Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for December 26th, 2015

Afbureaukratisering – murbrokker, stenpriser og hovedbrud

Det er måske ikke lovgivning, byggeregler og godkendelser, som gør at færre bygger hus selv. I 60’erne var der som bekendt en bølge af selvbyggere, som byggede ganske udmærkede huse af gasbetonsten og andre dengang moderne materialer.
Skrivefelt …
Read the rest of this entry »

Advertisement

Written by Donald

Saturday, December 26, 2015 at 12:33 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with ,

Reparation, forbedring, forebyggelse

Jeg havde netop fået repareret taget, men så kom Stormen Gorm og skubbede tagstenene ned igen. Forleden sendte forsikringsselskabet en mand fra firmaet MD-Byg for at se, hvor stor stormskaden på mit tag er. Det drejer sig om 11-14 tagsten i yderste række, som er forskubbet. Jeg spurgte, om ikke man burde sikre taget på en anden måde når det nu hele tiden sker igen?

Nej – det kan ikke betale sig, sagde manden. Jeg skulle såmænd bare selv tilkalde Tommy Tømrer (jeg tror han mente at det ikke kan betale sig at bruge forsikringsselskabets tømrer, jeg har selvrisiko, så jeg kommer jo til at betale selv).

Der tales for tiden om at et hus ikke kan deltage i stormflods-puljen, hvis det bygges i et område, som kan oversvømmes ved stormflod, som fx. de lave områder ved Holbæk og Isefjorden, eller lave områder langs Limfjorden, som fx. i Struer, og lignende steder.

Fra information.dk:

I alt råder stormflodspuljen i øjeblikket over 300 millioner kroner.

Slår de penge ikke til, har puljen mulighed for at låne 200 millioner kroner af staten, så den samlede sum kommer op på en halv milliard, oplyste underdirektør Torben Weiss Garne i brancheorganisationen Forsikring og Pension i dagene efter stormens hærgen.

– Puljen er en statslig ordning, hvor alle med brandforsikring på hus og indbo betaler 30 kroner over forsikringen til puljen. Derfor kommer der hele tiden nye penge ind i puljen, sagde Torben Weiss Garne, som er forsikringsbranchens repræsentant i Stormrådet.

Huset her er bygget på sandgrund ved en mose, men ligger dog så meget højere end mosen, at der ikke er fare for oversvømmelse - huset ligger ved Heatherhill og som man kan se er det ved at blive totalombygget

Huset her er bygget på sandgrund ved en mose, men ligger dog så meget højere end mosen, at der ikke er fare for oversvømmelse – huset ligger ved Heatherhill og som man kan se er det ved at blive totalombygget

Det lyder som en indlysende fornuftig regel.

Men antallet af regler for, hvad man må og ikke må, er nu så stort, at jeg tror de færreste vil gøre som Frisør Rasmussen, bygge sig eget hus.

Skrivefelt …

Read the rest of this entry »

Written by Donald

Saturday, December 26, 2015 at 11:03 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with , ,