Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for December 1st, 2015

Stormskade – tagsten har flyttet sig igen og jeg ved ikke helt hvofor

Min gavl stikker lidt højere op end naboen på vestsiden, min grund skråner let mod vest, og ude mod sydvest er der fri passage for vinden i 500 meter og før det er der også marker uden store hindringer mod vest indtil Tisvilde Hegn, skoven 2-3 km. væk.

Dette, at gavlen er udsat for direkte kig mod vest må være forklarigen på at det ryster så voldsomt, når der kommer vindstød.

Man kan prøve at løfte tagstenene, de holdes på plads af hinanden og en tømret kant mod gavlen – Med håndkraft kan man næsten ikke få dem skubbet på plads! Men alligevel får vinden dem igen og igen rystet løse så de forskubber sig (og i 1986-87 blev nogle også skadet, hjørner knækkede af.)

Skriv bare løs …

7 Tagsten har flyttet sig

7 Tagsten har flyttet sig

Nabohus med drivhus, som er helt trykket skævt - smadret

Nabohus med drivhus, som er helt trykket skævt – smadret

Det gør helt ondt at se, men det er endnu et tegn på at vinden her - lige her præcis dette sted - er særlig kraftig på grund af landskabets form

Det gør helt ondt at se, men det er endnu et tegn på at vinden her – lige her præcis dette sted – er særlig kraftig på grund af landskabets form

Written by Donald

Tuesday, December 1, 2015 at 22:06 GMT+0000

Posted in Vejr

Tagged with

Julerejser – extra tog indsat

Jeg husker radioavisens meddelelser om de store rejsedage, dengang i 50’erne og 60’erne, hvor de fleste rejste med tog. Der var også meddelelser om hvor lange ventetider der var ved Storebæltsfærgen. Det hørte med til Jul, Påske og Pinse og sommetider også de store sommerferie-hjemrejsedage, idet “industriferien” var en periode, hvor fabrikkerne alle sammen lukkede. Fabrikker, som skulle have råvarer og halvfabrikata fra hinanden, forsimplede tilværelsen ved at holde ferie samtidig.

Brolagt gade i Pompei; det er ikke en parkeret bil, der anes længere fremme, men måske et vandtrug

Brolagt gade i Pompei; det er ikke en parkeret bil, der anes længere fremme, men måske et vandtrug

Senere må vi supplere med stier og veje her i nabolaget, men først ville jeg lige sætte dem i perspektiv –

Så jeg googlede “Oldest road in Europe” og fik et wikipedia opslag med “Historic roads”, hvoraf de fleste velbevarede er Romerske veje.

Tallene for Romerske veje er: 400,000 km vej, heraf 80,500 brolagt. Wikipedia skriver at i England er mindst 4,000 km af de gamle Romerske veje forbedrede og ligger under moderne veje. Med andre ord, vejføringen, som Romerne fandt frem til, har holdt.

Ved at se på Danske kort kan vi komme 200 år tilbage og se vejføringer hovedsageligt baseret på geografiske forhold

Ved at se på Danske kort kan vi komme 200 år tilbage og se vejføringer hovedsageligt baseret på geografiske forhold

Written by Donald

Tuesday, December 1, 2015 at 12:53 GMT+0000

Posted in Byggeri

Tagged with