Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for June 25th, 2015

Ved vi hvor hurtigt grundvandet fornyes?

Udblik over det lave område, hvor Maglemose Å udspringer - den føder Ramløse Å, som er et af de vandløb, der holder Arresø fyldt

Udblik over det lave område, hvor Maglemose Å udspringer – den føder Ramløse Å, som er et af de vandløb, der holder Arresø fyldt

Hvis man står på vejen mellem Ørby (Øst) og Holløse (Vestlig) og ser mod nord, så ligger Vejby smukt foran én, en lille by, men dog et fungerende samfund med 400 husstande (helårs, om sommeren 1600 husstande), skole, børnehave, vuggestue, pensionistboliger, socialcenter, kirke, forretninger, tankstation, byggemarked etc.

Men det man skal lægge mærke til her er at der er en lavning forrest i billedet.

Her udspringer Maglemose Å

Her udspringer Maglemose Å

For 30 år siden var der en person, som klagede over at vandet i Vejby var dårligt, hvilket sagkundskaben benægtede. Man overvejede at bore nye brønde af helt andre grunde – de gamle var ved at løbe tør. Hvor skulle man bore? Jeg mente at man skulle bore dér, hvor der var vådt, fordi – trods alt, vand løber nedad.

Men formanden for vandværket belærte mig om at grundvandet ikke har noget med overfladevandet at gøre, grundvandet er op til 200 år gammelt og man skal bore efter hvor de underjordiske lag går. (Selvfølgelig, tænkte jeg, men der er nu alligevel sandsynlighed for at vandtilstrømningen er hurtigere i de lave områder.)

Jeg ville naturligvis ikke diskutere med experterne, men senere fortalte samme formand, at man havde renset overfladevand fra Arresø ved at pumpe det op på en bakke og bore en brønd ved bakkefoden.

Det er som om grundlæggende, gammel viden bliver ignoreret på en slendrian agtig måde. Vi hører også om afvandingsgrøfter, der bliver kaldt naturlige vandløb.

Denne egns “vandhistorie” er formentlig 700 eller endda 1000 år gammel. Det kan man se ud af vandløbenes forløb og lagene omkring vandløbene og på gamle kort. Der er for få virkelige experter på dette område. Der er alt for mange, som kalder sig experter uden at være det.

Skrivefelt …
Tilføjelse! Et firma, Sorbisense, har specialiceret sig i at måle bevægelse i grundvand: Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler skal bores ned i grundvandslaget – det varierer hvor langt ned man skal. Experten hedder PhD. Hubert de Jonge, Sorbisense A/S, Denmark.

Store områder er lagt brak, og dyrene har rigeligt med græsgange her -- bemærk byggen til højre i billdet, den er ved at blive gul

Store områder er lagt brak, og dyrene har rigeligt med græsgange her — bemærk byggen til højre i billdet, den er ved at blive gul

Der er mange områder, der ligger brak på disse billeder, men det er ellers ikke så almindeligt her.

Advertisement

Written by Donald

Thursday, June 25, 2015 at 16:00 GMT+0000

Posted in Vandbyggeri

Tagged with ,

Gæssene fouragerer

Gæssene – desværre kan man ikke rigtig se, hvad det er for nogle – havde rigtig regnet ud at her var en frodig græsmark, hvor de ikke behøvede at frygte hverken jæger eller ræv. Men idet jeg cyklede forbi, vendte de ryggen til og da jeg tog kameraet frem, lettede de med det samme, – billederne er ikke gode, men det synes jeg situationen er.

Man siger “dum som en gås”, men der er en eller anden form for indbygget intelligens, tydning af synsindtryk og hukommelse: Dette kan være farligt, vi gør nok klogest i at lette.

Hestene går bag et hegn og er ikke farlige - men det er ham, der tager en sort tingest op af lommen!

Hestene går bag et hegn og er ikke farlige – men det er ham, der tager en sort tingest op af lommen!

Nej, det er ikke en zebra, der står på marken, men en hest med dækken, fordi det var koldt! Det var Sct.Hans dag (d.24) og det var blæsende koldt!

Jeg må da indrømme at jeg tænker at hvis jeg var far til en lille familie og der var gåsesteg i nærheden, så ville jeg skyde - hvis jeg kunne!

Jeg må da indrømme at jeg tænker at hvis jeg var far til en lille familie og der var gåsesteg i nærheden, så ville jeg skyde – hvis jeg kunne!

Skrivefelt …

Written by Donald

Thursday, June 25, 2015 at 12:55 GMT+0000

Posted in Brok, Vejr

Tagged with , ,