Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Der findes pipelines i Danmark

Jeg var godt klar over at DONG har nedgravet gasledninger, “pippeliner”, så man kunne distribuere Nordsø-gas til forskellige større forbrugere eller tætbebyggede områder med mange aftagere. Fx. blev der gravet en ledning ned fra Hillerød til Helsinge og videre til Vejby med naturgas for ca. 20 år siden, da man byggede et lokal-kraftvarmeværk.

Statoil-Kalundborg raffinaderiet, oprindelig Vedol, har ledning til Hedehusende (Roskilde) produktterminaler

Statoil-Kalundborg raffinaderiet, oprindelig Vedol, har ledning til Hedehusende (Roskilde) produktterminaler

Men jeg var ikke klar over at der var pipelines fra Kalundborg til Hedehusende (hvorfra man kører tankvogne ud til Københavnsområdet).

Advertisements

Written by Donald

Wednesday, January 25, 2017 at 11:25 UTC

Posted in Byggeri

Tagged with

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Der går en NATO-pipeline fra Tyskland til Ålborg, med afstikkere til Skrydstrup, Vandel og div andre anlæg.

  AagePK

  Wednesday, January 25, 2017 at 16:27 UTC

  • Altså en nord-sydgående pipeline, som skal sikre en forsyningsvej (udover skibstrafik) til Aalborg? Interessant! Nato er selvfølglig nødt til at tænke på logistik – det er med logistik, at man vinder en krig.

   Donald

   Wednesday, January 25, 2017 at 17:45 UTC


Comments are closed.