Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for the ‘Byggeri’ Category

Idræt for alle størrelser

Hvad mon det er? Idrætsforeningen har efterhånden taget mere og mere i brug af den store eng (meget fugtigt græsområde) mellem Idrætshuset og Idrætshallen. Det er en del af den kommunale sundhedsplan at gøre det let for unge og gamle at motionere på alle måder, så der er noget for enhver.

Jeg tror dette skal forestille en klatreklippe og jeg tror at næste gang jeg kommer forbi vil der være små håndtag, eller ting, som hænder og fingre kan holde fast i.

Har du nogensinde tænkt på hvor meget vi belaster vores fingre?

Er det sundt at hænge i fingre og arme?

Det er altid godt at gå en tur heromkring, smukt og varieret, og der sker noget hele tiden, dog ikke sådan at forstå at man kan opleve alting, der mangler selvfølgelig gode restauranter, teater, kunst og kultur, men her er natur, motion, skole og socialcenter, butikker og værksteder.

Written by Donald

Saturday, January 29, 2022 at 18:16 GMT+0000

Posted in Byggeri, Foto

Tagged with

Der er mindst fire møller med vinger i Nordsjælland

… og den ene ligger i Melby (det er næsten for godt et navn, ikke?)

De to andre er Ramløse ved Arresø og Karlebo ved Hillerød. Og så er der en stubmølle ved Helsinge: Pibe Mølle. Det er frivillige, som holder dem vedlige og det koster tid og penge. Storm som den, der skulle komme i morgen, kan koste vinger.

Der må være nogle flere møller end de fire.

Hvorfor kan jeg huske en møllemand, som fik os børnehavebørn på besøg, og som viste at møllen kunne køre rundt, men han var skrækslagen for de her børn, de måtte ikke komme hen i nærheden af de store træ-tandhjul, for så kunne fingrene ryge af.

Jeg har ikke været god til at passe på fingre, men har heldigvis alle sammen tilbage … endnu.

Written by Donald

Friday, January 28, 2022 at 0:28 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with ,

Jurastudiets sammensætning

Billedet viser et skur på Stejlepladsen ved Tisvildeleje. Der var erhvervsfiskeri fra kysten frem til 1980, dog kun tre fiskere de sidste år. Det er klart at trawl og moderne fangstmetoder totalt umuliggjorde kystfiskeri som erhverv (med mindre man tæller halvtidsfiskere/fuskere med i dag, er der ikke ret meget kystfiskeri af konsumfisk, eller hvad?)

Men hvem ejede så stejlepladsen? Hvem ejede kyst-engene længere henne? sådan nogle spørgsmål ligner det, vi slås med i dag – hvem ejer stierne omkring Vejby? Er de matrikulerede? Er det bare “hævd”? Hvordan laver man en landevej – sådan, ejerskabsmæssigt set – hvordan skal jord til fælles brug betales?

Er der en consensus om, hvad Jura er? Er det udenadslære om love og regler? er det måske også et studium, som graver ned i sprogets mekanismer?

Det samme kan man spørge om vedrørende andre fag. Ved vi egentlig nok til at kunne sige, at en, der har studeret musikvidenskab ikke ved noget om fysik? Hvad med akustik? Hvad med musikhistorie versus politisk historie? Hvad ved man om kombinatorik, når man har studeret musikteori?

(Du kan nok gætte at jeg har været udsat for nogle trakasserier, det er længe siden, men jeg føler hele tiden at det er min pligt at bringe overvejelser og erfaringer videre – og denne private platform er jo en glimrende forpost.)

Jeg havde engang en idé om at det ville være godt for mig at have jura som et levebrød og musik som en hobby. Jeg blev ikke ligefrem støttet af min familie, men det samme gjaldt jo, da jeg ville studere violinspil og måske kunne opnå en orkesterplads –

Jeg elsker min familie, men lad mig forklare på denne måde: Da jeg første gang optrådte med musik var min familie ikke tilstede for at heppe. Heller ikke anden gang … eller n+1 gang. Engang da jeg var ved at opgive det hele spurgte en kollegianer hvordan det kunne være at min familie aldrig havde været til den teaterforestilling, hvor jeg spillede (og den blev optaget til TV) osvosv.

