Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for December 31st, 2021

Rema sender flere end 30,000 børn på camps …

Hvad mon det er for camps? Afvænning? Undskyld.

Written by Donald

Friday, December 31, 2021 at 15:03 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with

Bigballer i stribevis

Diskret langs med hegnet ligger 2 rækker à ca. 50 baller.

Min første tanke var at her er frodigt – men jeg ved jo godt at der også gødes, man kan ikke høste uden at gøde.

Mon det kan sælges til de mange hestehold, der er heromkring?

Written by Donald

Friday, December 31, 2021 at 13:06 GMT+0000

Posted in Mark

Tagged with , ,