Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for December 21st, 2020

En alternativ sandhed?

Robert Sapolsky giver en malende fremstilling af det mørke, der sænkede sig over Europa ved Romerrigets sammenbrud (var det ikke kun det vestlige romerrige, der brød sammen?).

Han fortæller bla, at almindelige mennesker boede i landsbyer; gik de 50 miles (80 km) væk fra byen talte menneskene dér en uforståelig dialekt, – landsbyboere kom kun sjældent længere væk end 20 km fra deres hjem. Mennesket var meget isoleret, og der var ikke viden om hvordan verden så ud; analfabetisme var udbredt. Ord som “høring” stammer fra den tid, man afgjorde sager ved at tale, skriftsprog var der ingen, der mestrede …

Og så fortæller han at Kristne hære i 1085 erobrede Toledo (som var muslimsk og hed Alhambra) og fandt et bibliotek, og at det ændrede hele Europa. Jeg tror fortællingen er et eksempel på reduktionisme, en forsimpling af sammenhæng, som giver et udmærket billede af nogle enkelte tids-tendenser og historiske forløb.

Men lidt efter forklarer han reduktionisme. Allerførst i forelæsningen siger han “at han nok ikke helt har forstået emnet selv …” Det er nok en slags spøg, for han har en bred horisont.

Men hvad så med Folkevandringstiden? Folk fra Asien og Rusland og Balkan for rundt i Europa. Den tid, 450-500 var også Folkevandrings-tid, nogle mener den tid formede det Europa som vi kender i dag (befolkningsmæssigt). Det var også en tid med Karl den Store, Agincourt, Slaget ved Hastings, klostre med ialt fald nogen viden.

Er indledningen til denne forelæsning et lærestykke i historieskrivning? Eller det modsatte, et skræk-exempel på forvanskning ved reduktion?

Jeg må se resten af forelæsningen i morgen. Dette indlæg er blot et frø til inspiration og diskussion.

Written by Donald

Monday, December 21, 2020 at 21:52 GMT+0000

Posted in Ord

Tagged with

Musikinstrument kunst

Written by Donald

Monday, December 21, 2020 at 12:46 GMT+0000

Posted in Music

Tagged with