Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for February 1st, 2018

Vil Helsingør blive en kulturby

Helsingør Kulturværft, med bibliotek, restaurant, foredrags- og teatersal, værftsmuseum, Søfartsmuseet

Vil Helsingør ændre sig fra at være en skibsbygger-by til at være kulturby? Man kan sagtens forstå, at man nedlagde Helsingør stålskibsværft, noget mærkeligere placeret skibsværft skulle man lede længe efter, klemt inde mellem Kronborg, en havneydermole med færgeleje, en kaj for større skibe, jernbane-færgehavn som ikke kunne flyttes.

Sådan ganske overordnet set, så har Helsingør mange kulturelle ressourcer:

Kronborg, Mariakirken, Kloster, en anden kirke, gågade med lutter fredede huse, som ikke smadret som i København Møntergade hvor hele den ene side af gaden blev nedrevet for at give plads til et nyt Gutenberghus engang i 60’erne (eller var det 70’erne).

Desuden har Helsingør en stor lystbådehavn, Øresundsakvarium, Tekniks Museum – og what not.

Så man nedlagde værftet og satsede på et Kulturværft med bibliotek, restaurant, foredrag, teater, museer, osv.

Kan det lykkes? Det må kræve en vældig omsætning eller store tilskud fra kommunekassen.

Og når værftet som arbejdsgiver er væk, så er der ikke et grundlag af mange skattebetalere – eller hvordan? Hvordan finder man ud af sådan noget?

(Beklager dette og de næste indlæg er alle forsinkede, billedet her er fra 3. Januar 2018, men emnet er stadig aktuelt.)

Advertisements

Written by Donald

Thursday, February 1, 2018 at 15:06 UTC

Posted in Blogosofi, Byggeri

Tagged with