Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for January 25th, 2017

Der findes pipelines i Danmark

Jeg var godt klar over at DONG har nedgravet gasledninger, “pippeliner”, så man kunne distribuere Nordsø-gas til forskellige større forbrugere eller tætbebyggede områder med mange aftagere. Fx. blev der gravet en ledning ned fra Hillerød til Helsinge og videre til Vejby med naturgas for ca. 20 år siden, da man byggede et lokal-kraftvarmeværk.

Statoil-Kalundborg raffinaderiet, oprindelig Vedol, har ledning til Hedehusende (Roskilde) produktterminaler

Statoil-Kalundborg raffinaderiet, oprindelig Vedol, har ledning til Hedehusende (Roskilde) produktterminaler

Men jeg var ikke klar over at der var pipelines fra Kalundborg til Hedehusende (hvorfra man kører tankvogne ud til Københavnsområdet).

Written by Donald

Wednesday, January 25, 2017 at 11:25 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with