Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Tidligere brug af skovene: Fagot og Junker

Efterårsauktion i skovene, tidligere – da der var noget, der hed en skovløber (hentet fra Lokalhistorisk):

Skovløberstedet Vargaardlund.
af Sigrid Straarup og Gunnar M. Krag
Et skovløbersted i Vargaardeskoven ved Hejls Strand.
[klip…]

Landbruget på Vargaardlund.

Skovløberen var en regnskabsførende skovarbejder og hans løn bestod bl.a. i indtægterne fra de 5 tdr. land, der hørte til ejendommen. Der var altså et landbrug der skulle passes ved siden af skovarbejdet.
[klip…]
Skovarbejdet.

Skovarbejdet lå som nævnt mest i månederne oktober til marts. Det var hårdt arbejde og på akkord. Fra 1950 arbejdede Peter Straarup sammen med sin far i skoven. De havde kun håndsave, økser og kiler til at fælde og kløve træerne med dengang. Der brugtes store tomands håndskovsave til fældning af træerne helt op i 1950’erne. Therkilds og Peter første motorsav var også en tomands, som blev købt i 1954. Det var en lettelse, men den var tung. [klip…] den var hård ved arme, ryg og ben.

Nogle få år efter kom enmandsmotorsaven som med tiden blev lettere, men mange fik ”hvide fingre” af at arbejde med dem. I de første år skulle skovarbejderne selv anskaffe motorsave, [min fremhævelse] først under skovfoged Poul Rasmussen blev motorsavene statsskoven ejendom og stilledes til rådighed for skovarbejderne med brændstof, savkæder og andet tilbehør.

[klip…]

Skovauktionen.

Hvert år, når skoveffekterne var klar og var målt op og sat i meterlange rækker langs vejene i skoven til købernes vurdering, blev der holdt skovauktioner. De foregik på kroen hvor skovfoged og skovløber og køberne mødte op og blev enige om priserne. Træeffekterne var tømmer, eg, bøg, gran og lærk, junker (gulvtræ), samt sveller til jernbaneskinner. Der var også brændsel af forskellig art og kvalitet.

Klov var kløvet træ, fagot var toptræ, runde meterlange stokke tykkere end en knippel, alt sammen solgt efter tykkelse og kvalitet. Der var også hegnspæle til salg.Tidligere blev der også hugget kvas til optændingsbrænde i komfurer og deslige, solgt i kassemål. Træ der lå tilbage i skoven blev som også i dag solgt som sanketræ. Folk kan selv hente det og bearbejde det, som de vil. Men tidligere var det billigere.

Brændestabelen her rummer mange toner

Brændestabelen her rummer mange toner
hvis man finder en gren og banker følsomt på endefladen

Junker: …
3) overf., om dyr ell. ting.
3.1) om dyr; kun i sammensætninger som Havjunker (jf. Junkergylte).
3.2) om ting (jævnfør også Kammerjunker); især (dial.) om kæp, stok.

Advertisements

Written by Donald

Sunday, October 30, 2016 at 20:25 UTC

Posted in Brok, Skov og have

Tagged with ,

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Interessant læsning. Man kan vist ikke være i tvivl om at livet som skovløber var hårdt og slidsomt. Jeg kendte godt ordet fagot i forbindelse med træ, men har vist aldrig gjort mig klart at det var toptræ.

  Jørgen

  Sunday, October 30, 2016 at 20:47 UTC

  • Det har været hårdt arbejde til alle tider – maskiner har gjort at arbejdet har ændret karakter, man skal nok ikke bruge så meget “rugbrødsmotor” nu. Findes der stadig skovløbere? De har nedlagt skovløberhusene i Tisvilde Hegn og i Gribskov – jeg ved ikke om de alle er solgt eller revet ned, men jeg tror det var hensigten at ændre skovarbejdet til noget, man kunne udlicitere.

   Indlægget her var egentlig ansporet af at AagePK anbefaler at jeg laver “en fagot” (grenstabel) under træerne i haven af de grene, som naboen ikke vil have som brænde. – En kompostbunke kan ikke tage det hele.

   Donald

   Sunday, October 30, 2016 at 22:07 UTC

 2. Mon ikke det var min mormor der talte om fagot i forbindelse med brænde. Så vidt jeg kan se kan man stadig kalde nogle skovansatte skovløbere.

  Jørgen

  Monday, October 31, 2016 at 14:29 UTC

  • Ja, det var svært at finde, men i hvert fald blev der opslået en stilling som skovløber sidst i 2015, men mange – måske alle – skovløberhuse her i området (Danmarks to næststørste skove: Gribskov og Tisvilde Hegn) er solgt eller revet ned. Skovløbere bliver også ansat som “naturvejledere”.

   JOB:
   Skovløber til Naturstyrelsen Blåvandshuk
   20-10-2015: Naturstyrelsen, Blåvandshuk søger en skovløber. Stillingen er til besættelse 1. januar 2016. Til stillingen hører lejeboligen, “Ny Præstbjerg”, Postvejen 40, 6720 Fanø. Boligarealet er på ca. 150 kvm. Hertil kommer overdækket terrasse og udhus. Boligen er nyopført i 2015. Der er tale om en særdeles attraktiv familiebolig med god beliggenhed.

   NST Blåvandshuk forvalter ca. 16.000 ha. skov- og naturarealer. […]

   Donald

   Monday, October 31, 2016 at 15:53 UTC


Comments are closed.