Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Tredive graders frost og 10,000 mand på et skib til 2000

Den største skibskatastrofe, skriver H.C.Davidsen på en webside fra 2012.

DA TITANIC SANK, omkom 1513 mennesker. På Østersøen skete i januar 1945 en skibskatastrofe, der var næsten syv gange større. Omkring 10.000 mennesker (det nøjagtige tal kendes ikke) mistede livet ved dette verdens største skibsforlis.

En 40 minutters ORF2 dokumentar kan ses på dette link.

Var disse flygtninge nået frem til fx. Gedser havn, var de blevet indkvarteret som de øvrige 238,000 flygtninge fra Tyskland:

Mellem den 11. februar og 5. maj 1945 blev omkring 238.000 tyskere, fortrinsvis fra Østpreussen, Pommern og De baltiske lande evakueret over Østersøen til det besatte Danmark.

Antallet af flygtninge i dag er mindre end dengang i 1945, og det er ikke truende eller ødelæggende for velfærdsstatens økonomi.

Jo, hvis alle indrejsende sættes på overførselsindkomst, men der må da være andre måder. (I parentes bermærket er Støjbergs Teltlejre ™ dyrere end andre typer indkvartering.)

Jeg kan forestille mig en mellemting mellem flygtningelejre og total integration, noget i retning af etablering af et korps af erfarne nybyggere og dygtige flygtninge, som kan stå for opbygning af virksomheder og landbrug i et område af EU. Det vil blive svært at få EU til at blive enige om en form for rationel planlægning for opbygning af nyt, men hvorfor ikke prøve? Pengene til grænseovervågning er bedre anvendt på en anden måde og kunne ultimativt betyde at EU blev styrket og respekteret i Mellemøsten, Arabien, og måske endda i Rusland. (Måske kunne man låne nogle områder i Rusland?)

Skrivefelt …

Advertisements

Written by Donald

Monday, January 4, 2016 at 13:10 UTC

Posted in Blogosofi, Hav

Tagged with ,

11 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Der er mange bedre måder at integratere flytninge end hvad politikerne går op i lige nu. Til stor frustation, vi skal spare men på dette område gælder det om at spilde så mange penge som muligt på symbolske lappeløsninger

  ilhja

  Monday, January 4, 2016 at 13:31 UTC

  • Jeg håber du kan se at det ikke så meget er integration, jeg protesterer imod – det er en anden diskussion – men jeg opponerer imod at man bruger penge på at lukke grænser i stedet for på at hjælpe folk (gerne sende hjælp til andre lande, men hvis det er umuligt, så må vi bruge noget af vores overskudsplads – (hvad med en affolket, tom ø?!)

   Når jeg siger det, bliver jeg beskyldt for at ville isolere flygtningene, men mit forslag er jo ikke at man KUN skal sende flygtninge til nye Ø-byggeprojekter.

   Der er masser af plads i Danmark i forhold til fx. Libanon – eller Belgien, for den sags skyld.


   Donald

   Monday, January 4, 2016 at 16:32 UTC

   • Ja det kan jeg godt 😀
    Jeg ved ikke hvor godt det med en øde ø ville være men forstår godt din tankegang.

    ilhja

    Thursday, January 7, 2016 at 13:45 UTC

 2. Da russerne havde bombet Rønne, sendte svenskerne elementhuse af træ som kærkomne erstatninger. Nogle står den dag i dag.
  Rundt omkring står der tomme haller, der lynhurtigt burde kunne indrettes som fabrik for lette elementhuse, velisolerede og til at skille ad igen. En stor del af flygtningene kunne derved sættes igang med et for dem relevant arbejde, da det altså ikke kræver den store ingeniør-eksamen at fremstille og samle elementerne. Bortset fra enkelte expert-jobs; men så bliver der arbejde til et par danske håndværkere også, og de vil kunne være med til at oplære de mest motiverede flygtninge.
  Så ville man kunne undgå telte, og senere ville elementerne kunne fragtes til Syrien, Afghanistan, Nepal, whereever, og erstatte de ødelagte huse der. Og man ville have fået oplært folk til en ny begyndelse.
  Og tomme kaserner, seminarier osv har vi jo også en del af rundt om, hvor de sidste mange års regeringer har lukket og slukket offentlige institutioner.
  En flygtning er en flygtning er en flygtning: vi må gå ud fra, at vedkommende helst vil hjem igen, og det er vor pligt at hjælpe med til at gøre hjemlandet fredeligt og sikkert igen, via FN bla.a. Dog må vi se i øjnene, at det ikke altid vil lykkes. Vi skal derfor være parate til både at gøre flygtningen klar til at magte en re-patriering, men samtidigt også at være forberedte på at skulle integrere dem, der aldrig kan hjemsendes. Og de to ting udelukker så absolut ikke hinanden. Jeg har selv haft bosniske elever, der valgte at rejse hjem med familien efter år i Danmark. Det var rørende at opleve Samira, en kvik og velmotiveret pige, der mødte mig på færgen, hvor hun kom hen og sagde tak for min lille indsats til, at hun ville mindes sit ophold på Ærø med glæde.

  AagePK

  Monday, January 4, 2016 at 16:22 UTC

  • Jeg er helt enig, det er sådanne ideer, der farer rundt på min indre skærm. Min rare lærer fra gamle dage, Thøfner, har et sommerhus i Marielyst, som oprindelig var sådan en flygtninge-hytte (nu er det udbygget) og det er forøvrigt velisoleret.

   Jeg har haft en bosnisk elev i et år for 20 år siden nu. Det var også rørende, dygtig, interesseret,venlig, sådan et menneske hvis smil man aldrig glemmer.

