Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Vejby 1901

Kortet er et målebordsblad fra 1901

Det er stierne, der interesserer mig. Hvorfor kan en grundejer beslutte at nedlægge en sti? Jeg tror at der historisk set er nogle ting, som man burde interessere sig for, når for at det skal være lettere holde stier i hævd.

Bemærk at der er mange stier tegnet ind med stiplede linier, nogle med dobbelt-stiplede linier må være markveje. Jeg går ud fra at de aldrig har været matrikuleret, for det betød ikke så meget dengang, der var en sti, og den brugte folk, og det måtte jord-ejeren finde sig i med mindre det var for tæt på privaten eller var til gene eller fare for hans børn og husdyr mv.?

Advertisement

Written by Donald

Sunday, January 16, 2022 at 20:16 GMT+0000

Posted in Blogosofi, Naturpleje

Tagged with

%d bloggers like this: