Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for August 27th, 2020

Forstå mig dog, for pokker — Corona2

Her til aften så jeg “Lægens Bord” med Geisling (hvad er det nu, han hedder til fornavn? Jørgen?) og jeg undrede mig: Han havde to experter i studiet, som begge kender til hvordan Corona virus smitter.

Geisling på TV — Man kan mærke at han har erfaring med at passe tiden, men til gengæld kan man ikke mærke, at han interesserer sig for at det, han siger, bliver forstået ude bag skærmene

En lytter havde undret sig over udtrykket “raske smittebærere”. Hvordan kan det lade sig gøre? Enten er man syg eller også er man ikke, sagde hun.

Der var ingen af de tilstedeværende, som gav hende ret, men efter en rodet forklaring fra to af lægerne gav Fomsgaard, forskeren fra Seruminstituttet, en forklaring, nemlig at en smittebærer ikke er rask, men kan være symptomfri.

Det undrer mig bare at Geisling hastede videre – ja, der var meget stof og mange spørgsmål som skulle besvares i dag, men da Corona-epidemien lige nu er alvorlig, ikke mindst pga den økonomiske skade, som nedlukning volder, var jeg skuffet over at Fomsgaards svar ikke fik den rette vægt – dvs forstærkning ved gentagelse og forklaring med andre ord.

I stedet hastede Geisling videre m ligegyldigheder.

Written by Donald

Thursday, August 27, 2020 at 22:43 GMT+0000

Posted in Brok

Tagged with ,