Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Fornemmelse for vand

Her er et forsøg på et overblik over den mark, som ligger langs banen til Vejby overfor parcelhuskvartererne.

Marken ligger til venstre i billedet og har, som det ses, en lavning (egentlig to) med vådområder, som jo er vand der kommer fra den lidt højereliggende by og går under banen – jeg ved ikke om bane-ingeniørerne har taget højde for det
synsvinkelen markeret med to meget tynde (alt for tynde) røde streger

Pilekrattet i de våde områder ses lidt til højre for midten af billedet hvor der er en lavning; der er ikke mange meters forskel. Det er vanskeligt at “læse” billedet, det lave vådområde forsvinder næsten bag markens højde.

Fra nordøst mod sydvest, for 2½ år siden: Kig over markområdet fra stedet hvor Tipvognssporet udgik i 1900-tallets begyndelse;
Et lerlag forhindrer vandet i den øvre del i at blive opsuget af jorden; dræning er vanskelig.

Her kommer så et aktuelt billede set fra min ydmyge matrikel, med blikket rettet mod sydøst, hvor marken ender med et levende hegn mod øst.

Fra midten mod sydøst: Vandet på marken kan ikke løbe væk – sidste år reparerede landmanden dræn

Her har jeg indtegnet hvor jeg mener at der er dræn – Når man går en runde kan det ses på at der er kloakdæksler:

Dræn markeret med turkis-blå,
synsvinkel på foto markeret med rød

For to år siden kunne man se, hvor der var ved at blive repareret dræn. Som det kan ses af teksterne er jeg ikke sikker på hvordan drænet forløber; jeg har blot registreret de ændringer, der sker for øjnene af mig og gjort mig nogle tanker; – og hvis bane-renovering har ignoreret hvad der er anlagt af dræn er det jo ærligt talt en dårlig forretning både for banen og kommunen og et tab for landmanden.

Et billede fra januar 2016: Ved hegnet er der gravet en rende – måske for at finde dræn eller lægge dræn

Advertisement

Written by Donald

Sunday, October 20, 2019 at 20:11 GMT+0000

Posted in Mark, Naturpleje

Tagged with ,

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Får o håpe at bildet viser at der skal legges dren.
  Klem på deg ❤

  Annemor Schønhaug

  Thursday, October 24, 2019 at 10:23 GMT+0000

  • Jeg har tænkt at jeg må orientere den mand (maskinstationen), som dyrker markerne. Måske har de allerede set hvordan vandet ligger, men altså – det koster ikke meget at sende en mail.
   Klem på dig! ❤ 🙂

   Donald

   Thursday, October 24, 2019 at 10:48 GMT+0000

 2. Det er tydeligvis et område, som kan give problemer for såvel landbrugs- som togdrift.
  Nederste billede er tydeligvis et gravet søgegrøft. Det kniber nok med drænkort for området.

  natural2222

  Monday, October 28, 2019 at 3:53 GMT+0000

  • Ja, det kniber jo nok med drænkort og vi har lige haft en sag med kommunens håndtering af oversvømmelse længere oppe i udstykningen, hvor det fremgik at det også kniber med vilje og midler til at tage ansvaret for kloakker og dræning.

   Det er desværre ikke noget kommunen tager alvorligt. Jeg har endnu ikke fundet ud af om landmanden har gjort bane-entreprenørerne og/eller kommunen opmærksomme på problemerne.

   For Grundejerforeningens vedkommende må vi bare prøve at fremlægge problemerne igen.

   Donald

   Monday, October 28, 2019 at 20:37 GMT+0000


Comments are closed.

%d bloggers like this: