , ,

Hvad er grænserne for retssystemet?

with 4 comments

En gravsten på Vejby Kirkegård fortæller at Birthe Lundquist døde for 2 år siden

Det er med vilie at jeg ikke skriver “grænserne for retfærdighed”. Retssystemet er den myndighed, som sammen med politiet kan bruge vold som middel til at få orden i samfundet. Man ser på det med andre øjne i dag end dengang indespærring var ren hævn. Men dette skal ikke være retshistorie, begyndende med tughuse, forbedringsanstalter og fortsættende med kriminalforsorgen i dag.

Næ, dette er en lille spekulation over, hvad retsvæsenet kan klare, hvis det bliver udsultet, overanstrengt, hvis sagsomkostningerne stiger, hvis lovene og politikerne er uklare osv. – og det er ud fra et exempel.

Birthe Lundquist var ved at komme galt afsted, da hun et år før jeg kom til Vejby nævnte på andels-vandværkets generalforsamling, at der måske var forurening og sygdomsfremkaldende stoffer i vandet. Der blev kastet med stole efter hende, forklarede formanden mig det efterfølgende år.

Den form for reaktion er naturligvis uhørt. Uden at gå i detailler kan jeg opsummere at vandværket vistnok i 2014 kunne afslutte det sagsanlæg, som Lundquist havde anlagt, og at det kostede vandværket en million til sagfører og at det også kostede noget at få lavet en rapport om vandforsyningens grundlag på det tidspunkt, som klagen var indgivet. Fru Lundquist mente at hendes mand havde fået kræft pga. vandet. Han arbejdede med industrilakering og dermed med giftige stoffer. Hun havde søgt om støtte, og bl.a. tidligere FDB direktør Bjarne Møgelhøj havde støttet med penge.

Som generel konklusion kan man sige, at en almindelig mand, som oplever overgreb, ikke har en chance i retsvæsenet uden at få bevilget fri proces. Kan det overhovedet gøres bedre? Kan det blive anderledes?

Måske har jeg smidt referaterne fra vandværks-generalforsamlingerne væk – senere vil jeg søge en gang extra.

Written by Donald

Thursday, January 18, 2018 at 13:36 UTC

Posted in Blogosofi, Vandbyggeri

Tagged with ,

Lidt mere om kystsikring

with 6 comments

Som man kan se på indlægget om Fynske Øhav versus Kattegat og Nordsjællands Kyst

På tur i dag fik jeg lidt mere at vide om planerne for kystsikring her ved Tisvilde Hegn Strandparkering. Jeg mødte en mand, som har boet dér i 20 år efter at han kom fra Chile, som har en Stillehavskyst på 5000 km. plus alle udsving, fjorde, halvøer osv. Der laver man kystsikring med cementblokke (X-blocks og lignende) som lægges en kilometer ude, under vandoverfladen, så bølgerne mister lidt af kraften, fortalte han. Så samler der sig sand inde bagved. Desværre kommer der også hestehuller, så man skal have advarsler og snore mv. for at sikre folk på de populære badestrande.

Molen i Tisvildeleje havde også tidligere en træbro, men når det stormede, kastede bølgerne sten op på broen og den blev smadret. Man ser rester af den gamle bro på første billede.

Opslag på Tisvilde Hegn Strandparkering om arbejdet på Tisvildeleje Mole

Forstørret, så man kan læse texten: Tisvildelejes eksisterende mole står til renovering. Udover renovering vil der blive etableret en træbro, med rekreative formål, på indersiden af molen (noget af texten er uskarp pga. regndråber – Det regnede skomagerdrenge 1/1, men jeg trængte alligevel til en tur

Written by Donald

Tuesday, January 2, 2018 at 21:21 UTC

Posted in Blogosofi, Hav, Vandbyggeri

Tagged with

Kystbeskyttelse ved Naturrum Tisvildeleje

with 2 comments

Entreprenøren har hentet store fyrrestammer, – mon de skal bruges til en mole eller mon det er til høfder med brohoveder?

De store fyrrestammer har en fascinerende historie at fortælle –

Flere meget store fyrrestammer

Også her har Bodil og Allan og efterfølgende års storme flyttet sandet indad – her har klitterne lejret sig på den asfalterede promenade, som blev anlagt vistnok 2013

Written by Donald

Tuesday, December 19, 2017 at 17:04 UTC

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with ,

Havgus og sandflugt

with 20 comments

Kan man overhovedet lave effektiv kystbeskyttelse, når der er en grænse for hvor høje barrierne må være? Det tror jeg ikke man kan.

