Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for September 30th, 2020

Hvad siger Darwin om trangen til at overleve?

Jeg har ganske kort og ikke så ihærdigt søgt med Google efter “elan vital” og livskraft, livsvilje, overlevelsestrang. Jeg fandt nogle henvisninger til Henri Bergsons bog fra 1907 Creative Evolution, hvori han fremkommer med en spekulativ teori om evolution, udvikling af organismer. Wikipedia nævner forgængere: En præ-kristen stoisk filosof Posidonius, som postulerede en “vital kraft”, livskraft, som kom fra solen til alle levende væsener på Jordens overflade; og Zeno af Elea har sådanne idéer; og længere tilbage i tiden, Sanskrit Ayus eller “Livsprincip” er noget lignende. Og vi har også Schopenhauers: viljen til at leve.

Nu finder man så artikler om epigenetik, som dog ikke er spekulationer, men målinger af genomer. Det viser sig jo at et genom (høns såvel som menneskers osv) har gener, som ikke er aktive – de kan “tændes” som man siger, af de omkring- eller underliggende proteiner. Så stressede høns lader stress gå videre til kyllingerne (Svensk undersøgelse, refereret i The Guardian.)

Why everything you’ve been told about evolution is wrong

Længere nede finder vi flere overraskende “nyheder” (forskningsresultater) om forståelsen af menneskets genom:

We’ve learned that huge proportions of the human genome consist of viruses, or virus-like materials, raising the notion that they got there through infection – meaning that natural selection acts not just on random mutations, but on new stuff that’s introduced from elsewhere.

Hvad skal vi bruge det til, når vi bare vil have rent vand, el, blomster i haven, gås i ovnen og tag over hovedet?

Jeg synes det er en udfordring af tankemåden at gå ind i Darwin’s “Arternes Oprindelse”, – Engelsk: “On the Origin of Species” og spørge “hvorfra kommer trangen til at overleve?”

Svaret er lidt det samme som “Hvorfor vil enhver administration vokse udover det rationelle behov?” Kan I huske ham filosoffen og humoristen Parkinson, som sagde at man skulle rationere antallet af skriveborde i en administration? — Det er i min optik trangen til at leve, som kommer til udtryk dér, men – indrømmet – det er lidt mere kompliceret, hvis man vil have beviser.

Written by Donald

Wednesday, September 30, 2020 at 20:32 GMT+0000

Posted in Jordens Historie

Tagged with