Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for April 28th, 2017

Dræning langs Lokalbanens strækninger

Jeg valgte i dag at lægge endnu et billede fra i Onsdags (fra anemoneturen for 2 dage siden) af baneskråningen i Høbjerg Hegn, hvor jeg forudser at de vil få problemer med stabiliteten, med mindre der repareres og etableres bedre dræning.

Er skråningen for stejl?


Det er åbenbart i et forsøg på at dræne banevolden (tracé) at Lokal-banens teknikere har gravet grøfter her og der langs banen.

Når en skråning skal holde formen, skal den ikke være mere skrå end så og så meget fx, 45° – der er en hældningsgrad, som er karakteristisk for forskellige jordtyper, under den er skråningen stabil, med mindre det styrtregner. Og det gør det jo somme tider.

Vand har allerede samlet sig i grøften!

Her ved Vejby har der flere gange i løbet af et år kørt en stor skinnemaskine af den type, der kan ryste gruset op mellem skinnerne og banke skinnerne i millimenter-præcis position – fordi skinnerne hele tiden forskubber sig, og så er det farligt at køre hurtigt på skinnerne. Her og i Tisvilde er der også gravet grøfter langs banelegemet, og det er da godt. Men er det mon godt nok eller kun et halvhjertet forsøg?

Kommentarer …

Advertisements

Written by Donald

Friday, April 28, 2017 at 10:31 UTC

Posted in Vandbyggeri

Tagged with