Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for December 16th, 2016

Sammenlignende religion – udpluk fra Wikipedia

De mange artikler i Wikipedia om Helligånd, Abrahamiske religioner (og også i andre religioner, hinduisme, buddhisme, sikhisme) er fulde af interessante informationer – i forlængelse af AagePK’s henvisning til sammensætning af tre indiske gudebegreber, Shiva, Brahma, Vishnu som tre hoveder på én figur.

By Purushothaman - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17507975

By Purushothaman – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17507975

Helligånden, som vi, der gik i skole i 50’erne og 60’erne har hørt om som en egentlig mystisk del af Kristendommen, er et udtryk fra Bibelen (Hov: se tilføjelse ndf.) og det forståes forskelligt i de forskellige afskygninger af de Abrahamiske religioner (religioner, som includerer Gamle Testamente, heriblandt Judaisme, Kristendom, Islam, Rastafari, Druse religionen, Babisme og andre religioner med få tilhængere.

Tilføjelse: Helligånden nævnes ikke med det ord i andet end Apostlenes Gerninger og måske Johannes’ Ev. – i 1.Mosebog er det “Guds ånd” eller “Guds ånde”.

By Dnalor 01 - Own work, CC BY-SA 3.0 at, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32470774

By Dnalor 01 – Own work, CC BY-SA 3.0 at, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32470774

Af Bernini, fra en apsis i Peterskirken
I kristendom associeres due og ildtunger med helligånden. Der kan meget vel være dele af folkekirken, som interesserer sig mest for Jesu lignelser, den etik og det menneskesyn, som præsenteres i historierne om Den Fortabte Søn og Den Barmhjertige Samaritaner, medens fyrværkeri, forskrækkede duer og tryllekunster anses for at være et levn fra folketroen.

Begrebet (eller skulle jeg sige enheden) Helligånden opfattes som det moralske aspekt i gængs Kristen fortolkning, og som gudkraften, a unitary God (siger Wikipedia) i Judaismen.

By User:AnonMoos (earlier version of SVG file Sumudu Fernando)

By User:AnonMoos (earlier version of SVG file Sumudu Fernando)

Trimurti er treenigheden af guddommelighed i Hinduismen, i hvilken de kosmiske funktioner, skabelse, vedligehold, og ødelæggelse, personificeres som en tre-hed af guder, typisk

  • Brahma skaberen,
  • Vishnu bevareren,
  • Shiva ødelæggeren eller transformeren (dansk ord, please!)

The “Trimūrti” (/trɪˈmʊərti/; Sanskrit: त्रिमूर्तिः trimūrti, “three forms”) is the trinity of supreme divinity in Hinduism, in which the cosmic functions of creation, maintenance, and destruction are personified as a triad of deities, typically Brahma the creator, Vishnu the preserver, and Shiva the destroyer/transformer, though individual denominations may vary from that particular line-up. When all three deities of the Trimurti incarnate into a single avatar, the avatar is known as Dattatreya.

============================================================

Indlægget her skulle ende med et spørgsmål, affødt af en sætning, som jeg hørte i P1-Eftermiddag forleden, udtalt af Tore Leifer: Hvis man droppede Trosbekendelsen (i Folkekirken) så var der ikke meget Kristendom tilbage.

Men når man bryder eller ændrer skaber man nyt. Spørgsmålet er: Hvordan ville Folkekirken se ud med en ny og etisk trosbekendelse om accept, tilgivelse, forpligtelse til at hjælpe andre folkeslag (selvf. uden selv at gå til grunde) og med en lille ændring af et af de 10 bud: “Du må ikke have (andre) guder”?

Advertisements

Written by Donald

Friday, December 16, 2016 at 12:27 GMT+0000

Posted in Blogosofi

Tagged with