På samme måde med Jura-studiet – ingen opmuntring eller diskussion af de elementære spørgsmål, som fx. at de gamle konger fik deres værdighed blandt andet ved kloge afgørelser af tvister mellem mennesker. De ældste Romerske love handler om ejendomsret, hvor skal skellet være. Der er naturlige grænser, men vandløb kan flytte sig – og hvor er ejendomsretten til vandet, hvis man laver vandmøller?

I Femmøller var det Overmøllen, som kunne drille de andre fire møller ved at lukke for vandet, så mølledammen blev større. Da min barndomsfamilie besøgte Femmøller i ca. 1957 var der stadig møllehjul og de gamle opstemnings-brætter.

Jeg tjente rimeligt med penge på at undervise i musik, så da en advokat rådede mig fra at læse jura (formentlig fordi jeg virkede naiv, og tak for det) – så var det ikke et stort tab for mig.

Men i dag synes jeg at jura burde være et spændende studium i retsfilosofi, forvaltningsprincipper, ansvar, arveret, skatteret, og ikke bare udenadslære.

Written by Donald

Tuesday, January 18, 2022 at 22:01 GMT+0000

Posted in Brok, Byggeri

Tagged with ,

Nej hvor pinligt – bilen ville ikke starte

Da jeg kom tilbage efter en god spadseretur var det idéen at køre hjem i varmen … Men bilen ville ikke starte

Nå men altså – der var sådan set strøm nok på bilen, sådan lød det, den roterede 4-5 gange, ingen tænding, så slukkede jeg og ventede lidt, prøvede igen 3 – 4 gange.

Sidste gang kunne jeg høre, at nu var der ikke batteri-kapacitet nok til at blive ved (sejg-start) så jeg stoppede igen og ventede.

Sidste forsøg: Intet skete, og nu kunne batteriet kun trækket den to – tre omdrejninger. Uret slog fra – tegn på at batteriet er overbelastet.

Så jeg ringede til Malte, han var i Birkerød – og så ringede jeg til Falck og undskyldte mange gange (man skal ikke misbruge sit abonnement!) Men det var OK.

Da der jo ville gå noget tid, gik jeg ud på en tur, op ad hovedgaden og ned ad en sti – Falck ville ringe 10 minutter før, så jeg kunne godt nå at komme tilbage.

Men han ringede først, da han var nede på Tisvildeleje Strandparkering (Skov-parkeringen) og så løb jeg tilbage. Den startede med det samme med den “booster” håndholdt batteri, som Falck har nu. Wow.

Han ventede med at køre, til han så mig køre væk, pænt af ham.

Hjemme satte jeg opladeren på og var iøvrigt helt kvæstet af kulde og motion — Men sikken en dejlig dag!

Written by Donald

Monday, January 17, 2022 at 23:52 GMT+0000

Posted in Byggeri, Skov og have

Tagged with ,

Nutidens gravearbejde vil være eftertidens oldtidsmindesmærker … eller hur

Hvordan vil resterne af vores civilisation se ud om 200 år? 500? 1000 år? 5000 år?

Det kommer selvfølgelig an på om “Moder Jord” har raset henover vores byggerier. Hvis man er dygtig og har bygget godt, så kan en bygning med lidt vedligeholdelse klare flere tusinde år. Tænk “pyramider”, eller Græske Templer, det var godt nok nogle særlige byggerier, og der lå en viden bag, som vi mangler i dag.

Nu bliver jeg let nostalgisk, og erindringerne om stemningen ved Vejby Idrætsforenings græsbaner er en af mange smukke oplevelser, som jeg kan se bliver ændret nu – fra en natur-oplevelse til en manifestation af nutidens teknologiske tænkning: Kunstgræsbane anlagt henover de gamle baner – efter først at have gravet og regeret og lagt et lag grus, planeret, og så endelig, rulle et kunst-stof tæppe ud over det hele og lime det sammen mellem banerne.