De mennesker, jeg har mødt, synes det vil “ødelægge” den smukke kyst hvis man fik lov at lave store moler, eller stenrev, barrierer med X-Blokke, hvor vand kan komme mellem stenblokkene, så vandets inerti får lov at løbe ud i sandet.

Men det er den eneste effektive måde, siger de i England, Holland og Frankrig, hvor de selvfølgelig har samme slags problemer med Atlanten, der slår imod sandstrande.

Vinden var moderat kuling – Sandet fyger alligevel rundt om bilerne – hvis man bliver holdende længe nok vil den vel blive sandblæst, bilen
Bemærk at det ikke er storm – det er stærk vind, ca.10 m/sec + vindstød måske på 14 m/sec

Der er nu bevilget penge til kystsikring – når man lige har bygget et fint naturhus, ville det jo også være synd hvis det blev skyllet i havet

Sandet når helt op til skovbrynet – Sandet fra stranden er blæst op hertil og har lagt sig i læ af baghjulet

Havgus i modlys –

Stiv kuling, 14-19 m/sec er højere vindhastighed end her, her anslåes vinden til 10-12 m/sec; vores borgervejr målestationer er indlands og advarer mod målinger af vind – de måler alt for lave hastigheder, i dag 7 m/sec med spidser på 11 m/sec

Written by Donald

Saturday, December 9, 2017 at 20:56 UTC

Posted in Hav, Vandbyggeri

Tagged with

Hvor meget vil grundejerforeningen ofre?

Det er et smukt sted og mange går tur her

Dette emne nærmer sig politisk snak, men da jeg er fanget som kasserer (foreløbig kun, håber jeg) tænker jeg denne slags tanker, når jeg går en lille tur. Her ses mosen i vores grønne område, smukt sted somme tider med ænder, og klart nok skal sådan en anordning have afløb og helst sådan at når det øser ned, så løber vandet væk.

Men når det er vådt, vokser græs som bekendt uanset om det er frugtbar jord, grus, flisermellemrum, whatever. Skal man så sprøjte for at planter ikke “æder fliserne” eller er den samlede udgift mindre, hvis man lader dem gå til og så reparerer igen? D.v.s. lægger fliser påny?

Eller vil man betale for at det ser pænt ud? Er man imod sprøjtning? Skal en mand med traktor feje med metalbørste (og derved fjerne de dele af planterne, som er over jorden)?

Det må jeg spørge de andre i Grundejerforeningen om.

Stibelægningen, såkaldte S-fliser, er repareret for nylig, men er igen ved at blive erobret af planter

Written by Donald

Friday, August 4, 2017 at 17:59 UTC

Posted in Vandbyggeri

Tagged with , , ,

Har der været oversvømmelse, spurgte hun

Hvordan kunne nogen finde på at bygge en mur ned i vandet. Det har jeg ofte spurgt mig selv om – billeder af dykkere med mørtel og mursten virker ikke realistiske. Jeg stod på broen ud til holmen med det store tårn, springvandet og slottet, og filosoferede over, hvordan man gennem tiderne har båret sig ad med at bygge huse i vand – fx. Venedig, Slotsholmen i København uden sammenligning iøvrigt, – da en familie med en lille pige kommer forbi og pigen kigger samme retning som jeg og spørger: “Har der været oversvømmelse?” Ingen af de voksne reagerer, så hun spørger igen: “Mor, har der været oversvømmelse?”

Stadig ingen reaktion, og da hun er ved at forsvinde udenfor talevidde siger jeg så tydeligt jeg kan “Nej – ikke oversvømmelse”. Hun kigger måbende på mig. Jeg håber hun forstår. Men jeg ærgrer mig over at jeg ikke tilføjede: “De reparerer forneden!” Mon hun nu går og tror at de måske alligevel havde oversvømmelse og kanalvandet ville forsvinde igen?

Som barn så jeg jo mure i vand i København, Frederiksholms Kanal (Slotsholmen) osv. men dér kunne man da trods alt forestille sig, at man lagde en masse sten og grus og palisader ved kanalernes munding, hvorefter man pumpede – formentlig med okse- eller hestetrukne spil omkring “vandsnegle” eller bare tov med kar. Det må have været en imponerende teknik i alle årene fra man begyndte på det – måske omkring 1500, måske før – til i dag, hvor man bare bestiller en entrepreneur til at banke stålspunser ned med en dertil indrettet én-mands-betjent kran-hammer-pram.

Written by Donald

Wednesday, August 2, 2017 at 8:43 UTC

Posted in Vandbyggeri

Tagged with