Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for January 8th, 2021

Kan vi redde demokratiet ved at blive bedre til formidling?

Det første demokrati i Athen var kun for de rige, borgerne. USA’s demokrati gav ikke stemmeret til kvinder før engang i begyndelsen af 1900-tallet (men i fuldt omfang først i 1965!!!) dvs gennem de første 150 år var kvinder udelukket fra politik. I Danmark fik kvinder først 5.Juni 1915.

Med den første grundlov blev valgretten tildelt mænd, der var uberygtede, havde indfødsret og var fyldt 30 år. Dertil kom en række forhold, der begrænsede udbredelsen af den almindelige valgret, f.eks. havde tyende og modtagere af fattighjælp ikke stemmeret. I folkemunde blev de, der efter disse kriterier ikke kunne få valgret, kaldt for “de syv F’er”: fruentimmere, folkehold, fattige, fremmede, fallenter, fjolser og forbrydere.

Man var imod at alle fik stemmeret, for de vidste jo ikke noget om politik og forstod ikke, hvordan man styrer et samfund. Jeg er tilbøjelig til at være enig at der kan være problemer med tildeling af stemmeret til folk, der tror på konspirations-teorier og andre protest-vælgere, jævnfør situationen i USA onsdag d. 6. Januar 2021.

Men begrænsning af valgret holder selvfølgelig ikke i et moderne samfund, hvor man sørger for at børn kan få skoleuddannelse, og hvor vi heldigvis har set en stigning i uddannelsesniveauet.

Ikke desto mindre er der alt for mange børn, der bliver tabt i folkeskole og gymnasium, og det er ikke til at bære, især, hvis man har set nogle af de undervisnings-fænomener, som får børns intelligens til pludselig at vågne og blive anvendt.

Jeg har længe tænkt at skrive noget om formidling af samfundets viden, men går i stå hver gang fordi det er så omfattende et emne. For at begrænse det, vil jeg ud fra formidling af biologi og DNA-forskning prøve flg. metode:

1. De grundlæggende principper for tilegnelse af naturvidenskab.
2. Sprog, som fungerer godt når man skal forklare eller formidle,
2a. Metaforer,
2b. Ordvalg, ordforråd og ordforklaringer,
2c. Illustrationer.
3. Videnskabshistorie: Vores fysiklærer i gymnasiet fik mange elever vækket ved at fortælle om fysik-forskningens historie og om de store videnskabelige fremskridt i historisk perspektiv.

Har jeg glemt noget?

Advertisement

Written by Donald

Friday, January 8, 2021 at 1:28 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with