   Donald

   Monday, January 4, 2016 at 16:38 UTC

 3. Sjovt (eller rettere: sørgeligt) nok, har jeg tænkt på selvsamme forlis og de tyske flygtninge i DK efter krigen. Der var mange, og de levede under ret kummerlige forhold. De var ikke velkomne, om end baggrunden var en anden end blød svær på stegen. Jeg har en vag erindring om, at jeg som lille knægt så en barakby i Aalborg og fik at vide, at det var der, “rosset” havde boet, mens de var her.

  Jeg har ingen patentløsning på, hvordan situationen tackles bedst, men din grundliggende tanke om aktivering for eget bedste er meget bedre end trøstesløs og inaktiv venten i uafklarethed på et svar fra en fjern styrelse. Løsningen for dem, der er her, er ikke at forværre deres situation for at skræmme flere fra at komme.

  “Vi har ikke råd,” lyder det. Måske, men vi har heller ikke råd til et SKAT, der svindles for milliarder. Der er så meget – og åbenbart især velfærd – vi ikke har råd til, men 30-50 mia. til nye kampfly er næsten ikke til debat.

  Hestene definerer, hvornår krybben er tom.

  Eric

  Monday, January 4, 2016 at 17:20 UTC

  • Jeg er et par gange blevet opmærksom på artikler om de tyske flygtninge fra WWII, og man skal huske at 238000 kom fra Preussen INDEN krigen var slut. En læge, som gav dem hjælp, kunne anklages for at være medløber, stikker og dermed komme i fare.

   Man kan så sige at efter befrielsen kunne man have kastet sig over opgaven med ildhu, hjælpe de stakkels flygtningebørn, som var underernærede og døde af sygdomme, men jeg er ikke sikker på at det er et ønske, man kan retfærdiggøre. Der var rationering, lægemangel osv. så der er måske grund til lige at hyppe sine heste angående hvad man skulle have gjort. De kunne frit organisere sig selv og etablerede lægetjeneste og undervisning.

   De tyske flygtninge kan man læse om her:

   Inden krigen var slut:

   Stor modvilje mod flygtningene i den danske befolkning:

   De tyske flygtninge ankom til Danmark i nogle af besættelsens værste måneder. Der gik næsten ikke en dag, uden at danskerne kunne læse i avisen om tyske henrettelser af danske modstandsfolk. Nazistiske terrorgrupper myrdede uskyldige mennesker og sprængte biografer og forlystelsessteder i luften. Tusindvis af danskere var deporteret til tugthuse og koncentrationslejre i Tyskland. I den situation havde de fleste svært ved at mobilisere nogen form for medlidenhed med de tyske flygtninge.

   “De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal de komme til at ligge”, skrev det illegale blad Information den 4. april 1945. Den holdning delte de fleste danskere dengang. Befolkningen så flygtningenes ankomst som et nyt tysk overgreb, en ny besættelse.

   http://www.befrielsen1945.dk/temaer/befrielsen/flygtninge/#

   Og her et et modsvar til en bog om hvor forfærdeligt synd det var:

   http://oksbol1945-49.dk/dk.php/indsigt/artiklers/detyskeflygtningeioksbol

   Donald

   Monday, January 4, 2016 at 20:25 UTC

 4. Eric har ret i sin betragtning om kampflyene, dem har jeg også tit tænkt på. Jeg synes, det er et stort problem, at den danske regering gør alt for at få DK til at fremstå som et uvenligt land, der har det bedst med at skræmme andre mennesker væk.

  Stegemüller

  Monday, January 4, 2016 at 18:06 UTC

  • Ja og atter ja. Men bare skattemilliarderne! med bare et par milliarder ville der være 2000 kr. pr.person for 1 mio. flygtninge, og hvis hele EU gik sammen om det, så ville der være råd til langt bedre flygtningeforhold her og dér. Og jeg er ikke fortaler for at tage alt, rub og stub, til DK med samme støtte som lokale borgere, men derfra og til at sende dem i døden ved at sende dem “hjem” er der langt, meget langt.

   Nogle af de værste historier fra vor tid er børn, som er blevet “voksne” og tvangshjemsendt, arresteret og tortureret eller dræbt pga. deres families politiske forhold.

   Donald

   Monday, January 4, 2016 at 20:33 UTC

 5. Jeg tror det er godt at igangsætte aktiviteter, der giver flygtningene mulighed for så at sige at integrere sig selv, således at det ikke er myndighederne der integrerer dem.
  Men hvem er det egentlig vi skal være solidariske med? De yngre mænd, der kommer alene? Familierne der kommer? Eller de mennesker der slet ikke har mulighed for at komme fordi de ikke har midler til det? Jeg synes det må være rimeligt at være solidarisk med de nævnte i omvendt rækkefølge. Men det er lidt svært at praktisere.

  Jørgen

  Tuesday, January 5, 2016 at 18:56 UTC

  • Det er umuligt at praktisere, desværre. Men det er jo almindeligt forstået, at EU skal gribe sagen an på en anden måde. Man skal neddrosle konflikterne i Mellemøsten – det gøres ved at mægle og støtte, ikke sælge våben.

   De familier, som venter på at flygte fra Mellemøsten, skal have hjælp så de ikke flygter fra Mellemøsten; lokale safe havens. Det er et politisk puslespil mere end militærarbejde.

   Lille Danmark (“halv London”) kan ikke gøre det alene, selvfølgelig, EU skal arbejde sammen.

   Jeg synes bare at vi skal se proportionerne i antallet, inden vi går i panik over at der går nogle mennesker på motorvejene. Statsministerens tale var da helt uhørt ufølsom.

   Donald

   Wednesday, January 6, 2016 at 11:55 UTC


Comments are closed.