Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for February 22nd, 2016

Gik det virkelig så hurtigt, på 5-10 år var antallet af kuttere i Hundested nede på en fjerdedel?

Der er kuttere tilbage i Gilleleje, men en del af dem er til ophugning - måske disse

Der er kuttere tilbage i Gilleleje, men en del af dem er til ophugning – måske disse

Da jeg kom til Hundested som IT-ansvarlig i Bagh & Co. var der ca. 70 kuttere i havnen. 5 år efter, da jeg forlod Bagh&Co. var der 20-25. Og i dag ved jeg ikke om der overhovedet er nogen, måske er der nogle trawlere.

Burde man vide, hvor man finder tal som dem vi havde dengang i skolen, Verden i Tal med særligt mange afsnit om Danmark, hovederhverv, procent beskæftigede i landbrug, fiskere, industri, service, fødevareindustri, mekanisk industri, elektronik-industri, forskning uddannelse, o.s.v?

Hundested havn for 5 år siden

Hundested havn for 5 år siden

Her er en kutter, der sejler (bemærk lidt bov-bølge)

Her er en kutter, der sejler (bemærk lidt bov-bølge)

Nogle af kutterne er tip-top istandsatte  - hvor mon køjerne er i sådan et skib?

Nogle af kutterne er tip-top istandsatte – hvor mon køjerne er i sådan et skib?

Hvor ofte  man sige “Det behøver jeg ikke at vide”? Er det ikke ansvarsfraskrivelse på linie med “Jeg gør jo bare mit job”?

WWII viste netop at man ikke “bare gør sit job”, ikke sandt?

Tillæg:
Fra TV2

I 1987 summede de bornholmske fiskerihavne af aktivitet. Fiskerflåden var på sit højeste antal. Kutterne tøffede ind og ud af de bornholmske fiskerihavne, som aldrig før. 350 fiskefartøjer var dengang registreret på Bornholm.

Ifølge det kutterindex, der netop er blevet udsendt i dag, er der nu kun 209 fartøjer tilbage på Bornholm. Ifølge Fiskeriforeningen er der 220 tilbage. Forskellen på de to tal består i måden at registrere på, men tendensen er klar. Flåden er reduceret med over en trediedel.

Formanden for Bornholms- og Christiansø’s Fiskeriforening, siger til TV 2/Bornholm at han ikke regner med at flåden vil indskrænke sig yderligere. Som årsag til nedgangen i antallet af kuttere angiver han de vigende kvoter.

Erhvervsstyrelsen:

Nedgangen i det samlede antal - men hvor stor var nedgangen fra 1990 til 1997? Fra 1970-1990?

Nedgangen i det samlede antal – men hvor stor var nedgangen fra 1990 til 1997? Fra 1970-1990?

Advertisements

Written by Donald

Monday, February 22, 2016 at 13:17 GMT+0000

Posted in Vandbyggeri

Tagged with

Skal der bygges hoteller i vandkanten?

Stemningsbillede fra Gilleleje Havneparkering v. Rema Butik

Stemningsbillede fra Gilleleje Havneparkering v. Rema Butik – jeg ville gerne have været 10 cm. højere, så jeg kunne have undgået at grusbunken tager lidt af skibets vandlinie. Første skud, i en anden vinkel, mislykkedes, fordi kameraets afstandsindstilling (AF) troede det var forgrunden, der var billedet.

Grusbunkerne tilhører en virksomhed, som har ligget i Gilleleje så længe jeg kan mindes (det er godt nok ikke så længe, 30-40 år kun).

Der er nogen, som gerne vil bygge hotel dér. Allerede for 10-20 år siden var der protester, da et firma fik lov at bygge den ejendom, hvor Rema ligger, og hvor der har været forskellige virksomheder og erhvervslejemål og vistnok en overgang et bibliotek. Ingen af de funktioner (med undtagelse af elektronikvirksomhed til skibsradar og ekkolod) var særlig skibsrelaterede.

Hotellet vil muligvis forskønne byen set fra vandet, men det vil tage den engang så karakteristiske udsigt fra Gillelejes havnegade ud mod vandet og Kulla.

Der ligger et andet, gammelt og temmelig forsømt “Hotel Strand” – man skulle tro det var nok med det, men som bekendt betyder beliggenhed og udsigt alt.

Det har mange husejere langs Øresund fået at mærke, idét deres udsigt er tillagt ejendommens værdi som “herlighedsværdi” og derefter beskattet.

Written by Donald

Monday, February 22, 2016 at 13:03 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with