Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for August 31st, 2015

Brændekilde Sædemand

Langt op i 1960-erne stod mange kreaturer og heste i tøjr. Dyrene blev flyttet morgen, middag og aften. Det gav den bedste udnyttelse af græsset.
Det var et langt mere nøgent landskab. ALT var gnavet ned og udnyttet. Jeg husker, at der lå en le i grøften, så vi kunne udnytte grøftegræsset efterhånden som rækken af køer skred frem. Hegnene blev stynet hvert 6. år til brændsel og eventuelt sent vinterfoder.

For 100 år siden og frem til min barndom var alt udnyttet til det yderste. Jeg husker en slagteriejer havde et par shetlandsponyer ude i en lille strandeng. Det blev der snakket meget om: Sikke noget pjat. Der kunne jo gå indtil flere kvier i stedet.

Prøv at se hvor åbent landskabet er på dette maleri fra en landsbyen Brændekilde 1914 ca. 20 km. syd herfor:

http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=1&iid=300752187&did=1004339&mode=detail

For 200 år siden var alt ved at være totalt udpint. Folk boede i højere grad i byerne, og det medførte, at næringsstofferne forsvandt med mælk, kød og korn.
Først da fosforgødningen kom omkring 1845 kunne produktionen øges.

(Farmer i kommentar til billedet “Idyl med Indianerhest”)

For 101 år siden malede Brændekilde landskabet ved Brændekilde på Fyn sådan

For 101 år siden malede Brændekilde landskabet ved Brændekilde på Fyn sådan

Solgt 18. maj for 21,000 kr. – anslået værdi 30,000 kr.

Skrivefelt …

Advertisements

Written by Donald

Monday, August 31, 2015 at 18:34 UTC

Posted in Mark

Tagged with