Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for April 28th, 2022

De vigtigste spørgsmål (rettet)

Marie Krarup MF, Løsgænger, sagde i går i folketinget at sanktioner ikke skaber fred, – og at Vesten ikke gør noget for at skabe fred.

I DR P1 Torsdag Morgen kl.09:03, “Slotsholmen” udsendelsen om dansk politik, fik hun ordet i den første halvdel af udsendelsen og argumenterede at man skal prøve at forstå Russernes synspunkter (som om man ikke gør det!)

Hun blev til sidst spurgt om hun mente at Nato havde skylden for krigen, men svarede ikke, undgik direkte svar ved med oprigtig harme at gentage at man skal tage faren for eskalering af krig alvorligt. Dermed anbefaler hun forsigtighed. Så er spørgsmålet: Kan angst for angreb medføre blind underkastelse?

For at finde ud af hvor klart MK ser dette forhold at angst medfører underkastelse, måtte jeg lytter igen. Min samvittighed bød mig at lave transcript af de vigtigste sekunder.

17:54 — Værten Pia Glud Munksgaard prøver at komme ind over Marie Krarup med en tydeliggørelse af Udenrigsminister Morten Bødsgaards udsagn i Folketinget: “Det Morten Bødsgaard mener er vel at man ikke kan sige at Nato har et ansvar for denne krig, – fx. fordi Ukraine har et ønske om at blive optaget i Nato, eller fordi nato har rykket sine grænser tættere på Rusland; det køber han ikke, det, siger han, det er Putins argumenter.”

Hvad er russernes formål med invasion af Ukraine? Tegneren mener formålet er berigelse.

18:08 — Marie Krarup: “Så må han sige det … det er han velkommen til, men han skal ikke udskamme mig over at jeg analyserer situationen og siger, at der bliver sagt det på den ene side og det på den anden side. Skulle man måske ikke taget det alvorligt? Skal man ikke prøve at finde ud af hvorfor folk gør som de gør? Det kan jeg ikke se at der er noget forkert i, men det er åbenbart forkert at foretage den analyse. Skal man ikke prøve at finde ud af hvorfor folk gør, som de gør, det kan jeg ikke se at der er noget fokert i, men det er åbenbart forkert at foretage den analyse. [Enten har hun gentaget sig selv ordret og med samme betoning, eller også er der redigeret forkert i lyden.] Så hvis Putin fx siger at solen eh står op i øst, så er jeg åbenbart putinist, ikke? “

(18:48 — Marie Krarup, fortsat:) Hvis man analyserer hvorfor Rusland har gjort detteher og så får at vide af den russiske side at det har vi gjort fordi vi er bange for at Ukraine ikke vil opfylde Minsk-2 traktaten, og de vil blive medlem af Nato og vil blive styrket i deres position, skal man så ikke [tøvende pause] tage de … tage den analyse alvorligt?”

19:09 — Værten: “Hvis vi så lige her til aller sidst, læg lige analyse til side, mener du at ‘Vesten’ har et ansvar for krigen i Ukraine?”

19:14 — Marie Krarup: “Jeg ønsker at optimere Danmarks interesser, [uhørligt fordi værten går ind over: “Men men men men … mener du …”] jeg er patriot … [værten tier] og jeg synes ikke vi skal dele folk op i gode og onde; jeg synes vi skal se på, hvad der sker; og selvfølgelig er det her da en del af baggrunden for krigen, for når den ene part siger at vi er gået i krig af de årsager, så er det – ligegyldigt om vi kan lide det eller ej, så er det sådan, når det bliver sagt fra russisk side at det er derfor vi går i krig, så har det noget med det at gøre. Det er meget meget meget vanskeligt at se bort fra. Og hvis man lagde låg på det fordi det bliver sagt af nogen, som vi synes er onde, så er det meget meget uigennemtænkt.”

19:49 — (Marie Krarup, fortsat): Og det viser jo også at så bliver det meget svært at finde frem til en fredsslutning. Fordi hvis man ikke vil lytte til dem, som står i denneher konflikt, så kan man jo heller ikke finde en fredsslutning. Og det er derfor jeg siger: Detteher er farligt. Vi står måske på randen af atomkrig, og det har jeg prøvet at advare om i nogle år, og derfor er jeg glad for at jeg fik lov at være med i detteher program.”

20:07 — Værten: “Og Marie Krarup, det blev også det sidste ord. Tak fordi du kom i Slotsholmen.”


Det centrale her er at Marie Krarup også opfatter en angst fra russisk side som grund til at man angriber Ukraine. Der er en slags fagudtryk for den slags logik, men jeg har ikke hørt journalister eller politikere bruge et fagudtryk. Enten så er det (bare) en ringslutning, når den ene er bange for den anden, så er det klart at de går i krig og så er det også klart at man må mindske spændingerne ved ikke at forsvare sig — (Hmmm ???)

Eller også er det en forskydning af den egentlige grund, som er berigelse.

Advertisement

Written by Donald

Thursday, April 28, 2022 at 9:49 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with