Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Sommerfuglereservat

Når en mand er død, kan han ikke gøre indsigelse.

Heatherhill blev doneret som reservat til Helsinge Kommune (dengang hed den vist noget andet) af en mand, med udlandsk klingende navn, Henry Vincent.

Han havde nok ikke forestillet sig, at naturfredere fik indhegnet store dele af området for at sommerfugle skulle have fred?!

Landscape

Dele af Heatherhill er nu indhegnet som beskyttelse mod mennesker

Written by Donald

Thursday, August 20, 2020 at 10:17 GMT+0000

Posted in Naturpleje

Tagged with

16 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det er et overmåde spændende område ved Raageleje, som jeg har besøgt en enkelt gang. I relation til indlægget hed det Vejby-Tibirke Kommune omkring 1960. 😉

  Erik Hulegaard

  Thursday, August 20, 2020 at 10:46 GMT+0000

  • Joeh, men Vincent levede før det hed kommune. Det var formentlig et sogneråd, som tog imod gaven. Jeg har et par steder gemt billeder af Vincent’s sommerhus, der blev revet ned fordi det ikke var så meget værd, et stort træhus, tror jeg. Men jeg får lyst til at undersøge det igen og igen hver gang jeg er der.

   Vi tænker jo i generationer, og selv om Henry Vincent ønskede at gøre godt for eftertiden, var han ganske sikkert et belæst og intelligent menneske, der vidste at “eftertiden” er ca. 100 år, hvis man er heldig.

   Donald

   Thursday, August 20, 2020 at 10:49 GMT+0000

 2. Den døde mand kan dog lægge hånd på fra graven: udtrykket Død mands hånd beskriver, hvorledes et testamente med tinglyste klausuler kan tage bestemmelser, der kan være i vejen i hundredvis af år. Dog har man brugt senere EU- og andre beslutningstageres vedtagelser som løftestang for at tilsidesætte testamenter. F.eks var overdirektør-jobbet på Gisselfeld Kloster indtil for få år siden forbeholdt mænd. Erik greve af Danneskiold-Samsøe var i vejen for nogle driftige erhversfolk, og nu sidder Helene på pinden. Læs den spændende historie om Gisselfeld på wikipedia.

  AagePK

  Thursday, August 20, 2020 at 10:49 GMT+0000

  • Mon ikke teknikken for ændringer, som går imod (gamle) servitutter er noget i retning af salami-metoden – man ændrer lidt, så lidt mere, og til sidst så kan man få et byggeri accepteret som “naturvenlig beskyttelse af stedets særegne karakter”?

   Jeg tror dog ikke at jeg behøver at lave konspirationsteorier i dette tilfælde, for bygge-intensiteten ligger andre steder her i området: Nu for tiden arbejdes der på at bygge “tiny houses” i Vejby, etagelejligheder i Helsinge på højde med siloerne og meget tæt bebyggelse (tidligere holdt man dog på at der skulle være afstand mellem huse, der blev bygget).

   Det ser ud som om Helsinge med den nuværende planlægning kunne forslumme i løbet af 10 – 20 år, lidt ligesom Farum Rustenborg (undskyld, Farum Midtpunkt, der ikke er et midtpunkt).

   Byudvikling er en måde for “mindrebemidlede millionærer” at skaffe sig store indtægter. Alene forskellen mellem byggepris og salgspris er et skvæt millioner, – men der er aldrig nogen, der helt forstår hvad det er der sker. Jo, der bliver kæmpet lidt i byrådssalen, og det manglede også bare; men det kommer sjældent længere. Man orker jo ikke at skrive læserbreve og har ikke råd til at købe alternative løsninger.

   Donald

   Thursday, August 20, 2020 at 11:23 GMT+0000

 3. Jeg læste om sommerfuglene i området i Frederiksborg Amts Avis sidste sommer. Biologer var blevet opmærksomme på, at manglen på sommerfugle kan skyldes, at fårehold spiser de blomster, hvor sommerfugle skulle have suget nektar. Vi får færre og færre sommerfuglearter, og af dem, der er tilbage, bliver der færre og færre individer. Nu har man lavet et forsøg, hvor man spærrer områder af, så planterne ikke bliver spist af får, og hvor der ikke må kælkes om vinteren. Forsøget skal evalueres om fem år.

  Madame

  Thursday, August 20, 2020 at 11:24 GMT+0000

  • Jeg synes jo ikke der mangler sommerfugle, men – OK, jeg stoler på biologerne, jeg synes jo bare ikke at de skulle spærre af for mennesker, når det var for menneskene at området blev henlagt som reservat.

   Donald

   Thursday, August 20, 2020 at 11:43 GMT+0000

 4. I dette tilfælde forekommer det mig at være en udmærket idé at træffe den slags beskyttende foranstaltninger, inden det er for sent.

  Uffe Jerner

  Thursday, August 20, 2020 at 11:39 GMT+0000

  • Jeg ved, at der har været tale om sjældne sommerfuglearter, men har svært ved at tro det.

   Hvis jeg skal provokere lidt, kuenn jeg foreslå sommerfuglereservat i Fælledparken i stedet. Eller dusinvis andre steder, “Rusland”, Melby Overdrev, men ikke dette lillebitte område, som bruges flittigt af mennesker.

   Det ses, at stierne nu bliver slidt hårdt (ved siden af hegnet) og det er ikke godt hvis der kommer skybrud og deraf følgende erosion.

   Donald

   Thursday, August 20, 2020 at 11:46 GMT+0000

 5. Jeg mener der har eksisteret kommuner siden middelalderen, Donald 😉
  Min far blev Sognerådsformand i Havdrup-Solrød kommune i 1956.
  Heatherhill er et skønt område – vi har boet et par gange på campingpladsen deroppe.

  Ellen

  Thursday, August 20, 2020 at 11:54 GMT+0000

  • Aha, altså sognerådene var ikke fortidens kommuner, men var en underafdeling af kommunen?

   Ud fra hvad jeg har hørt om forholdene her i området var det sognerådet, der bestemte, hvad der måtte udstykkes – og det er et monopol, som betyder meget for økonomien. Man begunstigede sine egne, en sogneråd med ondt i pengekassen fik lov at udstykke en mark til helårsboliger. Men det er et område, der ligger ret langt væk fra byen! Enstensvej – du kan finde den på kortet.

   Jeg kan ikke finde nogen “skandale” om dette ved Google-søgning, og jeg har det kun fra en lokal anlægsgartner, der også har sine grunde i nærheden.

   Donald

   Thursday, August 20, 2020 at 18:41 GMT+0000

 6. Man kan jo desværre ikke fortælle truede sommerfuglearter, at de skal flytte til Fælledparken eller Melby Overdrev 🙂

  Madame

  Thursday, August 20, 2020 at 12:11 GMT+0000

  • Mon der er så mange truede sommerfuglearter lige på Heatherhill? Jeg tillader mig at tvivle. Inden de fik lov at lave hegnene, var der nogle opslag med beskrivelse af nogle arter blomster, men de var ulovligt opsat og blev fjernet (for nogle år siden). Jeg tror at der har været nogle fanatikere, som syntes at det skulle være dér. Jeg tror Melby Overdrev er samme naturtype.

   Donald

   Thursday, August 20, 2020 at 18:42 GMT+0000

 7. Rebild Bakker har lige nu et problem med forsvindende sommerfugle, fordi fårene spiser blomsterne. Men samtidigt har Rebild-folkene en forpligtelse til at vedligeholde området som lyngbakker.
  Hvem har førsteretten?

  AagePK

  Thursday, August 20, 2020 at 12:47 GMT+0000

  • Ja, hvem har førsteretten, det er det, sagen handler om her, og min teori er, at der er nogle artskyndige feltbiologer, som har kastet varme blikke på Heatherhill området og ønsker at bevare det som det er – eller var. Uden mennesker. Efter istiden. Inden næste istid.

   Men som sagt, jeg har ikke viden nok om naturpleje – jeg ved blot at der er “slagsmål” om alting. Og hvad søren, et lille område indhegnet, det kan da ikke gøre så meget …

   Andet end at det giver et skævt indtryk at at biologer ved hvad de gør.

   Donald

   Thursday, August 20, 2020 at 18:47 GMT+0000

 8. Området udenfor hegningerne ser i al fald svært overgræssede/overtrampede ud. Det var netop denne blotlagte jord, der i sin tid gav næring til sandflugten i området.
  Hvis resten af bakkerne ser sådan ud, kan jeg godt forstå, at nogen forsøger at redde et par pletter fra mennesker og får eller hvad det nu er, der ødelægger området.
  Jeg troede, at man skulle et godt stykke syd for Alperne eller hen foran et fodboldmål for at se et så ødelagt plantedække.

  natural2222

  Saturday, August 22, 2020 at 3:15 GMT+0000

  • OK ja plantedækket fortjener at blive beskyttet mod nedtrampning her.

   Fåreholdet tror jeg er meget reguleret mht. antal. Det er ikke fårenes skyld, så vidt jeg kan se; men menneskenes.

   I Londons parker sætter man bøjler op hvor publikum tramper en sti ned, og publikum ved, at de skal gå udenom – “anlægge en ny sti”, det er jo noget man kunne gøre her.

   Donald

   Saturday, August 22, 2020 at 9:44 GMT+0000


Comments are closed.