Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Skal faget Tysk opprioriteres?

Morgenradio citerer JP for at der ikke undervises (nok) i Tysk.

Er Tyskland vores største samhandelspartner?

Written by Donald

Monday, April 26, 2021 at 4:27 GMT+0000

Posted in Carpe Diem, Ord

Tagged with

9 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jeg har googlet mig til, at Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.
  Selv om tysk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 5. til 9. klasse, kan eleverne i stedet vælge fransk, hvor skolen udbyder det.

  Madame

  Monday, April 26, 2021 at 7:30 GMT+0000

  • Det var godt fundet — jeg tror at Tyskland stadig er den største af Danmarks handelspartnere, fordi vi dels har lettere transportadgang (Kruså og havnene i Kiel, Hamburg og Bremen), og dels fordi det har været et købestærkt marked. England har en overgang været tæt på, hvis jeg ikke tager helt fejl, — men jeg kan ikke finde de nyeste statistikker.

   DST (Danmarks Statistik) skrev i 2017:
   Tyskland var i 2016 Danmarks største marked for såvel import som eksport, når der ses på den samlede handel med varer og tjenester. Her udgør eksporten til Tyskland 13 procent af den samlede danske eksport, og importen fra Tyskland udgør 17 procent af Danmarks samlede import.

   Donald

   Monday, April 26, 2021 at 10:20 GMT+0000

 2. Problemet er undervisningens niveau: fra lærerens, og til placeringen: sprogundervisningen, generelt, halter, og har gjort det i årevis. Jeg har selv undervist i dansk, engelsk og tysk, og jeg har ikke været imponeret af hverken materiale, timetildeling, eller kreativiteten hos mine kolleger. Dansk og engelsk gik, fordi ungerne havde en egen-interesse. Tysk sneg sig liige afsted, fordi vi på Ærø var begunstiget, som alle sydvendte kommuner, af tysk tv’s udgave af Sesamy Street: Sesam-Straße. Det fulgte mine kolleger bare ikke op på, de fulgte slavisk de udstukne bøger, startende med indgangsbønnen, eller trosbekendelse, om man vil:”Tysk er meget svært, især grammatikken, og bøjningerne er anderledes, så dem starter vi med: kasserollebøjning!”
  Den havde jeg sgu godt nok ikke hørt om, mens jeg gik i dansk skole i Slesvig, eller fortsatte på gymnasiet Duborg-Skolen i Flensborg! Men jeg fik da både en dansk og en tysk studentereksamen, med bogpræmie fra delstatsregeringen i Kiel.
  Til gengæld kunne jeg, der var blevet tildelt “skolens skrækkeligste klasse” trække på deres forkærlighed for Sesam-Straße, deres små egoer, og deres fodboldtosserier: da vi fik besøg, efter cirka 3 mdr, af en skoleinspektør fra Kiel, kunne min 6.klasses elever efter tur rejse sig og sige:” Mein name ist Hans, ich spiele gerne Fußball, ich bin fan von OB, die bedste deutsche Mannschaft ist Bayern München!” Hvorefter ordet var frit, og de snakkede løst og fast med manden. Min inspektør var, for en gangs skyld, imponeret:” Han kunne ikke få 10.klasserne til at lukke munden op, men konverserede med dine?”
  Tjah, hvis man tager udgangspunkt i det, eleven kan, i stedet for det, hun ikke kan, har man et meget stort forspring.
  Desværre taler de færreste tysk-lærere ikke sproget, de læser det højt fra en bog. Og terper kasserollebøjning.
  Men spørg på Vestkysten, hvad det betyder for omsætningen i brugsen, at selv flaskedrengen kan kommunikere nogenlunde på kundens sprog: det giver altid bonus.

  AagePK

  Monday, April 26, 2021 at 8:00 GMT+0000

  • Jeg fiskede faktisk efter en kommentar fra dig. Måske har jeg fortalt at vi drenge i 2.mellem, 1959 på Frederiksberg Gymnasium havde en Tysklærer, Henrik Lange, som på utrolig vis havde formet en undervisning, der var (langt langt langt) forud for sin tid, nej det er altså et tosset udtryk!

   Jeg prøver igen: Han skabte et undervisningsforløb, som var både spændende, varieret med reklamer i artikelform, en køreplan, og med nyere litteratur, Böll, Lenz, Borchert, små Reclam bøger fra Den Tyske Boghandel (som nu er nedlagt).

   Efter 2 år kunne vi mere end de sproglige gymnasiaster, som han fik ind fra kommunens folkeskoler, og vi morede os. Iøvrigt så han en sommer, at jeg havde job som cykelbud og sagde bagefter forarget at det skulle jeg ikke. Han var nok én af dem, der ikke kan forestille sig, at man mangler penge til en sporvognsbillet.

   Donald

   Monday, April 26, 2021 at 10:28 GMT+0000

 3. I mit tidligere job skete det ikke sjældent, at vi havde møder/forhandlinger med potentielle tyske leverandører. De foregik altid på engelsk, og det havde to fordele:
  1. Vi talte som regel bedre engelsk end dem, og det gav en form for psykologisk overtag, som de ville have haft, hvis sproget havde været tysk.
  2. Når de snakkede indbyrdes, vidste de ikke (eller også tænkte de ikke på det), at vi forstod, hvad de sagde 😉

  Eric

  Monday, April 26, 2021 at 11:04 GMT+0000

  • Jeg kan genkende “den logik” fra min tid i EU-exchange for hospitalsprofessionelle ledere. Indimellem slog de tyske repræsentanter over i deres eget sprog (trods engelsk som “arbejdssprog) og blev forbavset over, at skandinaver (danske og svenske) forstod meget af deres holdninger. Deres nederlandske kollegaer var det nemmere for, dog er det sprogs halslyde noget anderledes. 😉

   hulegaarddk

   Wednesday, April 28, 2021 at 10:47 GMT+0000

   • Min rare onkel fra Köln protesterede mod Nazismen ved at flytte til Australien; da han besøgte os, sagde han at Dansk lød som Nordtysk (platdeutsch)

    Donald

    Wednesday, April 28, 2021 at 11:55 GMT+0000

 4. Det er godt at kunne tysk til husbehov; men mine forretningsmæssige forhandlinger foregik altid på engelsk efter helt samme termer som Eric beskriver.
  I vores polske blomsterfirma var det interne sprog på kontoret tysk de første 10 år. Gamle Jurek, som var vores helt uundværlige bindeled til den polske verden, havde været tvangsarbejder i Tyskland under krigen og talte derfor tysk.

  natural2222

  Wednesday, April 28, 2021 at 2:54 GMT+0000

  • Det vil være en stor glæde for mange danske børn at lære tysk – meget eller lidt, det er ikke afgørende, men så meget, så man får de grundlæggende ord og forstår at fx. “Die Rote” betyder “den rødhårede pige” — eller at man har en ven, som kan hjælpe én over de værste fejltagelser.
   Gamle Jurek må have været sejg at overkomme tysk tvangsarbejde og så stadig kunne bruge sproget. Mange herhjemme hadede ordet tysk og alt, hvad der mindede om de fem besættelsesår. Det var ting, man kunne mærke under min opvækst, og vores tysklærer var en undtagelse; – han lagde selvfølgelig vægt på det gode tyskland, de forfattere, som havde protesteret mod undertrykkelse og krig. Det var faktisk med til at åbne mine øjne for det Tyskland, der i 100 år havde været med til at drive teknik og videnskab frem.

   AagePK’s kommentar synes jeg er rammende.

   Donald

   Wednesday, April 28, 2021 at 10:01 GMT+0000


Comments are closed.

%d bloggers like this: