Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Vigtigst v Supreme Court + Roe + helbred?

Skal man diskutere jura eller etik, værdier eller politik eller strategi for at forstå hvordan dette kunne ske?

Advertisement

Written by Donald

Monday, June 27, 2022 at 6:04 GMT+0000

Posted in Brok, Ord

Tagged with

11 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Undskyld mig, men: kan man diskutere sig frem til en forståelse af hændelser? Det kræver vist, at man først bliver enige om præmisserne. Og der er vi milelangt fra amerikanerne, som har, i mine øjne, temmeligt underlige forudsætninger: hvordan kan man som dommer i højesteret først tages i ed på den forudsætning, at man respekterer præcedens, og derefter ved første givne lejlighed underkende en retskendelse i samme højesteret?
  Der er åbenbart så meget elastik i den amerikanske lovgivning, så man bare kan sætte sig ned og vente på, at 2-3 dommere døer, og så kan vi få omgjort dommen, og så kører det, som det plejer.
  På samme måde har jeg aldrig rigtigt forstået amerikanernes opfattelse af fri abort. Som jordemor-aspirant og stud.med har det altid været min faste overbevisning, at abort er den absolut allersidste udvej af problemet med en utilsigtet graviditet, ikke fast led i familieplanlægning, endsige et præventivt middel: hvis sexual-undervisningen gennemføres efter alle kunstens regler, vil der stort set kun være behov for abort ved voldtægt, incest, sygdom, herunder psykiske, ved mor eller foster.
  Men nu lader det til, at man vil gå videre og forbyde præventive midler, ja, endda ophæve retten til ægteskab mellem “folk af forskellig race”. Det hævdes at Clarence Thomas, der er sort, men gift med en hvid kvinde, går ind herfor. Det må være et ualmindeligt ondsindet rygte.
  Hvorom altring er: når jeg hører råbe-kor ved amerikanske demonstrationer, lyder det , sammenlagt, som om de råber:” What do we want?” “We don’t know!!” “When do we want it???” “NOW!!!!”

  AagePK

  Monday, June 27, 2022 at 7:48 GMT+0000

  • Jeg ved ikke om jeg skal undskylde de sproglige utydeligheder, jeg har skrevet den sidste ugestid, min onkel sagde at jeg undskyldte for meget. (Både at jeg undskyldte “for for meget” og at jeg undskyldte “for meget == for ofte”.)

   Indlægget ovenfor blev skrevet på Stevns Klint mens jeg ventede på de to motionister,der gik fra Holtug til Stevns Fyr, og videre til Rødvig. Det kom sig af at vi alle sammen var kede af nyheden om at US Højesteret (Supreme Court Of The United States, SCOTUS) har underkendt det grundlag, som ligger bag den ofte nævnte sag “Roe versus Wade” (Roe v).

   Åbenbar havde en nyhed om at denne SCOTUS havde begrundet en afgørelsen med at forfatningen nævner gravide kvinder (eller noget i den retning, jeg vil ikke dykke ned i detailler) som bevis for at gravide kvinder ikke har ret til at bestemmer over deres egen krop, fordi et foster er et liv som skal beskyttes.

   Det er klart ubehageligt at tænke på en abort i 9. måned, men det, der er kernen her, er jo at SCOTUS ser kvindekroppen som en rugemaskine og ikke som et menneske.

   Når man vil tale om den slags ting er det klart at formuleringerne er afgørende for at man kan forstå hinanden, – det var derfor jeg skrev “diskutere jura eller etik”.

   Det er selvfølgelig begge dele, der er på spil her, men rent juridisk er det, der er sket, en ændring af en præcedens, noget, som i UK og mange andre lande betragtes som have samme vægt som en lov.

   Og det er jo netop det, du skriver.

   Mit gæt er derfor at kongressen vil ændre på den myndighed, som SCOTUS i dag besidder.

   En anden mulighed er at de tre dommere, som under ed har sagt at de respekterer præcedens, bliver fældet for at lyve under ed.

   For en gangs skyld har jeg stor respekt for demonstranterne, som gik til Højesteret med højrøstede krav om respekt for kvinders liv og helbred, og retten til at bestemme over egen krop.

   Mit gæt er at der ikke vil blive ændret på SCOTUS før om et par år. Med den sneglefart, som Kongressen har i høring om attentat-forsøget 6. Januar 2020, tror jeg ikke at vi vil se effektivt udøvende magtanvendelse førend Trump er i exil.

   Donald

   Tuesday, June 28, 2022 at 10:19 GMT+0000

   • Nej, i mine øjne ser SCOTUS en gravid kvinde som et voksent menneske, der må tage ansvar for sine handlinger, og som skal støttes heri.
    Og så kommer undtagelserne: voldtægt, incest, sygdom, herunder åbenbare, latente, fysiske eller psykiske hos såvel moderen som fosteret.
    Men possækkerne, de (ekvi-)woke kvinder, vil have i både pose og sæk, den søde kløe, men ikke den sure svie. De er vant til at få, hvad de peger på, og til at skifte mening hvert femte minut. Man har helt glemt at lære dem, at hvert valg medfører mindst ét fravalg, og hvert skift i valg koster. Jeg har kørt for mange fostre på forbrændingen. Man vælger den “nemme” løsning og glemmer fuldstændigt, at der sker ufatteligt mange hormonelle, og derved såvel fysiske som psykiske forandringer i en kvindekrop, hvadenten hun føder eller aborterer. Så er hun sund og rask, og er der ikke tale om voldtægt, incest, eller latent fare for kvinde eller foster, skal hun støttes i gennemførelse, senest efter den margin, vi har sat i Danmark efter lange og grundige undersøgelser.
    Og det forudsætter, som jeg også anfører, at sexual-vejledningen i skolen tages alvorligt. Og det er her, det først svigt sker: mange unge piger anede ikke, at deres hyrdestund kunne medføre graviditet. Fordi visse stater forbyder undervisningen! Herhjemme havde vi Mødrehjælpen, der på et tidspunkt mente, at nu kørte folkeskolen på skinner, og så nedlagde de sig: det var en stor fejl, og nu kæmper de for at komme på sporet igen.
    Min første anke, mht om at diskutere sig frem til en forståelse går på, at vi har fakta, disse kan ikke forståes, de er, som de er, men de kan sættes ind i en sammenhæng. Det var jo det, der var problemet med Trump, anti-vaxxers og mange andre: de tog sig retten til at have egne fakta, endda offentligt:” We have our own facts!”, såvidt jeg husker.

    AagePK

    Wednesday, June 29, 2022 at 10:08 GMT+0000

    • Det er åbenbart ikke alment kendt at juridisk-tekniske måde dommen eller beslutningen er foretaget medfører at de undtagelseskategorier, som du nævner, ikke vil være gyldige grunde til abort.

     Det er derfor sagen er alvorlig. Vores døtre ville kunne fængsles, hvis de efter en voldtægt søgte om arbort. Man vil kunne tvinge kvinder til at bære et foster, der er resultat af incest.

     Og det forekommer faktisk.

     Donald

     Wednesday, June 29, 2022 at 10:36 GMT+0000

     • Jo, det er almindeligt kendt. Derfor skriver jeg jo: I mine øjne…”
      Problemet med den nuværende Højesterets dom omgøres den, der i sin tid fastslog, at man godt kunne læse Forfatningen således, at der fandtes en forfatningsgivende ret til fri abort i alle stater. Det gør der så ikke mere: nu må hver enkel stat lovgive, som flertallet bestemmer.
      Det udnytter visse stater så til at sløjfe denne ret, medens andre stater fastholder den. Og endnu værre: udvider forbudet mod abort til også at gælde graviditeter via voldtægt og incest. Hvilket burde kunne sætte disse staters guvernører i spjældet for at støtte voldtægtsmænds ret til at avle børn med deres ofre.
      Så selvfølgeligt SKAL der være adgang til abort, og er det endnu, da staterne endnu ikke har vedtaget forbudet. Og hvis abort-tilhængerne agerer klogt, vil de ved næste valg kunne få flertal i lokal-parlamenterne, og ved midtvejsvalget få demokratisk flertal i Kongressen. Der ville de så kunne indføre fælles ret i hele USA. Det har Trump, iflg tv2 allerede givet udtryk for kunne være resultatet. Og dermed formindske hans chancer for genopstilling ved næste valg.
      Og der er også røster fremme mht at rejse retssag mod visse højesteretsdommere for mened, De svor en ed på at følge præcedens, den ed har de brudt, og derfor ligger en rigsretssag lige til højre-benet.

      AagePK

      Thursday, June 30, 2022 at 7:00 GMT+0000

      • Men da det nu er almindelig kendt, så må det også være kendt for SCOTUS at de ved at lave denne vedtagelse åbner for en lavine af ting, som de ikke udtrykkeligt har sagt skulle være undtagelser.

       Jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle være et føderalt anliggende. Jeg hørte Anne Libak tale om at denne vedtagelse styrker demokratiet ved at lægge beslutninger ud lokalt, men sådan som vi har fået både stemmetal og politiske strømninger oplyst, så er det ikke det, der var meningen med den (“ulovlige”) omstødelse af en tidligere afgørelse.

       Det er kun en “overfladisk betragtning”, som kan se noget “demokratisk” eller ædelt formål med denne afgørelse, og som du siger det er almindelig kendt.

       Ja man burde kunne sætte evt. lovgivere, som udnytter den SCOTUS udtalelse eller omstødelse til at gennemtvinge et graviditetsforløb.

       Selvfølgelig SKAL der være adgang til abort (det er der vist nogle amerikanere, som ikke mener – vi hørte jo i TV avisen noget “vox populi” sige at de jo bare kunne bruge kondom, som om det kun handler om sløsede pars adgang til abort.)

       Jeg tror ikke der bliver rejst retssag mod de højesteretsdommere inden det politiske klima har ændret sig, men hvis det lykkes at få et demokratisk flertal i både senat og kongres + nogle af de værste Trumpister ikke bliver genvalgt, ja, så vil der ske mere. Måske et par dommere trækker sig tilbage; måske en retssag får dem til at ændre kurs (med den begrundelse at selv om man lægger abort-lovgivning ud til lokalstater, så vil den føderale domstol støtte visse undtagelser osv.).

       Donald

       Thursday, June 30, 2022 at 13:36 GMT+0000

       • I Danmark har vi, udover den færdige lovtekst, adgang til lovgivernes bemærkninger og historikken omkring lovens tilblivelse, hvilket skal hjælpe på fortolkningen i påkommende tilfælde. Men i den amerikanske forfatningsdomstol sidder der bl.a et par fyre, der udelukkende retter sig efter teksten, ligesom visse kristne, der tager biblens ord for pålydende. De hverken vil, eller kan, tage hensyn til den tid og demokratiske kontekst, lovtekster blev skabt i.
        Så hvis der står:” All men are born equal”, tjah, så er det bare synd for fremmede, fjolser og fruentimmere, ikk’?

        AagePK

        Thursday, June 30, 2022 at 14:43 GMT+0000

        • Sådan – spiddet!

         Donald

         Thursday, June 30, 2022 at 14:56 GMT+0000

        • Bare for lige at understrege amerikanernes måde med at mis-fortolke og -forstå: rapperen Megan Thee Stallion er citeret for, fra Orange Scene, at have råbt:” Fuck mænd, der fortæller os, hvad vi skal gøre med vores kroppe!”
         Okaj, så, men husk liiige piller OG gummi, okaj??? 🙂
         På sprutflasker, selv Carlsbergs Hof, læser man ofte:” Drink responsibly!” Hvad med om man krævede, at der på p-pille- og kondom-æsker stod:” Fuck Responsibly” ??? 🙂

         AagePK

         Saturday, July 2, 2022 at 8:51 GMT+0000

        • Sagde du “For at forebygge mis-fortolkning og -forståelse?” haha! :mrgreen:

         Jeg kan godt misforstå begge løftede pegefingre! Det er da nemt nok.

         Rapperen Mega The Stallion er ny for mig, måske jeg vil bruge et par sekunder på at finde ud af om det er noget.

         I mellemtiden vil jeg anbefale et klip fra noget, der minder om Roskilde Festival, nemlig Glastonbury, hvor en ung kvinde remser de fem SCOTUS dommeres navne op og siger at de er utilgivelige.

         Donald

         Sunday, July 3, 2022 at 15:06 GMT+0000

        • Donald

         Sunday, July 3, 2022 at 15:17 GMT+0000


Comments are closed.

%d bloggers like this: