Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for April 2022

Hvad skal jeg dog gøre

Men jeg gør noget, og i onsdags var det godt at jeg huskede min gamle genbos meme: Om sommeren kan man gå en tur på stranden om aftenen. Jeg ved godt det ikke er sommer endnu, men det var lunt og godt. Solen går ned ca. 20:45 nu.

Suninfo.dk

Allerede midt i April var det lyst kl.20 og jeg tænkte: Hallo! Nu har vi … ½ + 1 + ½ … bingo! 2 måneder til midsommer, og så fortsætter det på den anden side, ialt 4 måneder med lyse, lyse dage. Hurra!


Så hvis man nu skal være positiv, så er beskeden her: Det er godt at jeg kan gå selv og at jeg får sovet lidt om dagen, så jeg er frisk om aftenen …


—===oooOOOooo===—

Advertisement

Written by Donald

Friday, April 29, 2022 at 20:43 GMT+0000

Posted in Carpe Noctem

Tagged with

De vigtigste spørgsmål (rettet)

Marie Krarup MF, Løsgænger, sagde i går i folketinget at sanktioner ikke skaber fred, – og at Vesten ikke gør noget for at skabe fred.

I DR P1 Torsdag Morgen kl.09:03, “Slotsholmen” udsendelsen om dansk politik, fik hun ordet i den første halvdel af udsendelsen og argumenterede at man skal prøve at forstå Russernes synspunkter (som om man ikke gør det!)

Hun blev til sidst spurgt om hun mente at Nato havde skylden for krigen, men svarede ikke, undgik direkte svar ved med oprigtig harme at gentage at man skal tage faren for eskalering af krig alvorligt. Dermed anbefaler hun forsigtighed. Så er spørgsmålet: Kan angst for angreb medføre blind underkastelse?

For at finde ud af hvor klart MK ser dette forhold at angst medfører underkastelse, måtte jeg lytter igen. Min samvittighed bød mig at lave transcript af de vigtigste sekunder.

17:54 — Værten Pia Glud Munksgaard prøver at komme ind over Marie Krarup med en tydeliggørelse af Udenrigsminister Morten Bødsgaards udsagn i Folketinget: “Det Morten Bødsgaard mener er vel at man ikke kan sige at Nato har et ansvar for denne krig, – fx. fordi Ukraine har et ønske om at blive optaget i Nato, eller fordi nato har rykket sine grænser tættere på Rusland; det køber han ikke, det, siger han, det er Putins argumenter.”

Hvad er russernes formål med invasion af Ukraine? Tegneren mener formålet er berigelse.

18:08 — Marie Krarup: “Så må han sige det … det er han velkommen til, men han skal ikke udskamme mig over at jeg analyserer situationen og siger, at der bliver sagt det på den ene side og det på den anden side. Skulle man måske ikke taget det alvorligt? Skal man ikke prøve at finde ud af hvorfor folk gør som de gør? Det kan jeg ikke se at der er noget forkert i, men det er åbenbart forkert at foretage den analyse. Skal man ikke prøve at finde ud af hvorfor folk gør, som de gør, det kan jeg ikke se at der er noget fokert i, men det er åbenbart forkert at foretage den analyse. [Enten har hun gentaget sig selv ordret og med samme betoning, eller også er der redigeret forkert i lyden.] Så hvis Putin fx siger at solen eh står op i øst, så er jeg åbenbart putinist, ikke? “

(18:48 — Marie Krarup, fortsat:) Hvis man analyserer hvorfor Rusland har gjort detteher og så får at vide af den russiske side at det har vi gjort fordi vi er bange for at Ukraine ikke vil opfylde Minsk-2 traktaten, og de vil blive medlem af Nato og vil blive styrket i deres position, skal man så ikke [tøvende pause] tage de … tage den analyse alvorligt?”

19:09 — Værten: “Hvis vi så lige her til aller sidst, læg lige analyse til side, mener du at ‘Vesten’ har et ansvar for krigen i Ukraine?”

