Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for January 18th, 2018

Hvad er grænserne for retssystemet?

En gravsten på Vejby Kirkegård fortæller at Birthe Lundquist døde for 2 år siden

Det er med vilie at jeg ikke skriver “grænserne for retfærdighed”. Retssystemet er den myndighed, som sammen med politiet kan bruge vold som middel til at få orden i samfundet. Man ser på det med andre øjne i dag end dengang indespærring var ren hævn. Men dette skal ikke være retshistorie, begyndende med tughuse, forbedringsanstalter og fortsættende med kriminalforsorgen i dag.

Næ, dette er en lille spekulation over, hvad retsvæsenet kan klare, hvis det bliver udsultet, overanstrengt, hvis sagsomkostningerne stiger, hvis lovene og politikerne er uklare osv. – og det er ud fra et exempel.

Birthe Lundquist var ved at komme galt afsted, da hun et år før jeg kom til Vejby nævnte på andels-vandværkets generalforsamling, at der måske var forurening og sygdomsfremkaldende stoffer i vandet. Der blev kastet med stole efter hende, forklarede formanden mig det efterfølgende år.

Den form for reaktion er naturligvis uhørt. Uden at gå i detailler kan jeg opsummere at vandværket vistnok i 2014 kunne afslutte det sagsanlæg, som Lundquist havde anlagt, og at det kostede vandværket en million til sagfører og at det også kostede noget at få lavet en rapport om vandforsyningens grundlag på det tidspunkt, som klagen var indgivet. Fru Lundquist mente at hendes mand havde fået kræft pga. vandet. Han arbejdede med industrilakering og dermed med giftige stoffer. Hun havde søgt om støtte, og bl.a. tidligere FDB direktør Bjarne Møgelhøj havde støttet med penge.

Som generel konklusion kan man sige, at en almindelig mand, som oplever overgreb, ikke har en chance i retsvæsenet uden at få bevilget fri proces. Kan det overhovedet gøres bedre? Kan det blive anderledes?

Måske har jeg smidt referaterne fra vandværks-generalforsamlingerne væk – senere vil jeg søge en gang extra.

Written by Donald

Thursday, January 18, 2018 at 13:36 GMT+0000

Posted in Blogosofi, Vandbyggeri

Tagged with ,