Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Hvad blev der af IC4? Wikipedia stopper ved ca. 2015

Opdatering (fra DSB.dk IC4 rapporter)
1. Overordnet status
IC4 driftspuljen blev øget fra 36 til 37 togsæt i forbindelse med køreplansskiftet d.
13. december 2015. Ud af de 37 togsæt er der en driftsreserve på 7 togsæt. Togene anvendes til regionaltrafikken i Jylland og på Sjælland samt i fjerntrafikken mellem København og Århus. På hverdage køres der med koblede tog i 10 regionaltogsafgange mellem København og Kalundborg og 4 koblede tog i landsdelstrafikken, imellem hhv. København og Århus samt imellem Odense og København.

Antallet af km mellem hændelser lå i december på 5.500 km. Nuværende gennemsnit for 2015 ligger dermed på 7.400 km. Der er kørt 500.000 km med IC4 i december. IC4’s produktion udgør dermed 13% af DSB’s samlede dieselproduktion i denne måned.

[Til sammenligning IC3: i perioden 2009-2013 kørte DSB’s IC3-tog i gennemsnit 385.500 km mellem nedbrud, hvilket gør togtypen til DSB’s mest driftsstabile.]

Et sidste citat: IC4 og IC2 flåden er stadig i indkøringsfasen og under kontinuerlig teknisk
opgradering.

Pr.31. I alt Godkendt til  Driftspulje Materielpulje til
dec     passagerkørsel       vedligeholdelse og
                    teknisk udvikling
IC4  82  77       37     40

Samarbejdet mellem DSB og AnsaldoBreda ophører officielt, når DSB i løbet af 2014 selv overtager ansvaret for at udvikle software til IC4. Det betyder blandt andet, at DSB inden udgangen af 2014 skal være klar med en plan for at sende togets computersystem i udbud. DSB erkender, at det er begrænset, hvor mange leverandører, der har kompetence til at skrive ny software til IC4-computeren.
[…]
Ved udgangen af september 2015 afsluttede DSB og AnsaldoBreda testene i Fredericia af den opdaterede software til togcomputeren med henblik på, at DSB i december 2015 kunne ansøge Trafik- og Byggestyrelsen om ibrugtagningstilladelse.

Den 11. august 2015 typegodkendte Trafik- og Byggestyrelsen 13 togsæt, så DSB kunne køre med op til 3 sammenkoblede togsæt i drift. Dobbeltkoblede togsæt ville blive sat i drift på Nordvestbanen medio august. Ifølge direktør i DSB Operation, Anders Egehus, ønskede man erfaring med de dobbeltkoblede togsæt og et rimeligt niveau af driftsstabilitet, inden man ville indsætte 3 sammenkoblede togsæt i drift formentligt i InterCity-trafikken.

Det ser ud som om bogierne har en stor gummiklods til at tage lyden mellem bogi og karosseri (“violinkassen”).

Bogi mellem to vogne i IC4 tog - der ses to store gummiklodser

Bogi mellem to vogne i IC4 tog – der ses to store gummiklodser

Advertisements

Written by Donald

Friday, March 18, 2016 at 13:18 UTC

Posted in Brok

Tagged with

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Kører de tog forbi dig eller er Nordvestbanen den mod Kalundborg?

  Jørgen

  Friday, March 18, 2016 at 19:14 UTC

  • Nordvestbanen er den mod Kalundborg (Vestsjælland) – men for 15 år siden havde vi en hel serie IC2 tog på prøve, og de var simpelthen bedre, lige så gode som Øresundstogene, stille og rolige. Jeg fik lov at stå i førerkabinen, og en af de ting, som han understregede, føreren, var at udsynsvinkelen fra denne “gummikrave” ikke er så ringe endda, fordi føreren sidder helt henne foran. Så han kan godt se om der er nogen fra siden, som er på vej hen til skinnerne 🙂

   Donald

   Friday, March 18, 2016 at 21:28 UTC


Comments are closed.