19:14 — Marie Krarup: “Jeg ønsker at optimere Danmarks interesser, [uhørligt fordi værten går ind over: “Men men men men … mener du …”] jeg er patriot … [værten tier] og jeg synes ikke vi skal dele folk op i gode og onde; jeg synes vi skal se på, hvad der sker; og selvfølgelig er det her da en del af baggrunden for krigen, for når den ene part siger at vi er gået i krig af de årsager, så er det – ligegyldigt om vi kan lide det eller ej, så er det sådan, når det bliver sagt fra russisk side at det er derfor vi går i krig, så har det noget med det at gøre. Det er meget meget meget vanskeligt at se bort fra. Og hvis man lagde låg på det fordi det bliver sagt af nogen, som vi synes er onde, så er det meget meget uigennemtænkt.”

19:49 — (Marie Krarup, fortsat): Og det viser jo også at så bliver det meget svært at finde frem til en fredsslutning. Fordi hvis man ikke vil lytte til dem, som står i denneher konflikt, så kan man jo heller ikke finde en fredsslutning. Og det er derfor jeg siger: Detteher er farligt. Vi står måske på randen af atomkrig, og det har jeg prøvet at advare om i nogle år, og derfor er jeg glad for at jeg fik lov at være med i detteher program.”

20:07 — Værten: “Og Marie Krarup, det blev også det sidste ord. Tak fordi du kom i Slotsholmen.”


Det centrale her er at Marie Krarup også opfatter en angst fra russisk side som grund til at man angriber Ukraine. Der er en slags fagudtryk for den slags logik, men jeg har ikke hørt journalister eller politikere bruge et fagudtryk. Enten så er det (bare) en ringslutning, når den ene er bange for den anden, så er det klart at de går i krig og så er det også klart at man må mindske spændingerne ved ikke at forsvare sig — (Hmmm ???)

Eller også er det en forskydning af den egentlige grund, som er berigelse.

Written by Donald

Thursday, April 28, 2022 at 9:49 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Et par klip og de spørgsmål, der melder sig

Mr. Schröder scoffed at the notion of now distancing himself personally from Mr. Putin, 69, whom he considers a friend and sees regularly, most recently last month in an informal effort to help end the Ukraine war.

Mr. Schröder refuses to resign from his board seats on Russian energy companies, despite calls to do so from across the political spectrum, not least from Chancellor Olaf Scholz, a fellow Social Democrat, who worked closely with Mr. Schröder when he was chancellor.

Distancing himself now, Mr. Schröder said, would lose him the trust of the one man who can end the war: Mr. Putin. Even so, after all of his years of close relations with Mr. Putin, he walked away with nothing during his one brief interlude trying to mediate in the Ukraine conflict.

https://www.nytimes.com/2022/04/23/world/europe/schroder-germany-russia-gas-ukraine-war-energy.html

Det er ikke sikkert at man kan bruge ovenstående link uden abonnement.

Og så et klip fra DW:

The trip was not coordinated with the German government, which is headed by Schröder’s party, the center-left Social Democrats (SPD). SPD co-leader Lars Klingbeil said he had received no information on such a trip, but said that in his view any attempt to stop the war was good.

https://www.dw.com/en/germanys-gerhard-schr%C3%B6der-meets-with-vladimir-putin-over-ukraine-reports/a-61093927

Deutsche Welle (DW) is Germany’s international broadcaster …

Og – forhåbentlig meget neutrale – Wikipedia om Schöder:

During a heated dispute between Russia and Estonia in May 2007 over the removal of a Soviet-era war memorial from the centre of the Estonian capital Tallinn to a military cemetery, […]

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der#Criticism_and_controversies

Første spørgsmål: Troede Schröder at det nyttede at besøge Putin i Marts måned (1.citat)?

Andet spørgsmål: Nytter det at have Putin’s tillid? (en mand, der lyver om sine aktiviteter?) Underforstået: Burde Schröder have taget afstand fra Putin?