Jeg ville ønske at jeg havde flere billeder af de stemninger, som betog mig før teknologien rullede ind, helst af samme sted i samme vinkler, men jeg kunne ikke finde bedre end de to her:

Det skal nok gå godt.

Written by Donald

Friday, January 7, 2022 at 13:07 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with

Observationer på en aftentur

Ud skal man. I det øjeblik vejrmeldingen lød “Ingen sol – skydække over det hele” brændte en solstråle ind gennem gardinerne. Det var dejligt og jeg skulle selvfølgelig bruge det gode vejr mens det var der.

Først gennem min egen lille have hvor mine øjne så de nøgne grene mod himlen så skarpt som havde jeg ikke fået grå stær. Det kan åbenbart ikke være så slemt endnu. Selv de mindste kviste stod knivskarpt mod de søde lammeskyer.

Udstykningen med 50-m² Statsstøtte-huse ligger på en bakkekam og skuer ud over Askemosen. De nye huse, nede på det gamle rangér terrain til Vejby Station ligger derimod på det, der var Vejby Å, og den løber jo over sine bredder, fordi afløbet til renseanlægget, som ligger på den anden side af stationen, åbenbart stopper til.

Klart nok har det lavere prioritet end så meget andet, skoler, vuggestuer, social hjælp, vejvedligehold, osv, men det medfører jo større og større skader, underminering af vejbelægninger mv hvis man ikke dræner.

På dette sted fik jeg for nogle år siden en snak med naboerne, han havde købt en pumpe, som kunne tømme oversvømmelsen (det sker hver vinter) og havde også kontakte kommunen. Han havde jo håbet at kunne plante smukke ting i sin have, men rødderne rådner, – undtagen for el og pil og det vil man jo ikke dyrke i sin prydhave.

Men den slags regnes for petitesser i kommunens prioritering af opgaver.

Written by Donald

Wednesday, January 5, 2022 at 13:31 GMT+0000

Posted in Naturpleje, Vandbyggeri

Tagged with ,

Der er så meget at se på

København er en venlig by, det var den, da jeg var barn, og endnu mere nu.

Løbehjulsbanen i Fælledparken er måske til idræts-løbehjul. På veje, fortove og cykelstier ser man el-løbehjul som med pæn fart flytter indehaveren fra et sted til et andet, uden trafikprop-stop. Så vidt jeg ved bør man have hjælm og knæbeskyttere på, men det er jo ikke alle, der har det.

Der bygges mange steder i København og på Frederiksberg; selv om man gerne vil acceptere tæt bebyggelse er det heldigvis ikke så slemt som tætheden i Brokvartererne dengang i midten af 1900-tallet, hvor der var 1. og 2. baggårde med 4-etages huse med 2-værelseslejligheder og lokum i gården.

Navnet “Riget” fra Trier’s TV-serie har åbenbart fået tag i både publikum og skilte-planlæggere: BørneRiget er et hospital for sjældne børnesygdomme.

Ved Opgang 4 var der kun elevatorer indendørs, ingen trappe lige ved hånden, men udenfor var der en børnetrappe.

Længst mod nord havde man revet nogle lavere bygninger ned, og var ifærd med at bygge nedad: Det ser ud til at der skal være parkeringskælder i to underjordiske etager. (Man husker at det var en mose, “Blegdammen”, så der skal drænes og fortløbende pumpes.)

Chauffeuren fra cementblanderen stod ud og skældte mig ud mens jeg var ved at tage et billede. Jeg gad ikke høre på ham, og forsvarede min grænseoverskridelse med at jeg jo ikke gik ret langt og bare skulle have et billede. Han blev ved, men så skældte jeg ham ud (det ligner mig ikke) og tog mit billede.

Vagten i porten hilste på mig med et smil, da jeg gik ud!

