Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for January 20th, 2021

Måske er det meget godt at jeg ikke kan logge ind på …

Jeg havde taget kopi af min krypterede password fil og mailet den (krypteret) til mig selv, men indtil jeg fik taget mig sammen til det måtte jeg nøjes med de tre passwords, som jeg bruger oftest og som jeg kan huske.

Men måske er det meget godt, at jeg ikke har brugt så meget tid på Instagram, Facebook, Twitter og de andre. Det er jo ikke de vigtige ting, man ser der, selv om der er nogle menneskelige forbindelser, der indimellem varmer hjertet.

Advertisement

Written by Donald

Wednesday, January 20, 2021 at 23:34 GMT+0000

Posted in Blogosofi

Tagged with

Lukkede grænser er en praktisk nødvendighed … men

Men det er også en antihumanitær og grusom holdning.

This year has seen a crisis of devastating proportions for seafaring migrants around the world. The total number of smuggled migrants who have arrived in Europe via the Mediterranean in 2015 has just topped 101,000, and Southeast Asia has seen its own crisis, with thousands of Burmese and Bangladeshi refugees attempting to reach Indonesia, Thailand or Malaysia.

Det var i 2015.

Det samme sker i dag. Antallet af desperate immigrationsforsøg er bragt ned, men ulykken, forskellen mellem rige og fattige lande, er ikke bragt ned.

1939-steamer with refugees

Refugees arrive in Antwerp on the MS St. Louis after over a month at sea, during which they were denied entry to Cuba, the United States and Canada, June 17, 1939.
Three Lions / Getty Images

Jeg tænker tit på folkevandringstiden, 450 – 520 i Europa.

Og man burde tænkte på at USA var et land af immigranter, som fortrængte den indfødte befolkning.

Jeg tænker tit på at en hel bådflygningsfamilie ville kunne holde sig med fødevarer ved at opdyrke min have, og at man godt kunne bo flere i huset her; – og at jeg ikke ville bryde mig om hvis de begyndte at behandle mig som om jeg var en gammel, naiv-idealistisk idiot.

MEN der er også andre måder hvorved man kan hjælpe de mange steder i verden, hvor migration opstår.

Written by Donald

Wednesday, January 20, 2021 at 18:33 GMT+0000

Posted in Hav

Tagged with ,

Skibe fra en svunden tid

(Regler om indrejse til Sverige nedenfor.)
(Jeg ved godt at der kan være fornuft i at hindre folk i at krydse grænser, men jeg kan ikke lide regler, som skyder med spredehagl. Jeg kunne lige akkurat snige mig ind i Sverige under regel om sygetransport eller noget i den retning, + at polisen må udøve et skøn, + at tandlægen havde talt med polisen i dagen før og gjort opmærksom på nødvendigheden af tandbehandling hos den faste tandlæge; det viste at der heldigvis stadig er fornuft tilbage trods panik-stemning.)

Når jeg går fra bil til færge i Helsingør glæder jeg mig altid over så meget, der er at se på. Det virker helt anderledes end Sverige, dette område, smukt på en helt anden måde end Helsingborgs overdådige bygninger langs Drottninggatan, formentlig fordi man bare på det lille stykke fra Kronborg til stationen ser bygninger, som har rod i traditioner fra 1700-tallet og måske fra før det. Ikke kun kirken, Sct. Mariæ kirke fra 1500-tallet, men også de omliggende bygninger er gamle, og de er små og ydmyge, så de ikke tager pippet fra den store kirke, som er en del af et kloster fra 1500-tallet.

Men det er skibene, som fanger min interesse.

Når min børnehave en gang imellem tog os ud på tur, hændte det, at vi gik til Christiansborg, tog en turbåd i havnen. Her sejlede man forbi et sort skib af træ, “det er fregatten Jylland” forklarede de voksne, lidet vidste vi hvad det betød. Den lå dér i mange år, men for at den ikke skulle gå helt til blev der langt om længe rejst penge til at få den slæbt til Æbeltoft og dér blive restaureret – dette minde om Danskernes skibsbyggeri, Danmarks flåde, Danmarks stolthed. Men udover den så man også indtil for 20 år siden et fyrskib af træ ved Kalvebod Brygge, og andre skibe. Jeg håber nogen har dokumenteret de gamle skibe. Eckersberg har lavet skibsbilleder, der er så smukke og præcise, så man kunne frygte at de er en forskønnelse af virkeligheden.

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark

Sverige införde ett särskilt inreseförbud vid resor från Danmark och Storbritannien som har förlängts till 31 januari 2021. Skälet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset. (Uppdaterad 2020-01-15).

Förordningen infördes 22 december 2020 men har vid flera tillfällen uppdaterats. Från och med den 16 januari gäller följande.

Inreseförbudet gäller utlänningar som reser till Sverige från Storbritannien och Danmark med undantag för:

  • personal som transporterar gods eller annan personal inom transportsektorn,
  • diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda,
  • främmande staters kurirer,
  • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och som behövs för organisationernas verksamhet,
  • personer som kan styrka att de bor eller arbetar, eller ska bo eller arbeta, i Sverige t.ex. med ett giltigt uppehållstillstånd,
  • brittiska medborgare som har beviljats eller ansökt om uppehållsstatus, eller som på annat sätt kan styrka att de bor eller arbetar i Sverige,
  • personer med trängande familjeskäl i Sverige,
  • barn under 18 år som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm, samt den person som ledsagar barnet,
  • hälso- och sjukvårdstransporter från Danmark.

Krav på covid-19 test före ankomst

Personer som reser från Storbritannien måste även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Personal inom transportsektorn är undantagna från detta krav.

Provsvaren ska komma från ett auktoriserat laboratorium. Det är resenärens ansvar att styrka att använt laboratorium är auktoriserat i det aktuella landet.

Lista över auktoriserade brittiska laboratorier.

Även provresultat från NHS godtas.

Written by Donald

Wednesday, January 20, 2021 at 1:01 GMT+0000

Posted in Foto

Tagged with ,