Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Vidste du det: Bjergfyr er en invasiv art

Vores landskab i klitterne og mellem klitterne og skoven er truet af tilgroning med invasive arter i form af hybenroser (Rosa rugosa) og bjergfry (Pinus mugo).

Det måtte jo lige undersøges, men det er jo ikke alting, som Internet-leksikonnet “Wikipedia” kan svare på.

Anvendelse

Bjergfyr er meget almindeligt dyrket i haverne, hvor den dog har en begræset levetid. Bedre trives den på den jyske vestkyst, hvor den dækker store områder sammen med den lidt større klitfyr (Pinus contorta).

Arten (men ikke underarten uncinata’) betragtes som en invasiv art i Danmark og er på Naturstyrelsens sortliste, hvor det vurderes at den “kan bekæmpes lokalt til acceptabelt niveau, men kan ikke udryddes nationalt”.

Invasive species

Pinus mugo is classed as a wilding conifer, an invasive species that spreads in the high country of New Zealand, in coastal Denmark and other Scandinavian areas.

Naturstyrelsen har ansvaret for statsskovene og strandene udfor disse, som her ved Tisvilde Hegn og Asserbo og Melby Overdrev - og nu bekæmper man invasive arter i stedet for at have skovdrift

Naturstyrelsen har ansvaret for statsskovene og strandene udfor disse, som her ved Tisvilde Hegn og Asserbo og Melby Overdrev – og nu bekæmper man invasive arter i stedet for at have skovdrift

[I parentes bemærket synes jeg sproget i opslaget er underligt knudret, jeg ville skrive: Der er to invasive arter i landskabet her, i klitterne og mellem klitterne og skoven: Hybenrosen() og bjergfyr(). osv.]
(Kommentar-link:)

Her står den lille restaurations-stander med information fra Naturstyrelsen

Her står den lille restaurations-stander med information fra Naturstyrelsen

De gamle træer blev alle angrebne af sommerfuglelarver fyrrevikler som gav de forkrøblede former fordi væksten forstyrres

De gamle træer blev alle angrebne af sommerfuglelarver fyrrevikler som gav de forkrøblede former fordi væksten forstyrres

Det gamle skovløberhus, Stængehus, er nu solgt til en handicap-forening, som tager hertil en gang om ugen

Det gamle skovløberhus, Stængehus, er nu solgt til en handicap-forening, som tager hertil en gang om ugen

Hjemad gennem sti-tunnel

Hjemad gennem sti-tunnel, 5 km. til Tisvildeleje

Advertisements

Written by Donald

Monday, October 10, 2016 at 11:12 UTC

Posted in Skov og have

Tagged with , , ,

6 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jeg synes nu ikke, at sproget er så knudret, jeg finder det mundret og direkte. Til gengæld er den refererede engelske tekst lige sjov nok: hører New Zealand til de skandinaviske lande? Man skulle da tro det, sådan som den opremsning er foretaget.
  Men hvad hedder arter, der ikke er invasive, men truer med at forsvinde? Rødlistede? Her tænker jeg især på kommaerne, der er non-existente i opslaget. :-). Til gengæld er der et utidigt punktum mellem der og derfor i næstsidste linje.

  AagePK

  Monday, October 10, 2016 at 13:37 UTC

  • Jeg kan godt se meningen med den knudrede sætning, men af en eller anden grund virker den konstrueret, ikke mundret: Landskabet i klitterne og mellem klitterne og skoven … hedder det “landskabet i klitterne”? hedder det ikke “klitterne”? Nå men fred være med det, jeg kan godt forstå at man har ønsket en sætning, som præcist beskriver de tanker, man gør sig, om hvilke områder, som rugosa og den anden fyr er ved at erobre.

   Men hvor har man en liste over truede arter? Jeg tror man bruger betegnelsen “rødliste” og “hvidliste”, nu skal jeg se efter …

   Den Engelske listning af områder kan godt forvirre, hvis ikke man ved hvor New Zealand ligger 🙂

   Donald

   Monday, October 10, 2016 at 15:41 UTC

   • Donald, pas på med at tage mig alt for bogstaveligt, du burde kende mig! Det var kommaerne, der var rødlistet, ok? 🙂

    AagePK

    Monday, October 10, 2016 at 18:52 UTC

  • Jo de findes – her, styrelsen for vand og natur (svana!) :
   http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-arter/roed-og-gullisten/

   En Rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde, eller sjældne. Ved udarbejdelse af den danske Rødliste bedømmes alle arter – herunder også almindelige arter. Den danske Rødliste er således fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinier udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation ( IUCN ).

   I Danmark udarbejder DCE/Aarhus Universitet den danske Rødliste.

   Den danske Rødliste – DCE ::
   http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/
   IUCN , Red List of Threatened Species ::
   http://www.iucnredlist.org/

   Donald

   Monday, October 10, 2016 at 15:49 UTC

 2. Du milde kineser! Når jeg ser dette tænker jeg på de 2000 Københavnerbørn, som trænger til en skiferie, men som ikke har råd. Naturstyrelsen skriver:

  -Vi bruger enorme beløb på at bekæmpe invasive arter i de enkelte lande. De ødelægger vores natur, og de truer store økonomiske interesser. Derfor skal vi gå sammen i EU om en fælles indsats og fælles regler, så der er større chance for at få has på dem, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

  I forbindelse med listen har EU vurderet, at der bliver brugt 90 milliarder kroner årligt på at bekæmpe invasive arter i EU.

  http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2015/dec/eu-vedtager-doedsliste-over-37-invasive-arter/

  Donald

  Monday, October 10, 2016 at 15:45 UTC


Comments are closed.