Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Butiksskib H.V. Ravn

H.V.Ravn, en damper, har fundet plads ved en kaj lidt længere væk fra lysbådebassinerne, her ligger et par fiskere, som bruger bådene, og de lystbåde, der ikke var plads til på den anden side af værftsmolen

Mens skibet venter på bevillinger til bevaring, bruges det som besøgsskib og butik for blomster og potteplanter. Wikipedia:

M/S H. V. Ravn (fyrinspektionsskib) blev bygget på Nakskov Skibsværft fra 1938-1945.

Den var næsten klar ved 2.verdenskrigs udbrud, men blev med vilje forsinket til efter krigen.

Skibet er opkaldt efter fyrdirektør Hans Viggo Ravn.

Skibet er bevaringsværdigt, da det er et jernnittet skib og udstyret med en seks cylindret hovedmaskine på 664 HK fra Frichs. Den eneste bevarede.

H. V. Ravn er bygget som inspektionsskib til Fyr- og Vagervæsnet og passede efter befrielsen, afmærkningen af de sydlige dele af Nordsøen, med base i Esbjerg.

Det sejlede også proviant og mandskab til de gamle fyrskibe.

I 1986 blev skibet udfaset fra Farvandsvæsnet (Fyr- og Vagervæsnet senere Farvandsdirektoratet), og solgt til private.

Efter forskelligt ejerskab, endte skibet 2002 på Masteskursvej, Holmen i København, som en form for cafeskib med selskaber og events.

Efter 2002:
I 2007 lå skibet på Havnegade for enden af Nyhavn i København, hvor “Spritruten” til Sverige i sin tid lagde til.

Skibet blev i 2008 flyttet, og lå en tid i Maskingraven ved Kedelsmedjen på Frederiksholm på Holmen i København.

I januar 2009 lå skibet ud for Nordatlantens Brygge (Grønlands Handels Plads) for enden af Strandgade i Kbhvn.

I juli 2009 lå skibet i Frederikssund Havn, hvor det var planen, at det skulle være kulturskib, men denne plan løb ud i sandet. Det blev i stedet uden søfartstilladelse flyttet til Hundested.

I oktober 2010 (se foto) lå skibet fortsat ved kaj i Hundested havn med en særdeles usikker fremtid.

Vedr. skibets historie se da især Ove Hermansen: “Danmarks Fyrtårne og fyrskibe”, som udkom første gang i 2001. Den blev genudgivet i maj 2011 i en forbedret og udvidet version.

I April 2015 ligger skibet ved Sjællandsbroen. Skibet er ved at gennemgå et større ombygning til tegnestue og privat bolig.

Som det ses af billedet er skibet herefter vendt tilbage til Hundested Havn og måske har vi her et bidrag til at havnen kan leve som turisthavn.

Written by Donald

Monday, May 21, 2018 at 5:20 GMT+0000

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Lad os håbe der findes midler til atbevare sådan et fint skib.

  Jørgen

  Tuesday, May 22, 2018 at 19:17 GMT+0000

  • Ja, det ville jeg også ønske, men jeg tror at de økonomiske fonde og bevillinger, der kan komme i spil, er alt for små for skibsrestaurering. Et skib er en “underlig forretning” tænker jeg somme tider – engang hørte jeg, at en supertanker har tjent sig selv hjem efter 3 ture til Mellemøsten og tilbage til Rotterdam eller andre EU-olie havne.
   Og det er ikke fordi skibene er billige, alene malingen koster mange millioner.

   H.V.Ravn er ikke nem at føre tilbage til sin oprindelse som fyrskib eller rettere fyrskibs-leverandør, og det kan være sådanne overvejelser, som gør at stat og skibsfond/museums-skibsfond ikke vil ofre mere på skibet.
   (Som du kan se kender jeg ikke navnene på de mulige fonde og sponsorer, men det er princippet, jeg gætter mig til).

   Donald

   Wednesday, May 23, 2018 at 9:25 GMT+0000


Comments are closed.