Tredie spørgsmål: Kan man se noget om Schröders mentalitet ud fra historierne omkring ham tidligere, fx. Estonia War Memorial historien? Nikkedukke for Putin?

Fjerde spørgsmål: Hvordan kan det være at der er så langt imellem Schröder og det nuværende Socialdemokrati – eller sagt på en anden måde, hvordan kan en mand blive leder af Tyskland uden at have forståelse for faren ved despoter og autokrati?

Schröder’s kone anlægger sag pga den nedgørende overskrift herover

Written by Donald

Wednesday, April 27, 2022 at 10:12 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Jeg tror ikke mine egne ører! eller øren.

En video fra Polsk station “Polish Daily Life” – er den højredrejet eller er den værd at tale om?

Er det rigtigt at fhv. Gerhard Schröder har omfavnet Putin?

Er det rigtigt at Schröder besøgte Putin i Marts – altså efter invasion i Ukraine?

Det er ikke til at finde et review/omtale of bias i “Poland Daily Live”, som muligvis er en del af et større selskab som promoverer Polske produkter, kultur og politik. Det er godt, hvis det bare er sådan; men denne omtale af Schröder og Putin uden en undrende kritik eller forklaring af de større perspektiver, der kan være i videregivelse af en (måske dement) Schröders besøg og vurderinger er helt uacceptabel.

Raw materials needed by Germany … ! ?

Written by Donald

Monday, April 25, 2022 at 15:28 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Tale til bogstaver – /talegenkendelse/

Indlægget udtrykker ikke redaktionens holdning.

Der findes flere betegnelser for analyse af digitaliseret lyd indeholdende menneskelige stemmer som taler. Det mest danske er vist “talegenkendelse”, men det er conceptuelt forkert, det er ikke gen-kendelse, men analyse og omsættelse af digitaliseret lyd til bogstavering af de ord, der mest sandsynligt er repræsenteret af lyden.

En kortere og tilfredsstillende betegnelse er trans-skript af video-snak.

Automatisk transkript af tale er en videnskab/teknik, som jeg blev introduceret for for 19 eller 22 år siden, idet nogle computer-fabrikanter af forbruger elektronik (Mobil-telefoner, Appe iPads osv) drømte om at få flere analfabeter og dovne med i kundemængden.

Disse virksomheder drømte også om en verden i stil med Rumrejsen 2001, og lignende science fiction, hvor man råber kommandoer og slavecomputere udfører ordrerne uden at mukke.

Med mit kendskab til dansk udtale afslog jeg trods manglende andre opgaver at deltage i arbejdet på transskript af danske sproglyde. Jeg opfatter dette projekt som et udtryk for “digitaliserings megalomani”.

Megalomani

Jeg er ved at læse om Alexander Den Store (en lille mand <170), som var myndig og viljestærk, dygtig til at iværksætte myrderier og et militær-strategisk geni, som gentagne gange overraskede sine modstandere og overvandt hære af betydelige størrelser. Udstråling eller charisma er frygt for hvad folk kan finde på, han havde charisma.

Han havde til tider 30,000 mand under våben. Håndtering af kommandovejen i en verden uden mobiltelefoner må være noget nemmere end i dag, hvor man dog kan få informationer andre steder fra. Men det er også andre udfordringer, en sådan oldtids-hærfører mødte, og der var til stadighed modstand og kritik af hans enorme felttog (336 fvt til 323).

En bog fra 2005 af Bengt Liljegren, oversat af Finn Abrahamowitz, udgivet som bogklub-bog, fortæller i detailler om Alexander d.Stores 10 år som øverstkommanderende erobrer, og det afsløres, at han efter sine erobringer stadig tænkte længere og mere, han ville erobre Indien efter en tur hjemad og underlæggelse af landene omkring Sortehavet!

Hans erobringer, eller skulle man sige underlagte territorier, omfattede Lille-asien (dengang en del af Persien) og sletterne omkring Eufrat og Tigris, Persien og Afghanistan (dengang også kaldet Persien).

Liljegrens læsning af mange gamle kilder viser at der var modstand, naturligvis, mod en sådan skør erobrer, men at frygten for at blive myrdet var større end frygten for midlertidig at være besat, især når besætteren faktisk også havde sans for civiliserede by-anlæg.

—oooOOOooo—

Så den svage parallel der er mellem en megaloman Alexander og de teknologi-fixerede mennesker i 1990’erne og især i 2000-2010 som arbejdede effektivt på “talegenkendelse”

Engelsk er et stort sprog og der er ofret mange penge og kræfter på transskript af Engelsk tale til skriftsprog (English: Transcript med 1 s redaktionens bemærkning). Men exemplet her viser en af de vanskeligheder, som man ikke endnu har overkommet. Ukrainian bliver transscriberet til “korean” (En.transcripted to “Korean”).

Jeg gætter på følgende fremgangsmåde (i programmerne, som transciberer):

1. Lydgenkendelse,

2. stavelses-genkendelse med lydskrift,

3. flere “homonymer”, findes, prioriteret efter frekvens (forekommer mest almindeligt øverst)

4. Emne og evt. sprog bestemmes (måske for anden gang, idet selve video-titel og udgiver vil være med i bestemmelse af emneområdet). Resultatet er et domæne, ordet betegner emneområde, og det kan være afgørende for valg af homonymer;

5. De almindeligste strukturbærende dele af sætningen genkendes og sættes op i et skelet: Modalverber, på Engelsk yderligere de vanskelige elisioner is, are, he’s, she’s, it’s, og vigtige ord som then, though, not, which, who (+bøjninger), of, …

6. Derefter kan man formentlig bestemme navneordene og tillægsordene.


Det, der sker i ovenstående exempel, er formentlig (som følge af ovenstående rækkefølge):

Domæne: Politik, krig, Russere og angreb

Tillægsord “Ukrainian” udtalt totalt utydeligt høres/analyseres som “krinian” og algoritmen sørger for opslag i næsten enslydende tillægsord, og gerne et som har noget med politik og handel at gøre – ergo: Korean.

Written by Donald

Monday, April 25, 2022 at 12:03 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Kan ikke lade være med at kommentere på MitID

Lange ventetider.

Almindelige mennesker kan ikke finde ud af det.

Man skal have pas eller kørekort.

MitID kræver at man har en mobiltelefon.

På den skal der installeres et program (app).

Den skal kunne læse en skjult chip, “Radio Frequency IDentification” (RFID) i pas eller kørekort

ELLERS skal folket henvende sig i Borgerservice.

Der bor 18000 i min kommune.

På kommunekontoret er der højst 20 ansatte i expeditionen.

Derfor er der lange ventetider på Kommunekontorerne. Og det er jeg ikke så forbavset over. Måske en lille smule forarget, skønt jeg prøver at se det positive …

Og kommunerne klager selvfølgelig over at opgaven er alt for stor.

Der er ventetider på flere måneder. Man kan ikke nå at blive færdig til den deadline, Digi-styrelsen har sat, nemlig 30. Juni. Borgerne kan risikere at miste adgang til deres penge på borgerens “Nem” konto.

—oooOOOooo—

Jeg har bestilt en nøgleviser eller “chip”, gad vide hvad jeg får, den er ikke kommet endnu, og ventetid “op til” 15 dage er overskredet med 2 dage. Nå — nu kom den heldigvis.

Jeg er jo fra en tid, hvor administrationer var dybt fascineret af mulighederne med IT men hvor man(*1) også vidste at det blot er en extra omkostning indtil det har kørt nogle år, og derefter er man afhængig af det på en eller anden måde, som man måske ikke helt har overblik over – strømsvigt og den slags.