Written by Donald

Saturday, December 11, 2021 at 13:42 GMT+0000

Posted in Byggeri, Vandbyggeri

Tagged with ,

Kafka was here

Fiskehejren ved en lille dam i Fælledparken gad ikke flytte sig, da jeg kom – det lille egern til venstre på grenen sad ellers også i miden ved siden af Fiskehejren, men ville ikke være med i billedet

De skrev at jeg skulle afsætte en time til at finde parkeringsplads. Jeg overvejede at tage tog og/eller Metro og arrivere med bus det sidste stykke, men den nylige stigning i smitte-tal og lægernes advarsel om at jeg ville blive meget syg, hvis jeg fik en infektion, det bevirkede at jeg alligevel valgte at køre, og besluttede at jeg i værste fald kunne parkere et par steder på Frederiksberg, som jeg kender godt, og derefter tage en taxi.

Parkerings-app fra Euro-et-eller-andet eller hedder det Easy-Park kan vise, hvor der er parkeringshuse og gadeparkering, og det så da ikke så slemt ud. Jeg besluttede at prøve Øster Allé og så gå resten af vejen. Der var masser af pladser, rigtige parkeringspladser. Skiltene med max 1-times-parkering gælder kun hvis man parkerer i båse langs med fortovskanten; de andre pladser på den særlige parkeringsvej er uden tidsbegrænsning. Benyttes mod betaling, og det er ikke så galt i vore dages verden. (Jeg glemte at tage billeder af bilen på Øster Allé.)

Jeg gik – jeg synes ikke det var så langt, og den følelse af at kunne gå uden at alting gjorde ondt, det var virkelig en succes-oplevelse.

I parkeringshuset ved Rigshospitalet var der 4 frie pladser. Var det Pandemien, som igen havde sendt folk hjem, så der var god plads? Det ved jeg jo ikke.

Men da jeg så kom til Rigshospitalets bygninger var det, som overskriften siger, en oplevelse, der fik mig til at tænke på Kafka: De store huse får mig til at føle mig lille – og der er masser af byggeri og skilte med hvad man må og ikke må. Alt dette her ligner en slags magtdemonstration, og ikke desto mindre er det til ære for mig.

Wow.

Skulpturen i døren på Opgang 4, Juliane-Mariesvej nr. 8 (gid de dog kunne synkronisere de to tal) må være lavet af den kommercielle billedhugger/kunstner, som også har lavet den berømte friheds-skulptur i Hong Kong: Danish artist Jens Galschiot.

Hvordan skal den så tolkes, metalmoderen med en computer, der viser et ultraLyd scan af et foster i en livmoder? hvad udtrykker kunstneren her? Jeg synes det kan misforstås i retning af at nu har vi dig i computeren, og resten af dit liv kan vi nu følge dig på skærmen …

Written by Donald

Friday, December 10, 2021 at 16:46 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with ,

Balkoner og gesimser …

… kvist og portal er nok til at denne bygning ikke indgyder associationer til Kafka

Svenske tage — nej, Svenska tak:

Hov overskriften kunne lede tanken hen på Tage Erlander – den stabile, dygtige statsminister gennem 23 år fra 1946 til 1969. (Dengang var det nemt at huske hvem der var statsminister! Hvad hedder de nuværende?)

Prøv at se de kvistvinduer! Med græske tempelsøjler og krummelurer!

Men nej, der står selvfølgelig roofs. Tak på svensk. Nej ikke tack!

Gid man kunne syncronisere sprogene lidt bedre.

Det var Mona Nielsen fra Göteborg, som for måske 10 år siden lavede en serie billeder af de mest fantastifulde, stilfulde, komplicerede tage i Göteborg. Jeg faldt bagover af beundring for de flotte former.

Billederne her er fra Stortorget i Helsingborg, hvor jeg forleden på vej til tandlægen faldt i svime over de … de mange penge, der må være brugt for at få denne bygning (“Mollberg’s Hotel”) til at se fornem ud.

