Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Sandflugt indskrift på Tibirke Kirke, Våbenhuset

Nærbillede af indskriften over døren i våbenhuset

Nærbillede af indskriften over døren i våbenhuset

Syd og Øst for denne Kirke laa fordum Tibirke By, bestaaende af 9 Gaarde, Annekspræstegaard, Degnebolig, Kirkelade og adskillige Huse, indtil den omsider — Aar 1725 — var ødelagt af Sandflugt, hvorpaa alene 9 Gaarde opførtes nordlig paa Bymarken, deraf var nogle nye og andre herfra Stedet henflyttede, medens dette Gudshus paa Kong Frederik den Fjerdes Betaling blev opretholdt

Mindetavlens placering ses tydeligt, over døren

Mindetavlens placering ses tydeligt, over døren

Våbenhusets placering på kirken

Våbenhusets placering på kirken

Smuk granit-mindesten, ofte marksten, som bliver skåret og poleret

Smuk granit-mindesten, ofte marksten, som bliver skåret og poleret

Smukke gravsten i alderen 50+ år får lov at blive stående i en lille mindeplæne

Smukke gravsten i alderen 50+ år får lov at blive stående i en lille mindeplæne

Advertisements

Written by Donald

Sunday, January 22, 2017 at 23:51 UTC

Posted in Byggeri, Jordens Historie, Liv, Mark, Vejr

Tagged with ,

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det er en særdeles spændende historie dette sogn har.
  Den største gavn tilsandingen af Tibirke sogn havde samfundsmæssigt var nok, at det blev kendt i den afkrog af Danmark, hvor kongen opholdt sig (København/hovedstaden som man -for at signalere, at tabet af Skåne m.m. kun var en midlertidig størrelse- ikke fik flyttet til Viborg, som ligger meget mere midt i landet.), at hele herreder og sysler føg til i sand med tilhørende armod.

  Dette forhold gælder stadig. Stort medie-ståhej for et par meter sjællandsk strand.
  Få dage før forsvandt hele huslængder på Vestkysten, hvor køvenhawner-akadæmækere havde krævet pengene brugt på sand over de bølgebrydende stenrevler.

  natural2222

  Wednesday, January 25, 2017 at 7:06 UTC

  • Det er jo rigtigt, at her var det kongens opmærksomhed, som gjorde at skovfolk blev hyret fra Tyskland (og vistnok også Holland) og dermed viste vejen hvordan man kan stoppe sandflugt med hjelm og klitplanter, derefter plante hårdføre træer.

   Sognets historie er præget af at det ligger i gå afstand fra København. De dygtige malere fra “guldalderen” fik inspiration fra Sjællands natur, også fra Nordsjælland, og turen kostede ikke en formue. Man kunne jo også gå fra København til Tibirke – det tager vel en dagstid 🙂

   Det gør mig arrig at man håndterer kystproblemerne halvt og uden almindelig forståelse af lerlagenes betydning for stabiliteten af kystskrænterne. Jeg har lige talt med min genbo, som fortæller at da man for 50 år siden begyndte at bygge sommerhuse ved kysten, ødelagde man drænene (med store køretøjer) ligesom dræen en del andre steder er ødelagt, og ikke er blevet repareret. Kystdirektoratet er bagud med justering af hvad højvande er.

   Man skulle tro at vestkysten og Nordjyllands kyster var meget mere interessante end Sjællands nordkyst.

   Donald

   Wednesday, January 25, 2017 at 10:58 UTC


Comments are closed.