(*1)Efter-redigering: Viden om effektiv udnyttelse af EDB fandtes især i store virksomheder som havde alle husstande som kunder, fx. el-selskaber. I mange sammenhæng ansås computere for at være lidt mystiske størrelser, og der var forskel på “hulkort-systemer” til store kundebaser, og laboratoriecomputere til målinger og beregninger, og endelig, styringer af industrisystemer.

Du milde, detteher burde jo blive et kapitel i “Computersystemernes Historie”!?!

Written by Donald

Friday, April 22, 2022 at 14:20 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with ,

Du kan tjene 700 dollars om måneden uden at løfte en finger …

Den slags reklamer overfaldt mig gennem nogle måneder. En dag besluttede jeg at se hvor længe han egentlig talte, hvis man blev ved med at lytte – den ene video førte til en anden og efter 20 minutter stoppede jeg. Indtil da var variation imponerende – der var nye sætninger, et rigtigt tonefald og imponerende løfter — Og oven i købet en advarsel om at investering aldrig er risikofrit!

“Selvfølgelig!” siger jeg i dag. Jeg har været naiv i min ungdom, og hvis jeg dengang havde haft penge, var jeg måske én af dem, der var nem at lokke.

Jeg prøvede at lytte på hvordan intonationen var i den lange enetale om at man kunne tjene penge på at investere i hvad det nu var for et firma. Der er stadig reklamer for eToro investment på en af mine websider.

Det koster noget at handle, hvis man handler med aktier. Det ved svindlere og nogle af dem siger derfor lokkende at du kan handle uden kurtage (expeditions-betaling).

En investerings-“platform” er et web-sted – simpelthen. En server med programmer, der kan interagere med mennesker i den anden ende af den elektroniske forbindelse, etablere betaling (via anerkendte tjenester som Paypal mv.) og sende tilbagemeldinger af en eller anden slags.

Nu har vi hørt i Radioaviserne om en webservice, som har snydt tusindvis af Europæere for mange millioner kroner – måske ialt 1.5 mia hvis jeg hørte rigtigt. (Navnet var qteck og jeg vil ikke angive link her). Det morer mig lidt, når Radioavisens fortæller at “vi har kontaktet xXxxx men de er ikke vendt tilbage.”

DR dk

Er det tilladt den officielle Danske Radio at formulere tingene sådan? så naivt? hvem skulle tro det? Det er som om at man holder en dør på klem for “hvad nu hvis det ikke var svindel”?

I samme åndedrag får man at vide at der har været arbejdet på en sag i flere måneder, at Tyskland også har efterforskning igang, osv osv. og at man alligevel ikke har stoppet eller bare blacklistet denne service. Nu kan jeg så i det mindste meddele at man ved en Google-søgning på xXxxx xx review får at vide at det er et svindelforetagende.

Jeg ville ønske at jeg ikke havde været så naiv som ung (har dog ikke investeret hos svindlere), men nu, voksen og mere end det, kan jeg dog gennemskue den svindel og andre lignende med det samme. Jeg er dog trods alt nået længere.

Den bedste forklaring i lærebog for os naive er måske dette: Den halve sandhed er farligere end løgnen.

Forstået sådan, at hvis der bare er lidt om snakken (man kan faktisk tjene penge på at investere) så kan du risikere at du mister din kritiske sans.

Written by Donald

Friday, April 22, 2022 at 11:52 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with ,

Anemonetid

Da jeg havde meldt afbud til en behandling (infusion) med immunglobulin (antistof, en art antibiotika) den 7. April fik jeg en ny tid: !!! Påskesøndag kl.12:15.

Det tog jeg selvfølgelig imod uden at beklage mig over at det var min eneste fridag (for det er det jo ikke) men jeg havde ondt af personalet, der møder op på fridage.

