Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Hvem ved nok om dræning?

Da lokalbanen for et par år siden ofrede millioner eller mere på at lægge nye skinner, var der en ung geolog, som gik på skinnerne og studerede grøfterne langs tracéet (jorden og grusbunken under skinnerne). Vi fik snakket lidt med hende, men fik ikke meget at vide. Jeg ville gerne have fortalt hende hvad vi vidste, for at se om hun havde fået den information, men jeg tror ikke hun var interesseret.

Vi, der bor her, vidste at banen nær var oversvømmet for et par vintre siden, nede ved stationen, som er bygget det sted, hvor åen får vand fra, altså en lavning, hvor der tidligere har været gravet afvandingsgrøfter og før det, før bondestenalderen, har været vandløb. Deraf navnet Askemose Åvej.

Også her, 10 meter højere, er der afvandingsproblemer (se billedet) og mærkeligt nok blev de ikke løst, da lodsejeren fik gravet og fornyet for nogle år siden. Den vandmængde løber i rør under banelegemet og over til vores “trekant” — ubebygget grund — og endte somme tider med at oversvømme min nabos værksted, som han så selvfølgelig har fået beskyttet med større dræn.

Jeg ved ikke, hvad man skal gøre, hvis det skal være rigtig effektivt; man skulle vel lægge flere drænrør og man skal sørge for at de, der er, ikke bliver lukket af rødder mm. — Lidt har jeg da lært ved at følge “Naturjournal”.

Advertisement

Written by Donald

Tuesday, October 26, 2021 at 18:13 GMT+0000

Posted in Mark

Tagged with ,

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Uden at have stået på stedet og målt højdeforskellene, ligner det, at der er skader hvor drænene møder banen. Det sker typisk ved arbejde med veje/baner/elkabler, at der ikke retableres ordentligt.
  Lerrør kan ligge og være velfungerende i 150 år uden problemer så længe der ikke bliver rodet i jorden omkring dem; men arbejdes der i deres nærhed kan de hurtigt få brud.
  Findes der ikke drænkort, er det kun den hårde vej: Grave for at finde røret.

  natural2222

  Thursday, October 28, 2021 at 1:41 GMT+0000

  • De lavede søgegrøfter for en del år siden og fandt da også hovedledningen, nogenlunde dér hvor man kunne regne ud at den ville være. Men den kan være blevet ødelagt igen da det nye banelegeme blev lagt.

   Donald

   Thursday, October 28, 2021 at 9:32 GMT+0000


Comments are closed.

%d bloggers like this: