Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Vejby Grøften eller Vejby Å, som nogen kalder den

Jeg vil så gerne tro, at bane-ingeniørerne ved hvad de gør og hvad de vil opnå, men – enten er der ikke tegninger over hvilke kloakledninger og dræn, der ligger heromkring, eller man er kommet til at lave en fejl – eller også har man ignoreret alle forsigtighedsregler og smadret de dræn, som tidligere generationer har lagt.

Det er egentlig oplagt, at Vejby Station og banen oprindelig er anlagt et sted, hvor man alligevel ikke rigtig kunne have andet på grund af fugt, så man drænede og lagde spor. Dengang var det ikke sømløse sammensvejsede skinner, men korte stålskinner, som blev boltet sammen med beslag.

Nu har man så ifølge de ingeniører, der har været med på arbejdet, lagt grus så vandet kan løbe væk; men har man egentlig den rigtige idé om hvor meget vand det drejer sig om? I går aftes, efter ca. 30 mm. regn, stod vandet på sti og vej og iøvrigt lå det der stadig i morges.

Her nede ved Stationsbyggeriet ligger den gamle afledningsgrøft, som egentlig skulle løbe ud under banen og over til Maglemose Å (eller igennem Rensningsanlægget).

Written by Donald

Tuesday, October 15, 2019 at 18:13 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with , ,

9 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Kære Donald Axel

  Det ser godt nok underligt ud, at grøfterne ikke drænes mod et afløb til en å eller en drænkloak, som kan lede vandet væk fra tracheen.

  For at banelegemet skal kunne være stabilt, er det nødvendigt at tørre tracheen ud ved at indbygge lag, som leder regnvand ud til grøfterne, som løber langs banelegemet.

  Grøfterne skal have fald mod et afløb eller en pumpestation, som kan flytte vandet ud i en å, en sø, mose eller en overordnet kloak.

  Grøfterne bruges ikke til at af vande lodsejerne tilstødende marker.

  Den opgave står lodsejerne selv for.

  Er tilfældet, at vandet ikke drænes naturligt eller pumpes bort fra grøfterne langs banelegemet, er der noget riv ravende forkert i konstruktionen, som i værste fald kan betyde, at tracheen bliver vanfyldt og dermed ustabil.

  En gennemvåd og dermed ustabil trahcé kan på et splitsekundt give anledning til jordskred og afsporing af en togstammen med de dertil forbundne katastrofale følgevirkninger.

  Lars Erik Sebbelov

  Tuesday, October 15, 2019 at 20:08 GMT+0000

  • Banens gravemaskiner har ødelagt dræning af markerne. DET må man ikke.

   Men ellers tak for kommentaren. Ja, selvfølgelig er det ikke banens opgave at dræne marker og andre steder, men dette indlæg viser at man har gravet henover et dæksel, som viser hvor vandet fra markerne ledes under banen over til kloakkerne i parcelhuskvarteret.

   Donald

   Tuesday, October 15, 2019 at 20:30 GMT+0000

   • Kære Donald Axel

    Det er klart, at skader på eksisterende dræningsanlæg skal udbedres, og lige så klart er det, at Lokal Banen skal holdes oppe på at dokumentere banelegemets korrekte opbygning med grøfter og tracé.

    Jeg synes i øvrigt, at det er godt at Du dokumenterer arbejderne, der udføres.

    Venlig hilsen, Lars Erik Sebbelov

    Lars Erik Sebbelov

    Tuesday, October 15, 2019 at 20:39 GMT+0000

 2. Det var spændende at læse Lars Erik Sebbelevs kommentarer til dit blogindlæg. Nu er jeg blevet meget klogere på dræning, grøfter osv.

  Madame

  Wednesday, October 16, 2019 at 5:30 GMT+0000

  • Og ellers så har Farmer fortalt meget om hvor vigtig det er for planteavlen at der drænes og at dræn vedligeholdes. Det er højsæson for reparation af dræn nu (altså, lige efter høst) – fordi der ikke står så meget på markerne.

   Donald

   Wednesday, October 16, 2019 at 7:47 GMT+0000

 3. Nu er det meget vanskeligt at se markens naturlige fald ud fra billederne. Det kan selv når man står på stedet være svært; men uden ansvar antager jeg, at markvandet er drænet væk fra banelegemet. Det er i så fald andre problemer, der skal løses. Eller også har det regnet så meget, at vandet endnu ikke er nået at trænge væk gennem drænsrørerne.

  Det er alligevel altid en kilde til bekymring, når et brønddæksel ligger som på billedet. Der har været rørt ved noget vandføring, og det skal kunne ses af afrapporteringen. Det kan checkes.

  Desværre er et blinde øje ofte bag kikkerten: Der rapporteres ikke, og følgerne ses først senere.
  Det er på kort sigt det billigste, og det ApS, bygget op over en brugt værdiopskruet varebil, som har entreprisen er nok lukket ned for længst når eventuelle skader registreres og der efterfølgende findes en årsag. (Nåååh, så fik jeg da lige luftet lidt fordomme. M.V.H.: Farmer)

  natural2222

  Wednesday, October 16, 2019 at 9:55 GMT+0000

  • Jeg vil komme med et par billeder mere og et kort med pile, senere, lige nu vil jeg sige at det har vist sig at kommunen har mange sager omkring vand, kloakker og dræn, og de siger alting er for dyrt. Jeg kan ikke gøre andet end at spørge landmanden, som reparerede drænet sidste år, og evt. skrive og spørge politikerne om ikke kommunen bør offentliggøre en plan for tilsyn og vedligehold af dræn og spildevand.
   Der er mange problemer også andre steder her i området.

   Donald

   Wednesday, October 16, 2019 at 20:19 GMT+0000

 4. I øvrigt: Hvordan har man forestillet sig, at den sidekanal langs banen skulle kunne blive i stående? Der er skåret lodret langs banelegemet!
  Den slags lodrette flader kræver skrivekridt eller noget tilsvarende for at holde. Materialet ligner mere sandblandet lerjord, og det holder sig lige indtil næste heftige regnvejr og så er den smule kanal fyldt op igen.
  Det er utroligt så megen skade på den sunde fornuft et ingeniørstudie kan påføre en menneskehjerne.
  Der er jo en grund til, at Danmarks kyster, med undtagelse af Møns og Stevns´, er flade.

  natural2222

  Saturday, October 19, 2019 at 3:34 GMT+0000

  • Det var også den slags tanker, vi talte om, et par naboer og undertegnede, der stod på stien og fik en lille snak med den geolog, som venligt forklarede at man havde noget jord-net, som skulle hjælpe med at aflede vandet. Vi prøvede at sige til hende at området var lumsk fordi – som man kunne se den dag – jorden ikke suger vand.
   Jeg ville skrive venlig information til Gribskov Kommune Teknik og Miljø, Lokalbanen og den arbejdende virksomhed Strukton, men som man kunne forstå på geologen ville det nok være omsonst. Hendes ansvar var blot at fortælle om jordens beskaffenhed og ikke andet.

   Donald

   Saturday, October 19, 2019 at 10:28 GMT+0000


Comments are closed.