Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for August 2017

Kystskrænten i modlys

Når man ikke kan nå andet, kan man i det mindste tage en tur op og ned af trapperne ved kystskrænten! Det er sundt. Og smukt.

Det er da utroligt som lyset skifter

Efterårsskyer – og nogle hvide klatter på stranden langt ude, er det virkelig?

Ja, det er, det er måger! fuld zoom, så kan man se at der er mange nok til at danne en hel flok

Jeg læste, at Hættemågerne er i tilbagegang – jeg ser sjældent hættemåger her; det er oftere de store måger. Hættemågerne var de mest almindelige på Storebæltsfærgen dengang i 1900-tallet, de kunne svæve over skibets overbygning som om de stod stille i luften, og vibrerede engang imellem med halen eller vingespidserne, så de fandt opvinden igen.

Advertisements

Written by Donald

Thursday, August 31, 2017 at 18:18 UTC

Posted in Hav

Tagged with

Nyder solnedgangen efter 25932 dage

ER det virkelig 13 år siden jeg lavede min terrasse mod vest? Jeg har tit undret mig over, hvad en anlægsgartner egentlig laver og hvordan han får sine erfaringer med design og valg af planter.

Jeg havde en indkørsel, som bestod i at bygherren havde lagt et læs stabil, og det fungerede egentlig meget godt de første måneder. Jeg arbejdede meget, og for at få tid til at være sammen med min lille familie valgte jeg at få en anlægsgartner til at lave græsplæne og lægge fliser, men denne havde ikke rigtig evner til indretning af en have ud fra stedets muligheder og krav (behov for læ mod vest pga. fri udblæsning over markerne).

Af en eller anden grund er jeg ikke vred, men irriteret – har nærmest lidt ondt af ham. Men efter nogle år gik det op for mig, at man om aftenen gerne ville sidde ved vestgavlen, så jeg besluttede at lave en terrasse. Det er 13 år siden, og det fysiske arbejde klarede jeg nemt. Det ville jeg have svært ved i dag. Desværre.

Indtil ca. 10 september kan man se solen til kl.20. Så forsvinder den bag tagene inden den når horisonten. Så må man tage ud til kyst-skrænten.

Written by Donald

Wednesday, August 30, 2017 at 17:00 UTC

Posted in Carpe Noctem, Liv

Tagged with

Aftenstemninger

Written by Donald

Tuesday, August 29, 2017 at 11:20 UTC

Posted in Carpe Noctem

Tagged with ,

Udtrykskraften i sproget, når det slår revner

Da salig Peter Bastian, fremragende musiker med meget mere, blev opfordret til at skrive en bog om hvorfor musik er godt, fortalte han i forordet, at han var begyndt – med sin fysikerbaggrund – at forklare toner, psykologi og musik, men havde skrottet det og var begyndt forfra. En af de ting, som gør, at vi åbner sindet, er, når et budskab, kommunikation (han tænkte både på kunst, drama, litteratur, poesi – og musik) siger noget som er selvmodsigende, så beskueren, tilhøreren, må danne mening selv. Hans exempel var:

Jeg ved en Lærkerede,
jeg siger ikke mer’

Drengen vil så gerne fortælle, men han vil jo ikke have at andre finder reden og gør fuglene bange, eller værre, stjæler æggene. Og selv om han “ikke siger mere” så hører vi jo i sangen, at han fortæller mere – “den findes på en hede! Et sted som ingen ser. Jeg lurer bag en slåen, der står jeg ganske nær …”

Selvmodsigelse, paradox

Written by Donald

Monday, August 28, 2017 at 11:03 UTC

Posted in Carpe Diem

Tagged with

Læhegn

De selvsåede birketræer langs med banelegemet er fældet af banen, som vil sætte hegn op i stedet. Det skulle forhindre folk i at blive kørt over af tog (hvis de da ikke finder et andet sted at hoppe ud på skinnerne, typisk ved stationerne har jeg hørt). Træerne gav meget læ og i stormvejr kunne jeg sidde i stuen og høre stille musik uden at skrue op for lyden.

Havet er i nærheden – der er kystlinie mod vest og nord. Der kommer voldsomme storme med vindstød, der bøjer tykke jernstænger, blæser tagsten af og vælter træer. Det har kostet mig 2 TV antenner, 4 tagsten, en udluftningskanal og 1 væltet træ. Derfor er det godt at have læ. Indtil banen fældede de yderste forposter var der 4 rækker beplantninger til at bløde op for vinden, nu er der 3 rækker hvoraf dette sydvest-hjørne af terrassen er det ene. Det skal have lov at stå, selv om der skal tyndes ud.

Under birkene er der singrønt, skvalderkål, kaprifolium, brændenælder, bambus (elefantgræs), hvide juni-blomster (ved ikke hvad de hedder), Løvefod, krybende potentil og lidt mark-snerle
det skærmer alt sammen for vinden

Det er godt med lidt udsigt mod sydøst, det ødelægger ikke læ-effekten

Written by Donald

Sunday, August 27, 2017 at 10:45 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with ,

Sidste marker indenfor hørevidde høstet

Så blev de sidste marker høstet; billedet er fra 23. men i går d.27 blev de sidste lidt længere væk høstet – pragtfuldt høstvejr

Written by Donald

Saturday, August 26, 2017 at 10:20 UTC

Posted in Mark

Tagged with

Er det for nemt at fotografere med nutidens teknik?

Hvis jeg var maler, kunst-maler, ville jeg gerne male dette billede

Written by Donald

Thursday, August 24, 2017 at 8:42 UTC

Posted in Foto

Tagged with , ,