Efter behandlingen sagde sygeplejersken, som jeg kendte fra for 4 år siden, at jeg ville være træt, ikke så meget pga behandlingen, men på grund af den antihistamin (allergi-blokering) som man får. Det var ellers sådan nogle små piller, tænk at de kan gøre så meget …

Men jeg var træt. Alligevel var vejret så smukt så jeg gik en lillebitte tur i Fælledparken i løvspring og glædede mig over så mange Københavnere, der nød den lille plet uden huse. Jeg er vokset op som bymenneske, og jeg kan ikke lide byerne. (Og man kan heller ikke leve helt uden).

Jeg kørte en omvej hjem, Strandvejen, så smukt, Eremitageslottet pakket ind som et kunstværk der skal beskyttes, Strandmøllen, gamle minder om ture med far, og Vedbæk Havn – så kørte jeg hjem gennem Trørød Hegn og opdagede at det var Anemone tid.

Men at tage billeder af Anemonetid med mobil-kamera er ikke nemt. Man vil gerne have detaillerne med, alle stjernerne.

Det lykkedes næsten på sidste billede – men du skal blæse det op i størrelse for at kunne se det.

Written by Donald

Wednesday, April 20, 2022 at 11:55 GMT+0000

Posted in Park, Skov og have

Tagged with

Hvem har bildt dem ind at der skal to til at starte en krig?

Marie Krarup, et byrådsmedlem i Ballerup, en politiker i Aarhus, forskellige mennesker rundt omkring i vores sprogområde blev citeret i P1-Bagklog Påskelørdag udsendelsen (16.April – NU og på podcast) udtrykker en bekymring for at Ukrainerne har en del af skylden for at det udviklede sig sådan, som det har udviklet sig nu. [Rettet – det er jo en sætningsknude det ovenstående!]

Marie Krarup og en del andre gav udtryk for at Ukraine har en del af skylden for at russernes angreb. Det var udsendelsen “Bagklog på P1” 16.April, som citerede Krarup og andre for disse synspunkter.

Jeg har noteret mig at Ukrainerne stoppede en folkeafstemning om at gøre Russisk til officielt sprog (på linie med Ukrainsk) i Donetsk, Dombas, Luhan – kort sagt Østlige dele af Ukraine. Det forekom mig så meget mærkeligere som at Russisk og Ukrainsk er så meget i slægt med hinanden; [ville jeg protestere mod at gøre Skånsk til officielt sprog i Køge?]

En filosof undrer sig over om der er flere, der deserterer fra de russiske tropper?

Det er som om de begge glemmer at hele det russiske folk er vildledt med falske informationer, demagogi af værste skuffe.

Det fik mig til at mindes hvor god min barndoms undervisning egentlig var – tak for den, Danmark, – men også at der trods alt var grænser for hvor god. Man lærte os om krige og nationale grænser, som om det var en naturnødvendighed. Man hører et ekko af dette, når filosoffen og militær-analytikeren siger at krigsforbrydelserne skal dokumenteres, og man kan først sætte retten, når krigen er slut.

Da tænkte jeg “krige slutter ikke, men diplomati kan skabe et bedre liv og nedbryde landegrænser.”

Eller noget i den retning … er det helt galt eller har jeg fat i noget, som kan bruges i historieundervisning og i de bøger, der beskriver “historiens gang”?

Written by Donald

Saturday, April 16, 2022 at 9:56 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with ,

Våben for 800 millioner dollars

Man må ikke håbe de falder i forkerte hænder.

Dette er et logistisk problem.

Written by Donald

Thursday, April 14, 2022 at 10:32 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with

Tag på besøg i Kiev (udtales Kijev)

Det var godt at Rasmus Jarlov og Marcus Knuth tog til Ukraine og talte med parlaments-medlemmer, militærfolk og almindelige mennesker. Se aftenshowet fra i dag 13.April 2022.

Det som Jarlov sagde om at se tingene selv, det synes jeg ikke kan understreges nok (han gjorde et stort arbejde for at få den pointe frem:) Man danner sig et mere velvisende billede når man ser tingene i realtid, 3D, 360° og så iøvrigt kører 20 km ad en udfartsvej og ser 90% af bygningerne er skadede, de fleste totalskadede.

