Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Tusch-mørke

Klokken 8 minutter i 17 tusser det.

Klokken 8 minutter i 17 tusser det.

Donald’s etymologi: Tusch-mørke, mørket der om aftenen kommer som sort vædske over budskadser, kælderhalse og tykninger.

Jeg har tilladt mig at klippe og rette lidt i etymologien fra Ordbog Over Det Danske Sprog: Fra ældre nydansk: tus(s)-, tys-, tøs(s)-, tvissmørck(e), svensk dialekt: tusmörker, navneord, norsk dialekt: tussemyrkn.

Første led er Turs, sammenlign med “Sort” (opslag på “Sort” siger, sort.IV adjektiv: Ældre nydansk so(o)rt, gammel dansk: so(o)rt, swort, swart, ældre dansk: swart, swartær (Valdemars Jordebog side 61) jævnfør runer med personnavnet S(w)artr; svensk: svart, norsk: sort, svart; oldnordisk: svartr; engelsk: swart, tysk schwarz; gotisk swarts; muligvis beslægtet med latin: sordes – smuds, surdus – dunkel, bedrøvet (osv […])

Skrivefelt …

Etymologien fra opslaget i Ordbog Over Det Danske Sprog (ODS) i al sin forkortede gru:

(ænyd. tus(s)-, tys-, tøs(s)-, tvissmørck(e) (Kalk.​IV.523), sv. (dial.) tusmörker, n., no. dial. tussemyrkn; 1. led er Turs (se Brøndum-Nielsen.​GG.I.204. jf. Sort. (Thott4°1466.120). VSO. MO.); grundbet. vel: mørke, i hvilket trolde (og andre overnaturlige væsner) kommer frem, sml. jy. troldmørke, tusmørke (Feilb.), og u. Plasning samt Turs sp. 109313; i dial. (fynsk) ogs. tus, tusmørke (MDL.614. UfF.), vel forkortet af Tusmørke, sml. Tusning, VI. tusse) det halvmørke, der hersker ved overgangen fra dag til nat, ell. den tid, dette mørke varer; (aften)-dæmring; (aften)skumring; mørkning; ogs. (nu sj. undt. astr.) om tilsvarende overgang fra nat til dag om morgenen; (astr.) i mere præcis bet., om tiden fra solens nedgang, til den staar 6°, henh. 18°, under horisonten (om aftenen), ell. fra den staar 6°, henh. 18°, under horisonten til dens opgang (om morgenen) (det borgerlige, henh. det astronomiske tusmørke); ogs. (dial.): bælgmørke (Feilb. jf. Tværmørke). i Tusmørket (1931: Skumringen) om Aftenen. Ords.7.9. fra Tusmørket (1931: Dæmring) og indtil Aftenen paa den følgende Dag. 1Sam.30.17. Holb.​Usynl.​I.1. *Tusmørket viger og Dagen frembryder. Grundtv.​PS.VII. 119. *Tusmørket elske vi mest, | Naar den langsomtbesnærende Dæmring | Drager sit Slør | Over Himlens rødmende Kind. Hauch. SD.I.95. han vaagnede henimod Morgen og saae hende . . i Tusmørket.

Advertisements

Written by Donald

Thursday, January 7, 2016 at 11:35 UTC

Posted in Ord

Tagged with

6 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. I do have to copy paste all of your posts into the translator so not always sure I get the right meaning.
  I recently copied Tøm Papirkurven into the translator and it said: Empty Trash. lol Now that I can understand very well. 🙂 It gives me a whole new outlook on your blog. 😉

  ladysighs

  Thursday, January 7, 2016 at 12:02 UTC

  • Papirkurven: paper waste basket.
   Empty your paper waste basket, use what you tried to write, use it for communicating, – and say things without swearing (nicely, decently).

   Another metafor for neverused writings is the “desk-drawer” – then my message comes to sound like this: “empty your desk drawer – instead of writing for it – and use what you write, – try to do it as decently as possible”.

   Why were you interested in the name of the blogg? You could have asked me. Originally I used it just to try out WordPress “skins” and I ran a weblog on d-axel.dk/blox. However, getting a decent Internet connection was very hard and when I watched YouTube it was annoying if somebody tried to fetch all content from the d-axel weblog. 🙂 Then in 2008 suddenly I had no Internet connection due to the ISP change, and only when I ordered a new cable be digged/shot they woke up and opened the internet connection – and in the meantime, 6 weeks, I used office facilities at work to run this “emergency weblog”.

   It uses a WP-skin which allows large pictures, “The Journalist 1v9” but this is no longer available to new users. The skin I used for “Pronunciation” weblog (udtale.wordpress.com) is neither better nor worse, BUT I don’t really like it.

   Donald

   Thursday, January 7, 2016 at 15:06 UTC

   • I think blog names are interesting. I like to think the name can tell me something about the blogger. Or my imagination tells me that I do. 🙂

    I had a hard time or rather it took me a long time to choose a name. I read so many cute and clever titles and couldn’t make up one. 😦 So I sat and sighed and sighed. Hence ladysighs. REALLY CLEVER!

    Now I wish I had named my blog Trash Can. As that is what my blog contains…a bunch of worthless nonsense. lol

    I don’t know anything about weblogs or d-axel.dk/blox or much about skins or internet connections. 😦

    The picture of the sunset with the silhouetted trees is lovely.

    ladysighs

    Thursday, January 7, 2016 at 20:46 UTC

    • Thank you – You can not know about d-axel.dk/blox – the web-name exists, but the weblog isn’t running any more. It was in Danish. I tried for a brief period of time to see if I could get international readers by having an English version, however, – did not work.

     No your blog is not a trash can. I understood your thoughts from the first comment and I repeat: Take what writings you have got in your desk drawer, or paper waste basket, do NOT – I repeat NOT! – discard them, use them – improve them, speak for yourself in a decent manner. Everything you say is worth something 🙂

     Donald

     Thursday, January 7, 2016 at 22:10 UTC

 2. Dejligt billede. Her tuscher det på ca. samme tid. Det er ikke let at læse teksten når fjernsynet kører i baggrunden med information om Paris i nærmest undtagelsestilstand.

  Jørgen

  Thursday, January 7, 2016 at 12:59 UTC

  • @Jørgen, nej det er klart at den skrækkelige nyhed om mere vold mod avisfolk tager opmærksomheden.

   Donald

   Thursday, January 7, 2016 at 15:12 UTC


Comments are closed.