Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Reparation, forbedring, forebyggelse

Jeg havde netop fået repareret taget, men så kom Stormen Gorm og skubbede tagstenene ned igen. Forleden sendte forsikringsselskabet en mand fra firmaet MD-Byg for at se, hvor stor stormskaden på mit tag er. Det drejer sig om 11-14 tagsten i yderste række, som er forskubbet. Jeg spurgte, om ikke man burde sikre taget på en anden måde når det nu hele tiden sker igen?

Nej – det kan ikke betale sig, sagde manden. Jeg skulle såmænd bare selv tilkalde Tommy Tømrer (jeg tror han mente at det ikke kan betale sig at bruge forsikringsselskabets tømrer, jeg har selvrisiko, så jeg kommer jo til at betale selv).

Der tales for tiden om at et hus ikke kan deltage i stormflods-puljen, hvis det bygges i et område, som kan oversvømmes ved stormflod, som fx. de lave områder ved Holbæk og Isefjorden, eller lave områder langs Limfjorden, som fx. i Struer, og lignende steder.

Fra information.dk:

I alt råder stormflodspuljen i øjeblikket over 300 millioner kroner.

Slår de penge ikke til, har puljen mulighed for at låne 200 millioner kroner af staten, så den samlede sum kommer op på en halv milliard, oplyste underdirektør Torben Weiss Garne i brancheorganisationen Forsikring og Pension i dagene efter stormens hærgen.

– Puljen er en statslig ordning, hvor alle med brandforsikring på hus og indbo betaler 30 kroner over forsikringen til puljen. Derfor kommer der hele tiden nye penge ind i puljen, sagde Torben Weiss Garne, som er forsikringsbranchens repræsentant i Stormrådet.

Huset her er bygget på sandgrund ved en mose, men ligger dog så meget højere end mosen, at der ikke er fare for oversvømmelse - huset ligger ved Heatherhill og som man kan se er det ved at blive totalombygget

Huset her er bygget på sandgrund ved en mose, men ligger dog så meget højere end mosen, at der ikke er fare for oversvømmelse – huset ligger ved Heatherhill og som man kan se er det ved at blive totalombygget

Det lyder som en indlysende fornuftig regel.

Men antallet af regler for, hvad man må og ikke må, er nu så stort, at jeg tror de færreste vil gøre som Frisør Rasmussen, bygge sig eget hus.

Skrivefelt …

Bygningsreglementet fra 2010 (BR10) på 149 sider kan måske nok få en, der er lidt svag i koderne og opgive tanken om at gøre noget selv. End ikke sammen med en arkitekt og et byggefirma, fordi det jo bør være dyrere end et brugt hus. Et færdigt hus er en sikrere investering for den sårbare, alt andet lige.

28. juni 2010.
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

BESTEMMELSE
Stk. 1
Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmel-
delser, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om
byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, her-
under:
Lov om planlægning
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Lov om naturbeskyttelse
Lov om bygningsfredning
Lov om skove
Lov om miljøbeskyttelse
Lov om forurenet jord
Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til
radiokommunikationsformål m.v.
Lov om arbejdsmiljø
Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje
Lov om sanering
Lov om byfornyelse
Lov om varmeforsyning
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Beredskabsloven
Museumsloven
Lov om stormflodserstatning
Lov om vandforsyning
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Lov om gasinstallationer og installationer i forbin-
delse med vand- og afløbsledninger.
Stk. 2
Hvis byggearbejdet er i strid med anden lovgivning,
skal kommunalbestyrelsen ved anmeldelser reagere
over for anmelderen inden 2 uger fra den dag, an-
meldelsen er modtaget.

Advertisements

Written by Donald

Saturday, December 26, 2015 at 11:03 UTC

Posted in Byggeri

Tagged with , ,

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Litt av en smørrebrødliste.
  Klem på deg 🙂

  Mormor

  Saturday, December 26, 2015 at 12:52 UTC

  • Uha, ja, den er lang. Selvfølgelig er det en fordel at byggeri kan reguleres, men gid der dog var en mere praktisk vejledning. BR10 er fornuftig nok, men er meget lang og stadig ikke for borgere, men for kommunalt ansatte specialister, – der burde være en vejledning for borgere, hvis vi vil undgå et specialist-bureaukrati.

   Man må håbe at kommunale ingeniører også læser andet end BR10.

   Klem på dig 🙂

   Donald

   Saturday, December 26, 2015 at 17:57 UTC

   • Kan jeg vanskelig tenke meg at de gjør, men man skal aldri si aldri 🙂 Klem på deg 🙂

    Mormor

    Saturday, December 26, 2015 at 18:16 UTC


Comments are closed.