Jeg havde ikke troet at jeg kunne være SÅ enig med Jarlov og Knuth. Men de har fået en tilhænger her.

Hjælp. Send våben.

Der er meget få billeder, hvis man søger med fx. Google eller CNN efter ødelæggelserne i forstæderne til Kiev. Måske skyldes det at det er en sikkerhedsrisiko at vise hvor og hvordan russerne har smadret ting og liv. Måske er det fordi vi ikke forstår hvor alvorligt det er.

Selv om Zelensky gentager budskabet at dette er en kamp for demokratiet og friheden, så har vi bekvemme mennesker jo ikke forberedt os på krig, så …

Nej, der må være flere billeder, som viser det bedre, men som Jarlov siger, så er det ikke nok med en lille skærm på in mobil eller computer, 3D og 360° vision er det eneste, der kan give en forståelse.

Engelsk stavning “Kyiv” skal forstås på den måde, at ‘y’ kan optræde som den halv-vokal-konsonant, vi har i ord som “øje”, “løg” (bemærk at Sv. stavemåde er öga, og at nordmennerne har ‘y’ i nogle ord som fx. høyde og … nå jeg kan ikke lige huske flere).

Written by Donald

Wednesday, April 13, 2022 at 17:54 GMT+0000

Posted in Liv, Ord

Tagged with

Ville EU gå i opløsning hvis alt blev sat ind på at modstå Putin-styrker i Ukraine

I denne nyhedsudsendelse – fra 12.April, men pga. tidsforskel aften 11. April i USA, hører vi at oppositionspolitiker Vladimir Kara-Murza er blevet arresteret af “politiske myndigheder” i Moskva.

Kara-Murza er to gange blevet forgiftet så lægerne sagde at hans chance for at overleve var 5%. Hans forgænger, Nemtsov, blev skudt 4 gange i ryggen på Den Røde Plads.

Dagen før (11. Apr.2022) havde Kara-Murtsov talt med MSNBC (Ali Velshi) om at putin har brugt kemiske våben i Ukraine og at han fortstatte oppositionen fordi millioner af Russere mener at det er en umenneskelig, forkert krig.

Så er mit spørgsmål: Ville en krigstilstand i EU kunne klare at etablere en modstand mod putinismen? Alt omstilles til våbenproduktion, man går i sweater, spiser mindre, hjælper de fattigste, henter ressourcer hvor de er?

Er det for sølle at sige “vi er afhængige af russisk gas”?

Er det for sølle at sige “der vil være mange flere liv i fare, hvis man går imod Putin!” — ???

Er der nogen, der (som jeg) siger at at tabene af menneskeliv vil blive endnu større jo længere man venter med at gå imod putins-russere?

Er der nogen, der (som jeg) mener faren for WW3 bliver større, ikke mindre, jo mere vi venter?

Lad nu være med at tage det for bogstaveligt, disse spørgsmål. Jeg ved at Putin har indsat en slagter-general for de russiske styrker, kendt for at få hæren til at begå krigsforbrydelser ved at skyde på civile. Han kan muligvis stoppes af velbevæbnede Ukrainere.

Vi ved også at der arbejdes bag kulisserne på kontakt med russerne om at få våbenhvile, den Østrigske Kansler talte med Putin i går — osv.osv.

Men hvad hvis fornemmelsen er rigtig: Putin diplomatiet består i at trække tiden ud (kort sagt). Hvilke indrømmelser skal Rusland have for at stoppe Putin-krigeren? Jo længere man venter, desto større indrømmelser skal Putin have med mindre man altså begynder en EU-krig nr.3.


Venligst erindre at jeg godt er klar over at denne WordPress weblog ikke er en officiel nyhedskanal; men det er MSNBC’s udsendelser.

Written by Donald

Tuesday, April 12, 2022 at 11:13 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with