Written by Donald

Wednesday, December 8, 2021 at 11:44 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with

Julestemning på Helsingborg – tur

Selv om jeg ikke har det godt med julehygge, så blev jeg taget af julestemningen på færgen og i Helsingborg. Det er smukt. Det smukkeste var dog de små Jacobsstiger i vinduet på den fredede bygning overfor tandlægehuset (som også er fredet! det var en 1800-tals “skjortefabrik”!)

Written by Donald

Monday, December 6, 2021 at 6:15 GMT+0000

Posted in Cityscape

Tagged with

Moderniseret station – til boliger

Vores lokale politiker roste hvor pænt den gamle station er blevet moderniseet, bygget om til lejligheder. Alt undtagen murstenene er nyt: Tag, vinduer, indretning. Den gamle indgang til ventesalen var forlængst sømmet til (boardet op). Grafitti hærgede murene og onde mennesker havde smadret ruder med sten, som om det var det muntre køkken.

Somme tider tænker jeg “var det fordi man ønskede at argumentere for en tilladelse til ombygning?” — men jeg forlader hurtigt den tanke og slår mig til tåls med at jeg heldigvis aldrig møder ødelæggelseslystne mennesker, der synes det er sjovt at skamfere gamle huse.

Og desuden ved jeg jo også at jeg er lidt romantisk, sådan som så mange mennesker kan være det; en erindring om en sommerdag på Vejby Station kan understrege det:

Stationen var åben dengang; billetsalg og postkontor fungerede med enkelt bemanding. Stationsforstanderboligen var beboet, og det var vel beboeren dér som havde en extra tjans med at passe billetkontoret og melde over højtaleren, om toget var forsinket. Posvæsenet havde et pakhus, som stadig fungerede, ikke stort, men der var plads til hvad området havde brug for, og postbiler i to størrelser blev brugt hver dag til at køre tingene ud. På den vestlige side var der stynede popler, og hvis man ikke vidste bedre, så var det taget ud af “Livets Gang i Lidenlund”, den søde tegne-serie fra Politikens bagsider.

Der var ventesal, så man kunne gå indenfor i frostvejr, men det var sommer, og folk stod og ventede på at toget skulle ankomme, og just som jeg kom for at hente en pakke, trillede toget ind og en snes glade sommergæster steg ud af vognene. En dame hilste på én, der åbenbart kom for at hente hende, og sagde højt — meget højt, så jeg kunne høre det selv om jeg gik flere meter væk — Hvor er det et dejligt sted, det er ligesom i gamle dage, den stemning af at være kommet ud fra byens greb og være i et sommerland. Og se på stakittet og de stynede piletræer, og æbletræerne i stationsforstanderens have! Det er bare så dejligt!”

Gengivet (eller rettere gendigtet) efter hukommelsen.

Men det er selvfølgelig ikke muligt at bevare en station blot for at hjælpe de nostalgiske følelser hos en byboer, der kun sjældent så andet end brosten på jorden.

Written by Donald

Saturday, December 4, 2021 at 11:38 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with ,

Det er en kold tid

Bare lidt indtryk fra ugen der ikke er gået endnu

Sean Carroll forklarer om tiden og ensretning: Hvordan kan det være at vi altid siger “her skal du se et billede af hvordan byen så ud før i tiden …”

Der *er* jo dog firmaer (arkitekter) som specialiserer sig i at lave billeder af hvordan byen ser ud i fremtiden.

Men Sean Carroll er ærlig i sine mange formidlende foredrag, og siger blandt andet at vores viden om “Big Bang” selvfølgelig er tilbageskrivninger, – beregnede, kvalificerede gæt, men dog gæt.

Og det samme gælder vores viden om elementær-partikler.

Vi støder protoner sammen med stor energi og håber, at der kommer en Higg’s Boson ud af det. Det svarer ikke til at støde to Timex ure sammen og håbe at der kommer et Rolex ud af det!

Written by Donald

Thursday, December 2, 2021 at 12:54 GMT+0000

Posted in Cityscape, Vejr

Tagged with ,